مسافران پرواز اهواز-تهران هنوز بلاتکلیفن

مسافران پرواز اهواز-تهران هنوز بلاتکلیفن

به گزارش افق هواپیمای ایرباس ۳۲۰ عصر روز یکشنبه دقایقی پس از پرواز به علت نقص فنی و فشار بالاتر از حد مجاز در کابین هواپیما به فرودگاه اهواز بازگشت.
مسافران پرواز ۴۰۱۲ هواپیمایی زاگرس اهواز – تهران روز دوشنبه به افق گفتند: قرار بود عصر روز گذشته این پروازانجام شود ولی به دلیل نقص فنی به فرودگاه بازگشت و سپس پرواز لغو شد.
آنان افزودند: این پرواز قرار بود ساعت ۱۰ صبح امروز(دوشنبه) انجام شود ولی تا این لحظه مسافران سردرگم در فرودگاه اهواز منتظر اطلاعیه های بعدی این شرکت هستند.
یکی از مسافران پرواز شماره ۴۰۱۲ گفت: هیچ کدام از مسئولان شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه بین المللی اهواز پاسخگوی مسافران نیستند و از مسئولیت خود و پاسخگویی شانه خالی می کنند.
وی ادامه داد: مسافران هیچ گونه اطلاعی از برقراری پرواز با تاخیر یا لغو آن ندارند و تنها منتظر تصمیم مسئولان هستند.
این مسافر بیان کرد: شرکت های دیگر هواپیمایی نیز با افزایش قیمت بلیت خود، خرید بلیت گران را به مسافران پرواز ۴۰۱۲ پیشنهاد می کنند.
هواپیمای ایرباس۳۲۰ حامل ۱۶۰ مسافر و خدمه بود.
تماسهای خبرنگار ایرنا برای کسب نظرات مسئولان فرودگاه اهواز تا کنون بی نتیجه مانده است.
در سال جاری گزارش هایی از تاخیر و لغو پروازهای هواپیماهای مسافری در فرودگاه اهواز و معطلی آنان دریافت شده بود که آخرین آن لغو پرواز هواپیمایی اترک در مسیر اهواز – مشهد در ساعت ۲:۲۰بامداد یکشنبه بود.

مسافران پرواز اهواز-تهران هنوز بلاتکلیفن

به گزارش افق هواپیمای ایرباس ۳۲۰ عصر روز یکشنبه دقایقی پس از پرواز به علت نقص فنی و فشار بالاتر از حد مجاز در کابین هواپیما به فرودگاه اهواز بازگشت.
مسافران پرواز ۴۰۱۲ هواپیمایی زاگرس اهواز – تهران روز دوشنبه به افق گفتند: قرار بود عصر روز گذشته این پروازانجام شود ولی به دلیل نقص فنی به فرودگاه بازگشت و سپس پرواز لغو شد.
آنان افزودند: این پرواز قرار بود ساعت ۱۰ صبح امروز(دوشنبه) انجام شود ولی تا این لحظه مسافران سردرگم در فرودگاه اهواز منتظر اطلاعیه های بعدی این شرکت هستند.
یکی از مسافران پرواز شماره ۴۰۱۲ گفت: هیچ کدام از مسئولان شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه بین المللی اهواز پاسخگوی مسافران نیستند و از مسئولیت خود و پاسخگویی شانه خالی می کنند.
وی ادامه داد: مسافران هیچ گونه اطلاعی از برقراری پرواز با تاخیر یا لغو آن ندارند و تنها منتظر تصمیم مسئولان هستند.
این مسافر بیان کرد: شرکت های دیگر هواپیمایی نیز با افزایش قیمت بلیت خود، خرید بلیت گران را به مسافران پرواز ۴۰۱۲ پیشنهاد می کنند.
هواپیمای ایرباس۳۲۰ حامل ۱۶۰ مسافر و خدمه بود.
تماسهای خبرنگار ایرنا برای کسب نظرات مسئولان فرودگاه اهواز تا کنون بی نتیجه مانده است.
در سال جاری گزارش هایی از تاخیر و لغو پروازهای هواپیماهای مسافری در فرودگاه اهواز و معطلی آنان دریافت شده بود که آخرین آن لغو پرواز هواپیمایی اترک در مسیر اهواز – مشهد در ساعت ۲:۲۰بامداد یکشنبه بود.