تصادف زنجیره ای از نوع روی هم رفته در انگستان +تصاویر

تصادف زنجیره ای از نوع روی هم رفته در انگستان +تصاویر

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در اتوبان ام ۶ نزدیک شهر بیرمنگهام انگلستان یک ماشین روی سقف ماشین دیگر قرار گرفت.

این تصادف یک اتوبوس و سه ماشین دیگر را هم درگیر کرد.

تصادف زنجیره ای از نوع روی هم رفته در انگستان (عکس)

مأموران اتوبان مجبور شدند به خاطر این تصادف دو خط از اتوبان را ببندند و در همین حال توانستند عکس‌هایی هم برای پست گذاشتن در توئیتر بگیرند.

اتوبوس حامل ۲۷ مسافر بود که به آنها هیچ آسیبی وارد نشد اما خود اتوبوس صدمه دید و اتوبوس جایگزین مسافران  را به مقصد رساند.

سه خودروی دیگر نیز در تصادف آسیب جدی ندیدند ولی دو خودرویی که در جلوی اتوبوس بودند روی همدیگر رفتند.

تصادف زنجیره ای از نوع روی هم رفته در انگستان +تصاویر

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در اتوبان ام ۶ نزدیک شهر بیرمنگهام انگلستان یک ماشین روی سقف ماشین دیگر قرار گرفت.

این تصادف یک اتوبوس و سه ماشین دیگر را هم درگیر کرد.

(image)

مأموران اتوبان مجبور شدند به خاطر این تصادف دو خط از اتوبان را ببندند و در همین حال توانستند عکس‌هایی هم برای پست گذاشتن در توئیتر بگیرند.

اتوبوس حامل ۲۷ مسافر بود که به آنها هیچ آسیبی وارد نشد اما خود اتوبوس صدمه دید و اتوبوس جایگزین مسافران  را به مقصد رساند.

سه خودروی دیگر نیز در تصادف آسیب جدی ندیدند ولی دو خودرویی که در جلوی اتوبوس بودند روی همدیگر رفتند.