دانشجوی سیاسی انقلابی کیست؟

دانشجوی سیاسی انقلابی کیست؟

به گزارش جهان نیوز به نقل از آناج، دانشجوی سیاسی کسی است که عوام زده نیست؛ بلکه جزو خواص جامعه است که تهدیدها، فرصت‌‌‌ها، باید و نبایدها را می‌‌شناسد، خوب تشخیص می‌‌دهد و براساس آن دارای قدرت تحلیل و فهم سیاسی می‌‌شود، سیاست زده نیست بلکه سیاست گذاراست، سیاست باز نیست، بلکه سیاسی است، یعنی برای خواص بودنش بلند گو و بله قربان گوی جریان‌‌های سیاسی نمی‌‌شود، بلکه خودش جریان ساز و گفتمان ساز است.
 
 دانشگاه سیاسی و دانشجوی سیاسی ِ انقلابی را در دو لایه می توان تحلیل کرد؛ لایه اول، لایه بیرونی است یعنی همان حمایت از یک جریان یا فرد سیاسی، بیانیه دادن، رای دادن، زنده باد و مرده باد و.. است که بر فضای دانشجویی و جنبش دانشجویی حاکم می‌‌شود اما مهم‌‌تر از آن لایه درونی است که باید دانشجو و جنبش دانشجویی جواب بدهد که چرا حمایت از آن جریان و فرد؟ چرا زنده باد فلانی و مرده باد جریان آمریکایی؟

وقتی از دانشجوی سیاسی انقلابی و دانشگاه و جنبش سیاسی صحبت می‌‌کنیم منظور همان تکیه دانشجویان بر قوه استدلالی و انتقادی خود است تا با توان ذهنی و قدرت تحلیل و تشخیص خود سِره را از ناسِره فهم کند و نه اینکه از سوی جریان‌‌های سیاسی برایشان دیکته شود، خطری که دانشگاه را به باشگاه‌‌های سیاسی تبدیل می‌‌کند و قدرت تشخیص حق و باطل را از او می‌‌گیرد.

فعالیت‌‌های جنبش دانشجویی و دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی دانشگاه در عین درون زایی و جوششی بودن، نباید تابع سیاست مداران بیرون از دانشگاه قرار بگیرد. آفت این امر که همچون سم مهلکی بر جریان جنبش دانشجویی است، این است که اگر سکاندار فکری این افراد شدند، سعی خواهند کرد ریل‌‌های جنبش دانشجویی را به سمت اهداف خود که رسیدن به قدرت و درخدمت احزاب یا گروه های خودشان است، تغییر بدهند یعنی همان لایه بیرونی  اتفاق بیفتد که متاسفانه جنبش دانشجویی از این مسئله سال ها رنج می‌‌برد.

برای نمونه رشد کانون‌‌ها و تشکل های قارچ گونه در دانشگاه‌‌ها است که در این سال‌های اخیر با سرعت بیشتر رشد کرده و تاریخ مصرفشان تا روز رای گیری بوده است! که تنها بَرنده آن همان سیاسیون بودند و نه جنبش دانشجویی! یعنی حُریّت فدای تساهل و غفلت و نفوذ سیاسیون می شود که سبب جزم اندیشی جنبش دانشجویی می گردد و قدرت تحلیل سیاسی را سست و بی بنیان و بی‌‌تامل می‌‌کند، یعنی به جای دیدن درست مسائل، با نگاه تحمیلی سخن می گوید نه تحلیلی!

قدرت تحلیل سیاسی یعنی دانشجویان سیاسی انقلابی هر حرفی را به آسانی نپذیرند و هر احتمالی را به آسانی در ذهن خودشان راه ندهند و قدرت تحلیل حوادث و درک روشن بینانه از رخدادها داشته باشند تا بتوانند موضع گیری برحق و انقلابی کنند و بی‌‌تفاوت و خنثی نباشند.

چنان چه اگر این زنده باد و مرده بادها با پشتوانه و فهم سیاسی عمیق انجام شود، حتی اگر تشخیص دانشجویان و جنبش دانشجویی بر فرض صددرصد خطا باشد، بسیار ارزشمندتر و قابل تحسین‌‌تر از آن است که بله چشم گوی سیاسیون باشند، زیرا در صورت درست یا حتی غلط بودن تحلیل و فهم از موضوع، تمرینی می‌‌شود تا در آینده به تحلیل درست از مسئله برسند هم چنان که بسیاری از داغ ها سرد می‌‌شوند، اما پخته‌‌ها خام نمی‌‌شوند.

اگر تفکر لازم قبل از موضوع نباشد، جنبش دانشجویی و دانشجویان با تکیه بر افراد نخواهند توانست حق و باطل را تشخیص بدهند، استاد شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام در صفحه 118می فرمایند:«ما طرفدار اصولیم نه طرفدار شخصیتها. تشیع با این روح به وجود آمده است. ما وقتی در تاریخ اسلام به سراغ سلمان فارسی و ابوذرغفاری و مقداد کِندی و عماریاسر و امثال آنها می رویم و می خواهیم ببینیم چه چیزی آنها را وادار کرد که دور علی را بگیرند و اکثریت را رها کنند، می‌‌بینیم آنها مردمی بودند اصولی و اصول شناس، هم دین دار و هم دین شناس. می گفتند: ما نباید درک و فکر خویش را به دست دیگران بسپریم و وقتی آنها اشتباه کردند ما نیز اشتباه کنیم. و درحقیقت روح آنان روحی بود اصول و حقایق بر آن حکومت می کرد نه اشخاص و شخصیتها.»

برای نمونه در تسخیر لانه جاسوسی کسی بر دانشجویان سفارش یا دستوری صادر نکرد که لانه جاسوسی را تسخیر کنید بلکه تشخیص به موقع و درست بود که دانشجویان جایگاه خود را پیدا کردند و عمل نمودند و امروز نیز در دفاع از حریم اهل بیت (ع) نیز دانشجویان بسیاری همچون دوران دفاع مقدس انقلابی عمل کردند و خوب اهل تشخیص شدند.
مجید قنبرزاده

دانشجوی سیاسی انقلابی کیست؟

به گزارش جهان نیوز به نقل از آناج، دانشجوی سیاسی کسی است که عوام زده نیست؛ بلکه جزو خواص جامعه است که تهدیدها، فرصت‌‌‌ها، باید و نبایدها را می‌‌شناسد، خوب تشخیص می‌‌دهد و براساس آن دارای قدرت تحلیل و فهم سیاسی می‌‌شود، سیاست زده نیست بلکه سیاست گذاراست، سیاست باز نیست، بلکه سیاسی است، یعنی برای خواص بودنش بلند گو و بله قربان گوی جریان‌‌های سیاسی نمی‌‌شود، بلکه خودش جریان ساز و گفتمان ساز است.
 
 دانشگاه سیاسی و دانشجوی سیاسی ِ انقلابی را در دو لایه می توان تحلیل کرد؛ لایه اول، لایه بیرونی است یعنی همان حمایت از یک جریان یا فرد سیاسی، بیانیه دادن، رای دادن، زنده باد و مرده باد و.. است که بر فضای دانشجویی و جنبش دانشجویی حاکم می‌‌شود اما مهم‌‌تر از آن لایه درونی است که باید دانشجو و جنبش دانشجویی جواب بدهد که چرا حمایت از آن جریان و فرد؟ چرا زنده باد فلانی و مرده باد جریان آمریکایی؟

وقتی از دانشجوی سیاسی انقلابی و دانشگاه و جنبش سیاسی صحبت می‌‌کنیم منظور همان تکیه دانشجویان بر قوه استدلالی و انتقادی خود است تا با توان ذهنی و قدرت تحلیل و تشخیص خود سِره را از ناسِره فهم کند و نه اینکه از سوی جریان‌‌های سیاسی برایشان دیکته شود، خطری که دانشگاه را به باشگاه‌‌های سیاسی تبدیل می‌‌کند و قدرت تشخیص حق و باطل را از او می‌‌گیرد.

فعالیت‌‌های جنبش دانشجویی و دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی دانشگاه در عین درون زایی و جوششی بودن، نباید تابع سیاست مداران بیرون از دانشگاه قرار بگیرد. آفت این امر که همچون سم مهلکی بر جریان جنبش دانشجویی است، این است که اگر سکاندار فکری این افراد شدند، سعی خواهند کرد ریل‌‌های جنبش دانشجویی را به سمت اهداف خود که رسیدن به قدرت و درخدمت احزاب یا گروه های خودشان است، تغییر بدهند یعنی همان لایه بیرونی  اتفاق بیفتد که متاسفانه جنبش دانشجویی از این مسئله سال ها رنج می‌‌برد.

برای نمونه رشد کانون‌‌ها و تشکل های قارچ گونه در دانشگاه‌‌ها است که در این سال‌های اخیر با سرعت بیشتر رشد کرده و تاریخ مصرفشان تا روز رای گیری بوده است! که تنها بَرنده آن همان سیاسیون بودند و نه جنبش دانشجویی! یعنی حُریّت فدای تساهل و غفلت و نفوذ سیاسیون می شود که سبب جزم اندیشی جنبش دانشجویی می گردد و قدرت تحلیل سیاسی را سست و بی بنیان و بی‌‌تامل می‌‌کند، یعنی به جای دیدن درست مسائل، با نگاه تحمیلی سخن می گوید نه تحلیلی!

قدرت تحلیل سیاسی یعنی دانشجویان سیاسی انقلابی هر حرفی را به آسانی نپذیرند و هر احتمالی را به آسانی در ذهن خودشان راه ندهند و قدرت تحلیل حوادث و درک روشن بینانه از رخدادها داشته باشند تا بتوانند موضع گیری برحق و انقلابی کنند و بی‌‌تفاوت و خنثی نباشند.

چنان چه اگر این زنده باد و مرده بادها با پشتوانه و فهم سیاسی عمیق انجام شود، حتی اگر تشخیص دانشجویان و جنبش دانشجویی بر فرض صددرصد خطا باشد، بسیار ارزشمندتر و قابل تحسین‌‌تر از آن است که بله چشم گوی سیاسیون باشند، زیرا در صورت درست یا حتی غلط بودن تحلیل و فهم از موضوع، تمرینی می‌‌شود تا در آینده به تحلیل درست از مسئله برسند هم چنان که بسیاری از داغ ها سرد می‌‌شوند، اما پخته‌‌ها خام نمی‌‌شوند.

اگر تفکر لازم قبل از موضوع نباشد، جنبش دانشجویی و دانشجویان با تکیه بر افراد نخواهند توانست حق و باطل را تشخیص بدهند، استاد شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام در صفحه 118می فرمایند:«ما طرفدار اصولیم نه طرفدار شخصیتها. تشیع با این روح به وجود آمده است. ما وقتی در تاریخ اسلام به سراغ سلمان فارسی و ابوذرغفاری و مقداد کِندی و عماریاسر و امثال آنها می رویم و می خواهیم ببینیم چه چیزی آنها را وادار کرد که دور علی را بگیرند و اکثریت را رها کنند، می‌‌بینیم آنها مردمی بودند اصولی و اصول شناس، هم دین دار و هم دین شناس. می گفتند: ما نباید درک و فکر خویش را به دست دیگران بسپریم و وقتی آنها اشتباه کردند ما نیز اشتباه کنیم. و درحقیقت روح آنان روحی بود اصول و حقایق بر آن حکومت می کرد نه اشخاص و شخصیتها.»

برای نمونه در تسخیر لانه جاسوسی کسی بر دانشجویان سفارش یا دستوری صادر نکرد که لانه جاسوسی را تسخیر کنید بلکه تشخیص به موقع و درست بود که دانشجویان جایگاه خود را پیدا کردند و عمل نمودند و امروز نیز در دفاع از حریم اهل بیت (ع) نیز دانشجویان بسیاری همچون دوران دفاع مقدس انقلابی عمل کردند و خوب اهل تشخیص شدند.
مجید قنبرزاده

دانشجوی سیاسی انقلابی کیست؟

اقدام و عمل جهادی با روحیه انقلابی ویژگی بسیجیان فعال

اقدام و عمل جهادی با روحیه انقلابی ویژگی بسیجیان فعال

به گزارش جهان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و در مراسم عیدانه فاطمی و افتتاحیه پروژه‌های محرومیت‌زدایی حاشیه شهر که در ناحیه مقاومت بسیج میثم منطقه شهید آوینی مشهد برگزار شد، ضمن تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) با بیان اینکه زندگی انسان اگر کوثری نشود، تکاثری خواهد شد، اظهار کرد: زندگی فاطمه اطهر(س) سرشار از اخلاص، عبودیت و دگرخواهی در پرتوی خداخواهی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به تفاوت دگرخواهی اسلامی با شعار حقوق بشر غربی عنوان کرد: شعار حقوق بشر و دگرخواهی غربی برای جلب توجه دیگران، جذب منافع بیشتر و یا تحکیم موقعیت است، اما در دگرخواهی اسلامی تنها رضای حضرت حق مدنظر می‌باشد.

وی گره‌گشایی از زندگی نیازمندان را یکی از جلوه‌های مهم زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) خواند و ابراز داشت: حضرت فاطمه(س) که رساترین و مقتدرانه‌ترین خطبه‌ها را دفاع از ولایت ایراد می‌کردند، در برابر سائلان و مساکین متواضع ترین بودند.

وی حضرت فاطمه زهرا(س) را پیوند زننده رسالت رسول با ولایت ولی خواند و اظهار کرد: دگر خواهی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در عالم بی‌نظیر است بطوریکه حضرت علی(ع) که در برابر ناکسان آنچنان مقتدرانه می‌ایستادند، برای ضعفا در کنار تنور نان می‌پختند.

تولیت آستان قدس رضوی حضرت فاطمه زهرا(س) را شخصیت کامل اسلامی و الگوی زنان مسلمان معرفی و ابراز کرد: حضرات معصومین(ع) الگوهای برتر جهان خلقت هستند که اگر بشریت با تأسی به این بزرگواران مسیر زندگی خود را تعیین کند، قطعا سعادت دنیوی و اخروی خود را رقم زده است.

وی اقدام و عمل جهادی با روحیه انقلابی را ویژگی بسیجیان فعال در حوزه محرومیت زدایی برشمرد و بیان کرد: همان‌هایی که در دوران دفاع مقدس آن حماسه‌های جاوید را رقم زدند و در برابر دشمنان ایستادند، امروز نیز نمی‌توانند فقر یک خانواده را تحمل کنند، بنابراین به عرصه محرومیت زدایی وارد شده‌اند.

وی افزود: رزمندگانی که دیروز در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بودند، امروز با فرمان ولی امر خود برای خدمت به نیازمندان و مستمندان به میدان آمده‌اند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب برای آستان قدس رضوی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند بند از حکم هفت بندی خود به آستان قدس رضوی بر توجه به نیازمندان و بویژه مجاوران و همسایگان حضرت امام الرئوف علی بن موسی‌الرضا(ع) تأکید کرده‌اند و امروز تمام تلاش خدام بارگاه رضوی این است که به منویات و دغدغه‌های معظم له در رابطه با محرومان و ضعفای جامعه عمل بپوشانند.

وی اضافه کرد: آستان قدس رضوی با مشارکت، همکاری و همگرایی با نهادهای امداد رسان به عرصه کمک به نیازمندان و گره گشایی از زندگی محرومان ورود پیدا کرده و اهدای این جهیزیه‌ها نیز در همین راستاست.

تولیت آستان قدس در پایان با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی، گفت: حقیقتاً برخی از آسیب‌های اجتماعی و چهره فقر به هیچ عنوان برازنده نظام مقدس اسلامی ما نیست و رفع این مشکلات به همت مضاعف، اخلاص، همگرایی و همراهی مسئولان و خدمتگزاران این مرز و بوم قابل حل می‌باشد.

گفتنی است؛ در این مراسم با همکاری آستان قدس رضوی 500 سری جهیزیه، 20 هزار سبد معیشتی، 10 هزار بسته پوشاک و 11 هزار بسته لوازم تحریریه در میان خانواده‌های مستمند و نیازمند حاشیه شهر مشهد توزیع شد.

 

اقدام و عمل جهادی با روحیه انقلابی ویژگی بسیجیان فعال

به گزارش جهان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و در مراسم عیدانه فاطمی و افتتاحیه پروژه‌های محرومیت‌زدایی حاشیه شهر که در ناحیه مقاومت بسیج میثم منطقه شهید آوینی مشهد برگزار شد، ضمن تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) با بیان اینکه زندگی انسان اگر کوثری نشود، تکاثری خواهد شد، اظهار کرد: زندگی فاطمه اطهر(س) سرشار از اخلاص، عبودیت و دگرخواهی در پرتوی خداخواهی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به تفاوت دگرخواهی اسلامی با شعار حقوق بشر غربی عنوان کرد: شعار حقوق بشر و دگرخواهی غربی برای جلب توجه دیگران، جذب منافع بیشتر و یا تحکیم موقعیت است، اما در دگرخواهی اسلامی تنها رضای حضرت حق مدنظر می‌باشد.

وی گره‌گشایی از زندگی نیازمندان را یکی از جلوه‌های مهم زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) خواند و ابراز داشت: حضرت فاطمه(س) که رساترین و مقتدرانه‌ترین خطبه‌ها را دفاع از ولایت ایراد می‌کردند، در برابر سائلان و مساکین متواضع ترین بودند.

وی حضرت فاطمه زهرا(س) را پیوند زننده رسالت رسول با ولایت ولی خواند و اظهار کرد: دگر خواهی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در عالم بی‌نظیر است بطوریکه حضرت علی(ع) که در برابر ناکسان آنچنان مقتدرانه می‌ایستادند، برای ضعفا در کنار تنور نان می‌پختند.

تولیت آستان قدس رضوی حضرت فاطمه زهرا(س) را شخصیت کامل اسلامی و الگوی زنان مسلمان معرفی و ابراز کرد: حضرات معصومین(ع) الگوهای برتر جهان خلقت هستند که اگر بشریت با تأسی به این بزرگواران مسیر زندگی خود را تعیین کند، قطعا سعادت دنیوی و اخروی خود را رقم زده است.

وی اقدام و عمل جهادی با روحیه انقلابی را ویژگی بسیجیان فعال در حوزه محرومیت زدایی برشمرد و بیان کرد: همان‌هایی که در دوران دفاع مقدس آن حماسه‌های جاوید را رقم زدند و در برابر دشمنان ایستادند، امروز نیز نمی‌توانند فقر یک خانواده را تحمل کنند، بنابراین به عرصه محرومیت زدایی وارد شده‌اند.

وی افزود: رزمندگانی که دیروز در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بودند، امروز با فرمان ولی امر خود برای خدمت به نیازمندان و مستمندان به میدان آمده‌اند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب برای آستان قدس رضوی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند بند از حکم هفت بندی خود به آستان قدس رضوی بر توجه به نیازمندان و بویژه مجاوران و همسایگان حضرت امام الرئوف علی بن موسی‌الرضا(ع) تأکید کرده‌اند و امروز تمام تلاش خدام بارگاه رضوی این است که به منویات و دغدغه‌های معظم له در رابطه با محرومان و ضعفای جامعه عمل بپوشانند.

وی اضافه کرد: آستان قدس رضوی با مشارکت، همکاری و همگرایی با نهادهای امداد رسان به عرصه کمک به نیازمندان و گره گشایی از زندگی محرومان ورود پیدا کرده و اهدای این جهیزیه‌ها نیز در همین راستاست.

تولیت آستان قدس در پایان با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی، گفت: حقیقتاً برخی از آسیب‌های اجتماعی و چهره فقر به هیچ عنوان برازنده نظام مقدس اسلامی ما نیست و رفع این مشکلات به همت مضاعف، اخلاص، همگرایی و همراهی مسئولان و خدمتگزاران این مرز و بوم قابل حل می‌باشد.

گفتنی است؛ در این مراسم با همکاری آستان قدس رضوی 500 سری جهیزیه، 20 هزار سبد معیشتی، 10 هزار بسته پوشاک و 11 هزار بسته لوازم تحریریه در میان خانواده‌های مستمند و نیازمند حاشیه شهر مشهد توزیع شد.

 

اقدام و عمل جهادی با روحیه انقلابی ویژگی بسیجیان فعال

مجلس خبرگان باید انقلابی باشد

مجلس خبرگان باید انقلابی باشد

به گزارش جهان به نقل از مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نطق پیش از دستور اجلاس خبرگان به انقلابی بودن و انقلابی ماندن مجلس خبرگان اشاره و بر لزوم داشتن شاخصه و سازوکار انقلابی بودن تأکید کرد.
 
تولیت آستان قدس رضوی پس از ظرفیت های عظیم آستان مقدس حضرت ثامن الحجج(ع) برای تبیین معارف قرآنی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سخن گفت و از برنامه‌های این آستان مقدس برای این امر و اجرای صحیح منشور هفت گانه مقام معظم رهبری گزارشی ارائه داد.
 
وی با اشاره به خدمت رسانی آستان قدس به محرومین و مستضعفین تصریح کرد: جنس خدمت رسانی آستان به محرومان با کمک به محرومین آستان قدس بیشتری با ارائه خدمات خواهد بود.

مجلس خبرگان باید انقلابی باشد

به گزارش جهان به نقل از مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نطق پیش از دستور اجلاس خبرگان به انقلابی بودن و انقلابی ماندن مجلس خبرگان اشاره و بر لزوم داشتن شاخصه و سازوکار انقلابی بودن تأکید کرد.
 
تولیت آستان قدس رضوی پس از ظرفیت های عظیم آستان مقدس حضرت ثامن الحجج(ع) برای تبیین معارف قرآنی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سخن گفت و از برنامه‌های این آستان مقدس برای این امر و اجرای صحیح منشور هفت گانه مقام معظم رهبری گزارشی ارائه داد.
 
وی با اشاره به خدمت رسانی آستان قدس به محرومین و مستضعفین تصریح کرد: جنس خدمت رسانی آستان به محرومان با کمک به محرومین آستان قدس بیشتری با ارائه خدمات خواهد بود.

مجلس خبرگان باید انقلابی باشد

روزنامه قانون

طبق نظر هاشمی انقلابی زیر 60 سال نداریم!

طبق نظر هاشمی انقلابی زیر 60 سال نداریم!

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق ‌بشر قوه قضائیه بعدازظهر امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت در مراسم جشن سومین سال آغاز به کار برنامه «دکتر سلام» با اشاره به اینکه هاشمی رفسنجانی از انقلابی بودن مفهوم تاریخی در ذهن دارد گفت: به تعبیر آقای هاشمی کسانی که از سال 42 تا پیروزی انقلاب با انقلاب همراه بودند انقلابی هستند. که الان همه بالای 60 سال سن داشته و نسل‌شان در حال انقراض است؛ لذا درباره جوانان انقلابی می‌گوید برخی تازه به دوران رسیده‌ها انقلابی شده اند.
 
وی به تعبیر دیگر از انقلابی بودن در بیان رئیس جمهور به معنی سر و صدا کردن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این تعابیر هیچکدام مورد نظر رهبر معظم انقلاب نیست؛ انقلاب حادثه‌ای بزرگ بود که تجربه نشات گرفته از آن در دو جریان حکومت مدنی جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی متبلور شده است و انقلابی کسی که این دو جریان را باور داشته، در ان مشارکت دارد و همه وجود خود را وقف این مشارکت می‌گند.  
 
لاریجانی با ذکر این نکته که با این مفهوم از انقلابی بودن یک جوان 16 ساله می‌تواند انقلابی باشد و بسیاری از کسانی که در جریان انقلاب بودند می‌توانند انقلابی نباشند
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: مذاکرات هسته‌ای و یا در حقیقت تهاجم هسته‌ای برای آن بود که قد ما در تکنولوژی بلند شده بود و دشمن نمی‌توانست این قد بلند را ببیند؛ اما دشمنان باید بدانند که فرزندان این مرز و بوم و پیروان مکتب  اهل بیت (ع) و مریدان سیدعلی نمی‌گذارند که قد انقلاب کوتاه شود.  
 
وی از امکان ورود مقوله طنز به مسائل مربوط به حکومت آل‌سعود و ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخن گفت و خاطرنشان کرد: از ترامپ مضحک‌تر کسانی در داخل هستند که به او و نظام سلطه چشم دوخته‌اند.
 
لاریجانی گفت دو استدلال درمورد برجام مذموم است؛ اول استدلال «استیصال» به این معنا که نفت ما را نمی‌خریدند و الان در نتیجه برجام نخ سوزنی باز شده است؛ این تئوری خطرناک است و می‌تواند همه چیز را با خود ببرد.
 
دبیر ستاد حقوق ‌بشر قوه قضائیه تصریح کرد: استدلال مذموم دوم «برهان اندراج» است یعنی اگر می‌خواهیم در دنیا قوی شویم باید در نظام غربی مندرج شویم؛ که باید این کژراهه‌ها را روشن کنیم.

طبق نظر هاشمی انقلابی زیر 60 سال نداریم!

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق ‌بشر قوه قضائیه بعدازظهر امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت در مراسم جشن سومین سال آغاز به کار برنامه «دکتر سلام» با اشاره به اینکه هاشمی رفسنجانی از انقلابی بودن مفهوم تاریخی در ذهن دارد گفت: به تعبیر آقای هاشمی کسانی که از سال 42 تا پیروزی انقلاب با انقلاب همراه بودند انقلابی هستند. که الان همه بالای 60 سال سن داشته و نسل‌شان در حال انقراض است؛ لذا درباره جوانان انقلابی می‌گوید برخی تازه به دوران رسیده‌ها انقلابی شده اند.
 
وی به تعبیر دیگر از انقلابی بودن در بیان رئیس جمهور به معنی سر و صدا کردن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این تعابیر هیچکدام مورد نظر رهبر معظم انقلاب نیست؛ انقلاب حادثه‌ای بزرگ بود که تجربه نشات گرفته از آن در دو جریان حکومت مدنی جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی متبلور شده است و انقلابی کسی که این دو جریان را باور داشته، در ان مشارکت دارد و همه وجود خود را وقف این مشارکت می‌گند.  
 
لاریجانی با ذکر این نکته که با این مفهوم از انقلابی بودن یک جوان 16 ساله می‌تواند انقلابی باشد و بسیاری از کسانی که در جریان انقلاب بودند می‌توانند انقلابی نباشند
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: مذاکرات هسته‌ای و یا در حقیقت تهاجم هسته‌ای برای آن بود که قد ما در تکنولوژی بلند شده بود و دشمن نمی‌توانست این قد بلند را ببیند؛ اما دشمنان باید بدانند که فرزندان این مرز و بوم و پیروان مکتب  اهل بیت (ع) و مریدان سیدعلی نمی‌گذارند که قد انقلاب کوتاه شود.  
 
وی از امکان ورود مقوله طنز به مسائل مربوط به حکومت آل‌سعود و ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخن گفت و خاطرنشان کرد: از ترامپ مضحک‌تر کسانی در داخل هستند که به او و نظام سلطه چشم دوخته‌اند.
 
لاریجانی گفت دو استدلال درمورد برجام مذموم است؛ اول استدلال «استیصال» به این معنا که نفت ما را نمی‌خریدند و الان در نتیجه برجام نخ سوزنی باز شده است؛ این تئوری خطرناک است و می‌تواند همه چیز را با خود ببرد.
 
دبیر ستاد حقوق ‌بشر قوه قضائیه تصریح کرد: استدلال مذموم دوم «برهان اندراج» است یعنی اگر می‌خواهیم در دنیا قوی شویم باید در نظام غربی مندرج شویم؛ که باید این کژراهه‌ها را روشن کنیم.

طبق نظر هاشمی انقلابی زیر 60 سال نداریم!

عکس

اسلام ناب محمدی انقلابی بوده و خواهد ماند

اسلام ناب محمدی انقلابی بوده و خواهد ماند

امام جمعه رودبار قصران گفت: مستکبران با ترویج زبان های مختلف در برخی کشورها به دنبال تهاجم فرهنگی و سلطه بر فرهنگ و اعتقادات مردم آن کشور دارند.
 
به گزارش جهان،حجت الاسلام سید محمد شیرازی امام جمعه رودبار قصران در خطبه های این هفته نماز جمعه با بیان اینکه مقام معظم رهبری مخالف آموزش انحصاری زبان انگلیسی  هستند، افزود:یکی از مسئولان ارشد کشور در رثای آموزش زبان انگلیسی برای جوانان ایرانی از کشور هند مثال آورده و به دلایلی از جمله تجربه هندوستان، خواستار آموزش انحصاری زبان انگلیسی شده است. وی تصریح کرد: به شدت دولت را به انجام کارهایی که مخالف با فرمایشات رهبری بوده را نهی می کنیم.

* مستکبران با ترویج زبان های مختلف به دنبال تهاجم فرهنگی هستند
امام جمعه رودبار قصران با بیان اینکه کشور هندوستان به دلیل تسلط استعمار انگلیس و در یک هویت زدایی فرهنگی از ملتی غیر مقاوم، ناچار به یادگیری زبان انگلیسی شد، افزود: آموزش زبان انگلیسی، دقیقا آثار استعمار است که در قدم اول برای هویت زدایی و از بین بردن روحیه استقلال خواهی، زبان مادری را که مایه هویت است از یک ملت می گیرد. این شیوه تن دادن به استعمار و زبان آموزی افتخار ندارد که در مقام مثال بیان شود. وی در ادامه اظهارداشت: مستکبران با ترویج زبان های مختلف در برخی کشورها به دنبال تهاجم فرهنگی و سلطه بر فرهنگ و اعتقادات مردم آن کشور دارند.

حجت الاسلام شیرازی تاکید کرد: ازآنجایی‌که دشمن با تمسک به تاکتیک‌های جنگ نرم تلاش دارد تا قاطبه جوانان را از بدنه انقلاب جدا کند و آن‌ها را سرگرم امورات روزمره نماید و از سوی دیگر این رویه نیز موردحمایت برخی از غافلان و معاندان داخلی قرارگرفته است، می‌طلبد تا متولیان انقلابی امور فرهنگی دست‌به‌کار شده و “رجایی‌وار” با فعالیت‌های مجاهدانه، نسل جوان را نسبت به وظایف خودآگاه سازند.

وی در ادامه یادآور شد: بصیرت انقلابی همچون سدی مستحکم، جوان را در برابر هجمه‌های فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی حفظ می‌کند و آنچه امنیت همه‌جانبه کشور را تضمین می‌نماید، شناخت طرح‌های بلندمدت دشمن با سلاح بصیرت است.اینجاست که اهمیت تیزبینی انقلابی یا همان بصیرت، بیش‌ازپیش آشکارشده و خیانت افرادی که تلاش دارند جوانان به آرمان‌های انقلاب فکر نکنند، روشن‌تر می‌شود.

* اگر مسئولین از تربیت نسل انقلابی قصور نمایند، باید منتظر عواقب آن باشند
امام جمعه رودبارقصران خاطرنشان کرد: مدارس کشور به‌مثابه پایگاه‌های اصلی انقلاب‌اند و خروجی آن‌که همان «جوان مؤمن انقلابی خوش‌روحیه باانگیزه» است باید مانند خون تازه به رگ‌های جامعه تزریق شود تا ضامن بقای نظام و تداوم‌بخش‌ آرمان‌های آن باشند. وی خطاب به مسئولان کشور تاکید کرد: اگر مسئولین از مسئولیت تاریخی خود غفلت ورزند و نسبت به تربیت نسل انقلابی قصور نمایند، باید منتظر عواقب وخیم آن ازجمله هضم شدن در هاضمه نظام سلطه باشیم و در مقابل، چنانچه علم و دانش نوجوانان و جوانان کشور را به سلاح امید و بصیرت انقلابی مسلح نماییم باید در انتظار رسیدن میوه شیرین این همت مؤمنانه بمانیم.
 
حجت الاسلام شیرازی افزود: این، رسالتی است که انقلاب و خون پاک‌ترین جوانان این مرزوبوم بر دوش مسئولین  کشور قرار داده و کوچک‌ترین تخطی و قصوری در دمیدن این روحیه به نسل جوان، غیرقابل‌ اغماض خواهد بود.

* ایران از تمامیت ارضی و حقوق حقه ملت مظلوم منطقه دفاع می کند
وی در ادامه با بیان اینکه محور مقاومت و حزب الله لبنان موجب عزتمندی جهان اسلام است، گفت: جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی و حقوق حقه ملت مظلوم منطقه دفاع می کند و بی تردید در مسیر مبارزه با جریانات افراطی و تکفیری و تروریستها، محور مقاومت پیروز است و این مسیر را با افتخار ادامه خواهیم داد و امیدواریم روزی شاهد آزاد سازی سرزمین های اشغالی و برافراشته شدن پرچم اسلام در قدس شریف باشیم.
امام جمعه رودبار قصران با اشاره به فرمایشات روزگذشته رهبر معظم انقلاب درخصوص اینکه برخی کشورهای غربی پدید آورنده گروه تروریستی داعش هستند، افزود: داعش و گروه‌های تکفیری برای مبارزه با اسلام تولید شده‌اند و آغاز تولد این مولودهای شوم به هنگام بیداری اسلامی و خیزش سریع اسلام در جهان بود از این رو آنها مأموریت جز تخریب اسلام ندارند.

وی ادامه داد: گروه‌های فاسد و مفسدی که امروز به نام اسلام بدترین و فجیع‌ترین جنایت‌ها را انجام می‌دهند، مورد حمایت و پشتیبانی قدرت‌های غربی هستند.غربی‌ها به‌ظاهر ائتلاف ضدداعش تشکیل داده‌اند اما در واقع حامی این جریان هستند و در چارچوب اسلام‌ستیزی، در تبلیغات خود از آنها به‌عنوان «دولت اسلامی» نام می‌برند تا وجهه اسلام را تخریب کنند.

* اسلام ناب محمدی انقلابی بوده و خواهد ماند
حجت الاسلام شیرازی در ادامه با بیان اینکه اسلام ناب محمدی به گفته حضرت امام خمینی (ره) انقلابی بوده و خواهد ماند و به گفته ایشان مهمترین ثمره جنگ، استمرار روح «اسلام انقلابی» بود، تاکید کرد: ما هرچه داریم، به برکت اسلام ناب و اسلام انقلابی است؛ اسلامی که به فکر طبقات مستضعف و محروم است، نه اسلامی که در خدمت قدرتمندان و اغنیاست.

* امروز آمریکا و هم‌پیمانانش، نماد جریان باطل هستند
امام جمعه رودبار قصران در ادامه خطبه های این هفته خود با اشاره به بدعهدی های آمریکا بعد از توافق هسته ای گفت: امروز آمریکا و هم‌پیمانانش، نماد جریان باطل هستند. باطل را کسی می‌خواهد نظاره کند باید به رفتارهای وقیحانه این دول غربی بنگرد. وی تصریح کرد: حد آمریکا این است که یک کشور همانند کشورهای دیگر دنیا باشد، چرا در مسائل داخلی کشورهای دیگر فضولی می‌کند؟از کشتار یمن گرفته تا کشتار مظلومان بحرین و همچنین تشکیل گروه‌های آدم‌کش نشان‌دهنده همین موضوع است که آمریکا حد خودش را رعایت نمی‌کند.

حجت الاسلام شیرازی خطاب به سردمداران آمریکا گفت: شما چه کاره هستید که مدام در هر گوشه از جهان آتش افروزی می‌کنید. امروز سرکش‌ترین دولت‌ها در جهان که علاوه بر مردم کشور دیگر به مردم خودش رحم نمی‌کند، آمریکاست. وی تاکید کرد: دوره بزن در رو گذشته؛ اگر قرار باشد معترض ملت ایران باشید، ملت ایران تا آخر تعقیب‌تان می‌کند و شما را به روز سیاه می‌کشاند. شما یک بار تجربه کردید و 8 سال ملت بزرگ ایران با شما جنگید، با امکاناتی که به صدام دادید در مقابل شما ایستاد. آیا می‌خواهید شانس خود را بار دیگر امتحان کنید؟ درس ملت ایران به شما پشیمانی ابدی در پیش خواهد داشت. به تعبیر امام‌خمینی(ره) ملت ایران دندان‌های آمریکا را در دهانش خورد خواهد کرد.

*آمریکایی ها از خلیج فارس به خلیج خوکی برگردند
امام جمعه رودبار قصران ادامه داد: آمریکایی ها طبق فرمایش هوشمندانه مقام معظم رهبری به جای برگزاری رزمایش در خلیج فارس به خلیج خوکی ها برگردند وگرنه همانطور که نقش شوم آنها در آن خلیج به “گل” نشست در خلیج همیشگی فارس هم توسط نیروهای مسلح ما به “گل” خواهند نشست.

وی  در بخش دیگر از سخنان با برشمردن جان فدایی ها و اقدامات موثر سپاه پاسداران در طول تاسیس خود از بعد از انقلاب اسلامی گفت:  نیروهای مسلح کشورمان علاوه بر اینکه بازوهای اقتدار نظام اسلامی هستند، می‌توان آن‌ها را به یک مسجد تشبیه کرد که محراب این مسجد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به گرامیداشت روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ گفت: جوانانی هستند که در تعطیلات به صورت رایگان در جاده‌ها به مردم خدمت می‌کنند و در واقع اینان خدمت‌گزاران جامعه هستند، هلال احمر به کمک خیران احتیاج بیشتری دارد و یکی از جاهایی بسیار مناسب برای فعالیت نیکوکاران همین هلال احمر است.

حجت الاسلام شیرازی یادآورشد: امروز هلال احمر  محدود به حوادث غیر مترقبه نیست و در همه صحنه ها کمک رسانی می کند واین ارگان در روستا ها به درمان روستاییان و در مکان های صعب العبور به مردم کمک می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هلال احمر مسیر درست و صحیحی را پیش گرفته و خوشبختانه در همه مشکلات کشور در خط اول کمک رسانی در کنار بسیج قرار دارد.

اسلام ناب محمدی انقلابی بوده و خواهد ماند

امام جمعه رودبار قصران گفت: مستکبران با ترویج زبان های مختلف در برخی کشورها به دنبال تهاجم فرهنگی و سلطه بر فرهنگ و اعتقادات مردم آن کشور دارند.
 
به گزارش جهان،حجت الاسلام سید محمد شیرازی امام جمعه رودبار قصران در خطبه های این هفته نماز جمعه با بیان اینکه مقام معظم رهبری مخالف آموزش انحصاری زبان انگلیسی  هستند، افزود:یکی از مسئولان ارشد کشور در رثای آموزش زبان انگلیسی برای جوانان ایرانی از کشور هند مثال آورده و به دلایلی از جمله تجربه هندوستان، خواستار آموزش انحصاری زبان انگلیسی شده است. وی تصریح کرد: به شدت دولت را به انجام کارهایی که مخالف با فرمایشات رهبری بوده را نهی می کنیم.

* مستکبران با ترویج زبان های مختلف به دنبال تهاجم فرهنگی هستند
امام جمعه رودبار قصران با بیان اینکه کشور هندوستان به دلیل تسلط استعمار انگلیس و در یک هویت زدایی فرهنگی از ملتی غیر مقاوم، ناچار به یادگیری زبان انگلیسی شد، افزود: آموزش زبان انگلیسی، دقیقا آثار استعمار است که در قدم اول برای هویت زدایی و از بین بردن روحیه استقلال خواهی، زبان مادری را که مایه هویت است از یک ملت می گیرد. این شیوه تن دادن به استعمار و زبان آموزی افتخار ندارد که در مقام مثال بیان شود. وی در ادامه اظهارداشت: مستکبران با ترویج زبان های مختلف در برخی کشورها به دنبال تهاجم فرهنگی و سلطه بر فرهنگ و اعتقادات مردم آن کشور دارند.

حجت الاسلام شیرازی تاکید کرد: ازآنجایی‌که دشمن با تمسک به تاکتیک‌های جنگ نرم تلاش دارد تا قاطبه جوانان را از بدنه انقلاب جدا کند و آن‌ها را سرگرم امورات روزمره نماید و از سوی دیگر این رویه نیز موردحمایت برخی از غافلان و معاندان داخلی قرارگرفته است، می‌طلبد تا متولیان انقلابی امور فرهنگی دست‌به‌کار شده و “رجایی‌وار” با فعالیت‌های مجاهدانه، نسل جوان را نسبت به وظایف خودآگاه سازند.

وی در ادامه یادآور شد: بصیرت انقلابی همچون سدی مستحکم، جوان را در برابر هجمه‌های فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی حفظ می‌کند و آنچه امنیت همه‌جانبه کشور را تضمین می‌نماید، شناخت طرح‌های بلندمدت دشمن با سلاح بصیرت است.اینجاست که اهمیت تیزبینی انقلابی یا همان بصیرت، بیش‌ازپیش آشکارشده و خیانت افرادی که تلاش دارند جوانان به آرمان‌های انقلاب فکر نکنند، روشن‌تر می‌شود.

* اگر مسئولین از تربیت نسل انقلابی قصور نمایند، باید منتظر عواقب آن باشند
امام جمعه رودبارقصران خاطرنشان کرد: مدارس کشور به‌مثابه پایگاه‌های اصلی انقلاب‌اند و خروجی آن‌که همان «جوان مؤمن انقلابی خوش‌روحیه باانگیزه» است باید مانند خون تازه به رگ‌های جامعه تزریق شود تا ضامن بقای نظام و تداوم‌بخش‌ آرمان‌های آن باشند. وی خطاب به مسئولان کشور تاکید کرد: اگر مسئولین از مسئولیت تاریخی خود غفلت ورزند و نسبت به تربیت نسل انقلابی قصور نمایند، باید منتظر عواقب وخیم آن ازجمله هضم شدن در هاضمه نظام سلطه باشیم و در مقابل، چنانچه علم و دانش نوجوانان و جوانان کشور را به سلاح امید و بصیرت انقلابی مسلح نماییم باید در انتظار رسیدن میوه شیرین این همت مؤمنانه بمانیم.
 
حجت الاسلام شیرازی افزود: این، رسالتی است که انقلاب و خون پاک‌ترین جوانان این مرزوبوم بر دوش مسئولین  کشور قرار داده و کوچک‌ترین تخطی و قصوری در دمیدن این روحیه به نسل جوان، غیرقابل‌ اغماض خواهد بود.

* ایران از تمامیت ارضی و حقوق حقه ملت مظلوم منطقه دفاع می کند
وی در ادامه با بیان اینکه محور مقاومت و حزب الله لبنان موجب عزتمندی جهان اسلام است، گفت: جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی و حقوق حقه ملت مظلوم منطقه دفاع می کند و بی تردید در مسیر مبارزه با جریانات افراطی و تکفیری و تروریستها، محور مقاومت پیروز است و این مسیر را با افتخار ادامه خواهیم داد و امیدواریم روزی شاهد آزاد سازی سرزمین های اشغالی و برافراشته شدن پرچم اسلام در قدس شریف باشیم.
امام جمعه رودبار قصران با اشاره به فرمایشات روزگذشته رهبر معظم انقلاب درخصوص اینکه برخی کشورهای غربی پدید آورنده گروه تروریستی داعش هستند، افزود: داعش و گروه‌های تکفیری برای مبارزه با اسلام تولید شده‌اند و آغاز تولد این مولودهای شوم به هنگام بیداری اسلامی و خیزش سریع اسلام در جهان بود از این رو آنها مأموریت جز تخریب اسلام ندارند.

وی ادامه داد: گروه‌های فاسد و مفسدی که امروز به نام اسلام بدترین و فجیع‌ترین جنایت‌ها را انجام می‌دهند، مورد حمایت و پشتیبانی قدرت‌های غربی هستند.غربی‌ها به‌ظاهر ائتلاف ضدداعش تشکیل داده‌اند اما در واقع حامی این جریان هستند و در چارچوب اسلام‌ستیزی، در تبلیغات خود از آنها به‌عنوان «دولت اسلامی» نام می‌برند تا وجهه اسلام را تخریب کنند.

* اسلام ناب محمدی انقلابی بوده و خواهد ماند
حجت الاسلام شیرازی در ادامه با بیان اینکه اسلام ناب محمدی به گفته حضرت امام خمینی (ره) انقلابی بوده و خواهد ماند و به گفته ایشان مهمترین ثمره جنگ، استمرار روح «اسلام انقلابی» بود، تاکید کرد: ما هرچه داریم، به برکت اسلام ناب و اسلام انقلابی است؛ اسلامی که به فکر طبقات مستضعف و محروم است، نه اسلامی که در خدمت قدرتمندان و اغنیاست.

* امروز آمریکا و هم‌پیمانانش، نماد جریان باطل هستند
امام جمعه رودبار قصران در ادامه خطبه های این هفته خود با اشاره به بدعهدی های آمریکا بعد از توافق هسته ای گفت: امروز آمریکا و هم‌پیمانانش، نماد جریان باطل هستند. باطل را کسی می‌خواهد نظاره کند باید به رفتارهای وقیحانه این دول غربی بنگرد. وی تصریح کرد: حد آمریکا این است که یک کشور همانند کشورهای دیگر دنیا باشد، چرا در مسائل داخلی کشورهای دیگر فضولی می‌کند؟از کشتار یمن گرفته تا کشتار مظلومان بحرین و همچنین تشکیل گروه‌های آدم‌کش نشان‌دهنده همین موضوع است که آمریکا حد خودش را رعایت نمی‌کند.

حجت الاسلام شیرازی خطاب به سردمداران آمریکا گفت: شما چه کاره هستید که مدام در هر گوشه از جهان آتش افروزی می‌کنید. امروز سرکش‌ترین دولت‌ها در جهان که علاوه بر مردم کشور دیگر به مردم خودش رحم نمی‌کند، آمریکاست. وی تاکید کرد: دوره بزن در رو گذشته؛ اگر قرار باشد معترض ملت ایران باشید، ملت ایران تا آخر تعقیب‌تان می‌کند و شما را به روز سیاه می‌کشاند. شما یک بار تجربه کردید و 8 سال ملت بزرگ ایران با شما جنگید، با امکاناتی که به صدام دادید در مقابل شما ایستاد. آیا می‌خواهید شانس خود را بار دیگر امتحان کنید؟ درس ملت ایران به شما پشیمانی ابدی در پیش خواهد داشت. به تعبیر امام‌خمینی(ره) ملت ایران دندان‌های آمریکا را در دهانش خورد خواهد کرد.

*آمریکایی ها از خلیج فارس به خلیج خوکی برگردند
امام جمعه رودبار قصران ادامه داد: آمریکایی ها طبق فرمایش هوشمندانه مقام معظم رهبری به جای برگزاری رزمایش در خلیج فارس به خلیج خوکی ها برگردند وگرنه همانطور که نقش شوم آنها در آن خلیج به “گل” نشست در خلیج همیشگی فارس هم توسط نیروهای مسلح ما به “گل” خواهند نشست.

وی  در بخش دیگر از سخنان با برشمردن جان فدایی ها و اقدامات موثر سپاه پاسداران در طول تاسیس خود از بعد از انقلاب اسلامی گفت:  نیروهای مسلح کشورمان علاوه بر اینکه بازوهای اقتدار نظام اسلامی هستند، می‌توان آن‌ها را به یک مسجد تشبیه کرد که محراب این مسجد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به گرامیداشت روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ گفت: جوانانی هستند که در تعطیلات به صورت رایگان در جاده‌ها به مردم خدمت می‌کنند و در واقع اینان خدمت‌گزاران جامعه هستند، هلال احمر به کمک خیران احتیاج بیشتری دارد و یکی از جاهایی بسیار مناسب برای فعالیت نیکوکاران همین هلال احمر است.

حجت الاسلام شیرازی یادآورشد: امروز هلال احمر  محدود به حوادث غیر مترقبه نیست و در همه صحنه ها کمک رسانی می کند واین ارگان در روستا ها به درمان روستاییان و در مکان های صعب العبور به مردم کمک می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هلال احمر مسیر درست و صحیحی را پیش گرفته و خوشبختانه در همه مشکلات کشور در خط اول کمک رسانی در کنار بسیج قرار دارد.

اسلام ناب محمدی انقلابی بوده و خواهد ماند

خرید بک لینک

عکس

شروع انقلابی حجت الاسلام رئیسی در آستان قدس رضوی/ نگاه کلان و برنامه‌محور همزمان با ارتباط رو در رو با مردم

شروع انقلابی حجت الاسلام رئیسی در آستان قدس رضوی/ نگاه کلان و برنامه‌محور همزمان با ارتباط رو در رو با مردم

گروه سیاست جهان نیوز ـ سیدمحمد حسینی: با وجود گذشت بیش از یک ماه از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب به تولیت آستان قدس رضوی، ویژگی های ارزنده شخصیتی و مدیریتی این چهره ارزشی، بیش از پیش در معرض افکار عمومی واقع شده است.

حجت الاسلام رئیسی که در دوران طولانی مدت حضور در قوه قضائیه و تجربه سمت های کلان مدیریتی این قوه، بیشتر تحت تاثیر جایگاه حقوقی و قضائی خود واقع شده و کمتر دیده می شد، در مدت کوتاهی از تولیت آستان قدس رضوی، عملا عیار یک مدیر ارشد و تراز انقلابی را به منصه ظهور رسانده است.

عملکرد پرحجم، با برنامه و رویکردی مردمی و انقلابی که در سایه رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در حکم انتصاب وی نمود یافت، ایجاب می کند تا نگاهی دقیق تر به رئوس فعالیت های جانشین مرحوم آیت الله واعظ طبسی داشته باشیم به این امید که سرلوحه مدیران ارشد دولتی و سایر دستگاه ها در سال اقتصاد مقاومتی واقع شود.

توجه ویژه به “بندهای 2 و 3” حکم انتصاب

رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب حجت الاسلام رئیسی در دو بند جداگانه، خدمت به زائران آن بارگاه مقدس به ویژه ضعفاء و نیازمندان و همچنین خدمت به مجاوران و به ویژه مستمندان و مستضعفان را از جمله وظایف تولیت جدید آستان قدس برشمرده و از حجت الاسلام رئیسی خواستند تا این دو مورد را از رئوس برنامه های خود قرار دهد.

در همین راستا، حجت الاسلام رئیسی که در طول دوران مسئولیت های خود به مدیری ولایتمدار و به دور از حاشیه های مرسوم، مشهور بوده، اولویت خود را بر اجرای دستورات رهبر انقلاب در حکم انتصاب قرار داده است که از جمله آن می توان به رویکرد جدید آستان قدس در زائر محوری آن هم جهت تدارک میزبانی شایسته از زائران طبقات متوسط و پایین اشاره کرد.

حجت الاسلام رئیسی در این خصوص از ساخت زائرسراهایی جدید برای رفاه حال زائران خبر داد. وی که در دیدار نوروزی شهردار و اعضای شورای شهر مشهد سخن می گفت، اظهار داشت: ما باید بررسی کنیم که متناسب با تعداد زائران مکان اسکان وجود دارد یا خیر. اگر موجود هست که باید سامانه هایی را برای اطلاع یابی نیازمندان ایجاد کنیم. اما اگر تعداد تخت ها کم هستند، یا قیمت ها برای عموم زائران مناسب نیست، باید تمهیدی اندیشیده شود.
 

تولیت آستان قدس رضوی از احداث زائر سراهای ارزان قیمت و دارای دسترسی مناسب به عنوان راه حل رفع این مشکل نام برد و گفت: ما در نظر داریم که 8 زائرسرا در مکان های نزدیک به حرم مطهر و 4 زائرسرا در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس ایجاد کنیم که زائران بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی با یادآوری تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی بر حمایت از محرومان و مستضعفان، گفت: ما در شهر مشهد مقدس برای زائرانی که از نظر اقتصادی متوسط به بالا محسوب می شوند، محل اسکان و پارک ماشین داریم، اما جایگاه زائران متوسط به پایین در این شهر کجاست؟ گروه های زیارتی و کاروان هایی که به زیارت مشرف می شوند چه وضعیتی دارند؟ این ها مسائلی است که مجموعه دست اندرکاران باید برای آنها چاره اندیشی کنند.

پذیرایی ویژه آستان از زائران مستقر در مبادی شهر مشهد برای نخستین بار

از اقدامات مثبت تولیت جدید، باید به پذیرایی از مهمانان و زائران امام رضا(ع) که به دلیل بضاعت اندک و هزینه های بالای سفر، توان استقرار در هتل ها را نداشته و ناچار در کمپ های اطراف شهر مشهد مستقر می شوند، اشاره کرد.

مدیر امور رفاه و زائرین آستان قدس در این باره گفت: برای نخستین بار در مبادی ورودی ایستگاه‌های استقبال از زائرین را در ورودی قوچان، نیشابور، ترمینال و راه‌آهن ایجاد کردیم؛ در این راستا صبح‌ها از ساعت ۶ الی ۹، تعداد ۴۰ هزار صبحانه میان زائران تقسیم شد.

«اطعام زائرین حرم مطهر رضوی» در ایستگاه صلواتی جوادالائمه(ع) – ورودی بست باب الجواد(ع) حرم مطهر امام رضا(ع)

وی گفت: از ساعت ۹ الی ۱۲ نیز دو ملیون کیک، نبات، برنج و نمک تبرک بین زائرین اهداء شده است؛ علاوه بر تقسیم بروشور اطلاع رسانی، ۱۰ هزار بسته ناهار در مبادی ورودی جاده قوچان و نیشابور و ۶ هزار بسته شام میان زائرانی که در مسیر ورود به مشهد بودند تقسیم شده است.

وی تصریح کرد: در مراکز اسکان زائرین علاوه بر حفظ سرمایش و گرمایش زائرین، صبحانه، آب جوش و غذای حضرت میان زائران توزیع ‌شد، همچنین توزیع شام میان زائران مستقر در نمایشگاه بین المللی و کمپ غدیر توسط خادمانشان در آستان قدس صورت می‌پذیرفت.

مدیر امور رفاه و زائرین آستان قدس اظهار کرد: علاوه بر مشهد مقدس، در شهرستان‌های خراسان رضوی نیز اقدام به توزیع دعوت نامه برای صرف غذای حضرت نیز در ایام عید صورت پذیرفته است.

نگاه متفاوت به اداره موقوفات همزمان با رعایت حقوق مستأجران آستان

تولیت جدید آستان قدس علاوه بر توجه ویژه به رویکرد زائرمحوری، در عمل به بند سوم نامه رهبری، خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان را در دستور کار خود قرار داده و بدان توجه ویژه ای نموده است. بعنوان مثال حجت الاسلام رئیسی در زمینه مشکلات برخی مستأجران زمین های آستان قدس رضوی که از مشکلات قدیمی به حساب می آید اینگونه گفت که استیفای حقوق موقوفه جزو وظایف شرعی تولیت آستان قدس رضوی است اما ما می توانیم با مدیریت مناسب، امور را به گونه ای پیش ببریم که ضمن حفظ حقوق موقوفه مشکلی برای محرومان و مستضعفان ساکن در اراضی موقوفه به وجود نیاید.

تلاش برای بهره گیری از معماری اسلامی در شهر مشهد

علاوه بر توجه ویژه به مستضعفان و طبقات ضعیف جامعه، موضوع دیگر جامعیت نگاه حجت الاسلام رئیسی است که تمامی اولویت ها را در یک مجموعه البته با ضریب خاص خود مطرح و پیگیری می کند. رعایت معماری اصیل و اسلامی در پایتخت مذهبی کشورمان از این جمله است تا جایی که تولیت آستان قدس، این موضوع را از جمله دغدغه ها برشمرده و پیرامون آن گفت: امروز در محدوده حرم مطهر فضایی نورانی، معطر و دارای معماری اسلامی و اصیل ایجاد شده است. اما وقتی از این محدوده خارج می شویم، اسامی عجیب و نوعی دیگری از معماری و نگاه را مشاهده می کنیم که هیچ تناسبی با فضای قدسی حرم مطهر ندارد.

غبارروبی روضه منوره رضوی توسط تولیت جدید آستان

تأکید بر حفظ باغات موقوفه آستان و جلوگیری از تخریب محیط زیست

تاکید بر حفظ فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن به بهانه های مختلف نیز از جمله دغدغه های تولیت جدید آستان قدس است که در این مدت بارها بر آن تاکید شده است. حجت الاسلام رئیسی طی سخنانی بر اینکه سیاست ما حفظ باغات و عدم تغییر کاربری و قطع درخت‌ها است، گفت: مسئله ما فقط ساختمان سازی و ایجاد واحد تجاری نیست. به طور قطع منافع اقتصادی برای آستان قدس رضوی مهم است، اما این فرع بر مسئله مهم تری است.

دیدارهای چهره به چهره با اقشار مختلف مردم

گفتنی است دیدارهای گسترده و چهره به چهره تولیت جدید با نخبگان، اساتید و چهره های فکری و فرهنگی در مناسبات و موقعیت های مختلف یکماه گذشته قطعا در جامعیتِ نگاه و رویکرد گفتمانی حجت الاسلام رئیسی برای پیشبرد برنامه های آستان قدس رضوی بی تاثیر نبوده است.

جهت گیری درست اقتصادی

در سالی که توسط رهبری معظم انقلاب به “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” نامگذاری شده است، تولیت جدید آستان قدس، اقتصاد مقاومتی را که به گفته کارشناسان امر، تنها راه علاج مشکلات کشور است اولویت این نهاد در فعالیت های اقتصادی معرفی و تاکید کرده است که “رویکرد آستان قدس در حوزه اقتصادی باید با محوریت اقتصاد مقاومتی باشد و به سمت توسعه پایدار و بهره وری هر چه بیشتر از منابع موجود حرکت کنیم”. این رویکرد آستان قدس در حالی است که متاسفانه دولتی ها در ماه های اخیر، چشم بر توانمندی های داخل کشور بسته و ترجیح داده اند تا با اقداماتی چون خرید هواپیما از اروپا، مشکلات اقتصادی کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی را حل کنند! رویکرد جدید آستان قدس زمانی بیشتر فهم شده و به چشم می آید که بدانیم ابعاد فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی به گونه‌ای است که سازمان اقتصادی رضوی به عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور شناخته شده و طبعا رویکردهای کلان آن بر مناسبات اقتصادی و مالی کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

ارتباط رو در رو و نزدیک با مردم

حضور ساده و به دور از مناسبات حکومتی در میان مردم و زائران حرم رضوی، حضور پرحجم در مراسمات و یادواره های شهدا و دیدار با خانواده های شهدا، سرکشی مداوم از بخش های مختلف و بعضا مغفول مانده داخل سازمانی و همچنین حضور و سخنرانی بیادماندنی در هیئت مهاجران افغانستانی مقیم مشهد مقدس که در نوع خود ابتکاری به جا است، زمینه ساز افزایش اعتماد مردمی به این نهاد مقدس شده و قطعا ضریب نفوذ پروژه های بدخواهان جهت هجمه های رسانه ای و شایعه سازی پیرامون آستان در میان افکار عمومی را با شکست مواجه خواهد ساخت.

حضور در هیئت مهاجران افغانستانی مقیم مشهد

آنچه تا کنون از تولیت جدید آستان دیده شده است را باید در روحیه مردمی و ارتباط نزدیک حجت الاسلام رئیسی با توده های مردم دانست تا جایی که این ویژگی بر سایر وجوه شخصیتی او نیز سایه افکنده است. این خصیصه مهم در تولیت آستان قدس رضوی صرف نظر از اینکه مبتنی بر ارزش های اسلام و انقلاب و همچنین سیره امام و رهبری است، از این جهت که تاثیر بسیار مثبتی در نگاه مردم به جایگاه مذکور گذاشته و در همین مدت کوتاه زمینه ساز اعتماد مردمی شده است، امری قابل ستایش است.

شروع انقلابی حجت الاسلام رئیسی در آستان قدس رضوی/ نگاه کلان و برنامه‌محور همزمان با ارتباط رو در رو با مردم

گروه سیاست جهان نیوز ـ سیدمحمد حسینی: با وجود گذشت بیش از یک ماه از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب به تولیت آستان قدس رضوی، ویژگی های ارزنده شخصیتی و مدیریتی این چهره ارزشی، بیش از پیش در معرض افکار عمومی واقع شده است.

حجت الاسلام رئیسی که در دوران طولانی مدت حضور در قوه قضائیه و تجربه سمت های کلان مدیریتی این قوه، بیشتر تحت تاثیر جایگاه حقوقی و قضائی خود واقع شده و کمتر دیده می شد، در مدت کوتاهی از تولیت آستان قدس رضوی، عملا عیار یک مدیر ارشد و تراز انقلابی را به منصه ظهور رسانده است.

عملکرد پرحجم، با برنامه و رویکردی مردمی و انقلابی که در سایه رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در حکم انتصاب وی نمود یافت، ایجاب می کند تا نگاهی دقیق تر به رئوس فعالیت های جانشین مرحوم آیت الله واعظ طبسی داشته باشیم به این امید که سرلوحه مدیران ارشد دولتی و سایر دستگاه ها در سال اقتصاد مقاومتی واقع شود.

توجه ویژه به “بندهای 2 و 3” حکم انتصاب

رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب حجت الاسلام رئیسی در دو بند جداگانه، خدمت به زائران آن بارگاه مقدس به ویژه ضعفاء و نیازمندان و همچنین خدمت به مجاوران و به ویژه مستمندان و مستضعفان را از جمله وظایف تولیت جدید آستان قدس برشمرده و از حجت الاسلام رئیسی خواستند تا این دو مورد را از رئوس برنامه های خود قرار دهد.

در همین راستا، حجت الاسلام رئیسی که در طول دوران مسئولیت های خود به مدیری ولایتمدار و به دور از حاشیه های مرسوم، مشهور بوده، اولویت خود را بر اجرای دستورات رهبر انقلاب در حکم انتصاب قرار داده است که از جمله آن می توان به رویکرد جدید آستان قدس در زائر محوری آن هم جهت تدارک میزبانی شایسته از زائران طبقات متوسط و پایین اشاره کرد.

حجت الاسلام رئیسی در این خصوص از ساخت زائرسراهایی جدید برای رفاه حال زائران خبر داد. وی که در دیدار نوروزی شهردار و اعضای شورای شهر مشهد سخن می گفت، اظهار داشت: ما باید بررسی کنیم که متناسب با تعداد زائران مکان اسکان وجود دارد یا خیر. اگر موجود هست که باید سامانه هایی را برای اطلاع یابی نیازمندان ایجاد کنیم. اما اگر تعداد تخت ها کم هستند، یا قیمت ها برای عموم زائران مناسب نیست، باید تمهیدی اندیشیده شود.
 

تولیت آستان قدس رضوی از احداث زائر سراهای ارزان قیمت و دارای دسترسی مناسب به عنوان راه حل رفع این مشکل نام برد و گفت: ما در نظر داریم که 8 زائرسرا در مکان های نزدیک به حرم مطهر و 4 زائرسرا در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس ایجاد کنیم که زائران بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی با یادآوری تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی بر حمایت از محرومان و مستضعفان، گفت: ما در شهر مشهد مقدس برای زائرانی که از نظر اقتصادی متوسط به بالا محسوب می شوند، محل اسکان و پارک ماشین داریم، اما جایگاه زائران متوسط به پایین در این شهر کجاست؟ گروه های زیارتی و کاروان هایی که به زیارت مشرف می شوند چه وضعیتی دارند؟ این ها مسائلی است که مجموعه دست اندرکاران باید برای آنها چاره اندیشی کنند.

پذیرایی ویژه آستان از زائران مستقر در مبادی شهر مشهد برای نخستین بار

از اقدامات مثبت تولیت جدید، باید به پذیرایی از مهمانان و زائران امام رضا(ع) که به دلیل بضاعت اندک و هزینه های بالای سفر، توان استقرار در هتل ها را نداشته و ناچار در کمپ های اطراف شهر مشهد مستقر می شوند، اشاره کرد.

مدیر امور رفاه و زائرین آستان قدس در این باره گفت: برای نخستین بار در مبادی ورودی ایستگاه‌های استقبال از زائرین را در ورودی قوچان، نیشابور، ترمینال و راه‌آهن ایجاد کردیم؛ در این راستا صبح‌ها از ساعت ۶ الی ۹، تعداد ۴۰ هزار صبحانه میان زائران تقسیم شد.

«اطعام زائرین حرم مطهر رضوی» در ایستگاه صلواتی جوادالائمه(ع) – ورودی بست باب الجواد(ع) حرم مطهر امام رضا(ع)

وی گفت: از ساعت ۹ الی ۱۲ نیز دو ملیون کیک، نبات، برنج و نمک تبرک بین زائرین اهداء شده است؛ علاوه بر تقسیم بروشور اطلاع رسانی، ۱۰ هزار بسته ناهار در مبادی ورودی جاده قوچان و نیشابور و ۶ هزار بسته شام میان زائرانی که در مسیر ورود به مشهد بودند تقسیم شده است.

وی تصریح کرد: در مراکز اسکان زائرین علاوه بر حفظ سرمایش و گرمایش زائرین، صبحانه، آب جوش و غذای حضرت میان زائران توزیع ‌شد، همچنین توزیع شام میان زائران مستقر در نمایشگاه بین المللی و کمپ غدیر توسط خادمانشان در آستان قدس صورت می‌پذیرفت.

مدیر امور رفاه و زائرین آستان قدس اظهار کرد: علاوه بر مشهد مقدس، در شهرستان‌های خراسان رضوی نیز اقدام به توزیع دعوت نامه برای صرف غذای حضرت نیز در ایام عید صورت پذیرفته است.

نگاه متفاوت به اداره موقوفات همزمان با رعایت حقوق مستأجران آستان

تولیت جدید آستان قدس علاوه بر توجه ویژه به رویکرد زائرمحوری، در عمل به بند سوم نامه رهبری، خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان را در دستور کار خود قرار داده و بدان توجه ویژه ای نموده است. بعنوان مثال حجت الاسلام رئیسی در زمینه مشکلات برخی مستأجران زمین های آستان قدس رضوی که از مشکلات قدیمی به حساب می آید اینگونه گفت که استیفای حقوق موقوفه جزو وظایف شرعی تولیت آستان قدس رضوی است اما ما می توانیم با مدیریت مناسب، امور را به گونه ای پیش ببریم که ضمن حفظ حقوق موقوفه مشکلی برای محرومان و مستضعفان ساکن در اراضی موقوفه به وجود نیاید.

تلاش برای بهره گیری از معماری اسلامی در شهر مشهد

علاوه بر توجه ویژه به مستضعفان و طبقات ضعیف جامعه، موضوع دیگر جامعیت نگاه حجت الاسلام رئیسی است که تمامی اولویت ها را در یک مجموعه البته با ضریب خاص خود مطرح و پیگیری می کند. رعایت معماری اصیل و اسلامی در پایتخت مذهبی کشورمان از این جمله است تا جایی که تولیت آستان قدس، این موضوع را از جمله دغدغه ها برشمرده و پیرامون آن گفت: امروز در محدوده حرم مطهر فضایی نورانی، معطر و دارای معماری اسلامی و اصیل ایجاد شده است. اما وقتی از این محدوده خارج می شویم، اسامی عجیب و نوعی دیگری از معماری و نگاه را مشاهده می کنیم که هیچ تناسبی با فضای قدسی حرم مطهر ندارد.

غبارروبی روضه منوره رضوی توسط تولیت جدید آستان

تأکید بر حفظ باغات موقوفه آستان و جلوگیری از تخریب محیط زیست

تاکید بر حفظ فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن به بهانه های مختلف نیز از جمله دغدغه های تولیت جدید آستان قدس است که در این مدت بارها بر آن تاکید شده است. حجت الاسلام رئیسی طی سخنانی بر اینکه سیاست ما حفظ باغات و عدم تغییر کاربری و قطع درخت‌ها است، گفت: مسئله ما فقط ساختمان سازی و ایجاد واحد تجاری نیست. به طور قطع منافع اقتصادی برای آستان قدس رضوی مهم است، اما این فرع بر مسئله مهم تری است.

دیدارهای چهره به چهره با اقشار مختلف مردم

گفتنی است دیدارهای گسترده و چهره به چهره تولیت جدید با نخبگان، اساتید و چهره های فکری و فرهنگی در مناسبات و موقعیت های مختلف یکماه گذشته قطعا در جامعیتِ نگاه و رویکرد گفتمانی حجت الاسلام رئیسی برای پیشبرد برنامه های آستان قدس رضوی بی تاثیر نبوده است.

جهت گیری درست اقتصادی

در سالی که توسط رهبری معظم انقلاب به “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” نامگذاری شده است، تولیت جدید آستان قدس، اقتصاد مقاومتی را که به گفته کارشناسان امر، تنها راه علاج مشکلات کشور است اولویت این نهاد در فعالیت های اقتصادی معرفی و تاکید کرده است که “رویکرد آستان قدس در حوزه اقتصادی باید با محوریت اقتصاد مقاومتی باشد و به سمت توسعه پایدار و بهره وری هر چه بیشتر از منابع موجود حرکت کنیم”. این رویکرد آستان قدس در حالی است که متاسفانه دولتی ها در ماه های اخیر، چشم بر توانمندی های داخل کشور بسته و ترجیح داده اند تا با اقداماتی چون خرید هواپیما از اروپا، مشکلات اقتصادی کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی را حل کنند! رویکرد جدید آستان قدس زمانی بیشتر فهم شده و به چشم می آید که بدانیم ابعاد فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی به گونه‌ای است که سازمان اقتصادی رضوی به عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور شناخته شده و طبعا رویکردهای کلان آن بر مناسبات اقتصادی و مالی کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

ارتباط رو در رو و نزدیک با مردم

حضور ساده و به دور از مناسبات حکومتی در میان مردم و زائران حرم رضوی، حضور پرحجم در مراسمات و یادواره های شهدا و دیدار با خانواده های شهدا، سرکشی مداوم از بخش های مختلف و بعضا مغفول مانده داخل سازمانی و همچنین حضور و سخنرانی بیادماندنی در هیئت مهاجران افغانستانی مقیم مشهد مقدس که در نوع خود ابتکاری به جا است، زمینه ساز افزایش اعتماد مردمی به این نهاد مقدس شده و قطعا ضریب نفوذ پروژه های بدخواهان جهت هجمه های رسانه ای و شایعه سازی پیرامون آستان در میان افکار عمومی را با شکست مواجه خواهد ساخت.

حضور در هیئت مهاجران افغانستانی مقیم مشهد

آنچه تا کنون از تولیت جدید آستان دیده شده است را باید در روحیه مردمی و ارتباط نزدیک حجت الاسلام رئیسی با توده های مردم دانست تا جایی که این ویژگی بر سایر وجوه شخصیتی او نیز سایه افکنده است. این خصیصه مهم در تولیت آستان قدس رضوی صرف نظر از اینکه مبتنی بر ارزش های اسلام و انقلاب و همچنین سیره امام و رهبری است، از این جهت که تاثیر بسیار مثبتی در نگاه مردم به جایگاه مذکور گذاشته و در همین مدت کوتاه زمینه ساز اعتماد مردمی شده است، امری قابل ستایش است.

شروع انقلابی حجت الاسلام رئیسی در آستان قدس رضوی/ نگاه کلان و برنامه‌محور همزمان با ارتباط رو در رو با مردم

خرید بک لینک

رئیس‌جمهور شجاعانه یک تصمیم انقلابی گرفت

رئیس‌جمهور شجاعانه یک تصمیم انقلابی گرفت

به گزارش جهان به نقل از فارس، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز جمعه در یادداشتی که در صفحه تلگرام وی منتشر شده است درباره علت لغو سفر روحانی به اتریش نوشت: قرار بود سه‌شنبه بعد ازظهر، رئیس جمهوری را به همراه تنی چند از وزرا و مشاورین در سفر به اتریش همراهی کنم. در واپسین ساعات، سفر از سوی دکتر روحانی لغو و به زمان مناسب موکول شد. دفتر رئیس جمهور علت تعویق سفر را «ملاحظات امنیتی و تامین شرایط مطلوب تر درباره برنامه و توافقات مورد نظر دو کشور» اعلام کرد.
 
اینکه رسانه‌های خارجی، شبکه‌های بیگانه و ضد انقلاب، چه گفته و چه تفسیر کرده و می‌کنند؛ اهمیتی ندارد. اما آنچه رسانه‌های ما می‌گویند، قاعدتا مهم است. بویژه انتظار می‌رود که رسانه ملی مسیر آنها را نرود.

متحیرانه برنامه‌ای دیدم که آشکارا رویکرد رئیس جمهور اتریش و مقامات آن کشور را بر موضع ریاست جمهوری خودمان ترجیح می‌داد. اینکه گویی  «امنیت در حد اعلا برقرار بوده، تدابیر شدید امنیتی درست شبیه سفر رؤسای جمهور روسیه، چین و آمریکا در نظر گرفته بوده» و … لذا اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری ایران بی‌اساس است!

دلم می‌سوزد. مدت‌هاست طیفی از رسانه‌ها در خصوص مسائل مهم سیاست خارجی و عملکرد دولت، نه تنها حرف رئیس جمهور اتریش را بر بیانیه رسمی دفتر رئیس جمهور خودمان ترجیح می‌دهند؛ بلکه اظهار نظر و تحلیل و گاه خیال‌پردازی مقامات غربی؛ و خیلی اوقات نیز افراد دست چندم و غیرمسئول آمریکایی را از سخن رئیس جمهور و مدیران ارشد کشورمان مستندتر می‌دانند و مداوما به بازتاب آن می‌پردازند. به راستی چرا و به چه قیمت؟

درد است. متاسفانه عده‌ای ندانسته، و چه بسا برخی هم آگاهانه، حقایق و منافع ملی را به پای سیاست قربانی می‌کنند و البته مقامات و بخش‌های مسئولی هم، با کم‌کاری و بی‌دقتی، باعث تخریب و تضعیف مواضع جمهوری اسلامی و بهانه دادن به این و آن، می‌شوند.

در همین حد و با اطلاع دقیق از جزئیات رویداد، اعلام می‌کنم که رئیس جمهوری شجاعانه و از موضع «عزت، حکمت و مصلحت» یک تصمیم انقلابی گرفت. تا از این پس، همه میزبانان نماینده ملت رشید و عزیزمان بدانند که «عزت و اقتدار ایران و ایرانی» از چه درجه اهمیتی برخوردار است. این تصمیم، مستحق تکریم و قدرشناسی است یا تخریب؟! و آیا شایسته است که بدلیل عدم امکان بیان خیلی از مسائل (بخاطر مصلحت و منافع کشور)، بهره‌برداری سیاسی شود و افراد و تریبون‌ها حقوق مردم را نادیده بگیرند؟

من دیپلماسی بلد نیستم ولی غرور دینی و ملی آقای روحانی و استواری و سخت‌گیری ایشان در برخورد با تروریست‌ها و آدم‌کشها را می‌ستایم.
و به این تصمیم انقلابی، شجاعانه و هوشیارانه، که عزت و منافع پایدار کشور را بدنبال دارد؛ علی‌رغم هر خسارت احتمالی و کوتاه مدت، از صمیم قلب احترام می‌گذارم. معتقدم که او یک انقلابی با تدبیر ،شاگرد امام، مطیع و یار رهبری است.

امید که امسال، همه با هم باشیم تا ملت آسایش و آرامش بیشتری بیابد و مرهمی نهیم بر زخم‌های اقتصادی و اجتماعی ملت شریف ایران. انشاءالله.

رئیس‌جمهور شجاعانه یک تصمیم انقلابی گرفت

به گزارش جهان به نقل از فارس، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز جمعه در یادداشتی که در صفحه تلگرام وی منتشر شده است درباره علت لغو سفر روحانی به اتریش نوشت: قرار بود سه‌شنبه بعد ازظهر، رئیس جمهوری را به همراه تنی چند از وزرا و مشاورین در سفر به اتریش همراهی کنم. در واپسین ساعات، سفر از سوی دکتر روحانی لغو و به زمان مناسب موکول شد. دفتر رئیس جمهور علت تعویق سفر را «ملاحظات امنیتی و تامین شرایط مطلوب تر درباره برنامه و توافقات مورد نظر دو کشور» اعلام کرد.
 
اینکه رسانه‌های خارجی، شبکه‌های بیگانه و ضد انقلاب، چه گفته و چه تفسیر کرده و می‌کنند؛ اهمیتی ندارد. اما آنچه رسانه‌های ما می‌گویند، قاعدتا مهم است. بویژه انتظار می‌رود که رسانه ملی مسیر آنها را نرود.

متحیرانه برنامه‌ای دیدم که آشکارا رویکرد رئیس جمهور اتریش و مقامات آن کشور را بر موضع ریاست جمهوری خودمان ترجیح می‌داد. اینکه گویی  «امنیت در حد اعلا برقرار بوده، تدابیر شدید امنیتی درست شبیه سفر رؤسای جمهور روسیه، چین و آمریکا در نظر گرفته بوده» و … لذا اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری ایران بی‌اساس است!

دلم می‌سوزد. مدت‌هاست طیفی از رسانه‌ها در خصوص مسائل مهم سیاست خارجی و عملکرد دولت، نه تنها حرف رئیس جمهور اتریش را بر بیانیه رسمی دفتر رئیس جمهور خودمان ترجیح می‌دهند؛ بلکه اظهار نظر و تحلیل و گاه خیال‌پردازی مقامات غربی؛ و خیلی اوقات نیز افراد دست چندم و غیرمسئول آمریکایی را از سخن رئیس جمهور و مدیران ارشد کشورمان مستندتر می‌دانند و مداوما به بازتاب آن می‌پردازند. به راستی چرا و به چه قیمت؟

درد است. متاسفانه عده‌ای ندانسته، و چه بسا برخی هم آگاهانه، حقایق و منافع ملی را به پای سیاست قربانی می‌کنند و البته مقامات و بخش‌های مسئولی هم، با کم‌کاری و بی‌دقتی، باعث تخریب و تضعیف مواضع جمهوری اسلامی و بهانه دادن به این و آن، می‌شوند.

در همین حد و با اطلاع دقیق از جزئیات رویداد، اعلام می‌کنم که رئیس جمهوری شجاعانه و از موضع «عزت، حکمت و مصلحت» یک تصمیم انقلابی گرفت. تا از این پس، همه میزبانان نماینده ملت رشید و عزیزمان بدانند که «عزت و اقتدار ایران و ایرانی» از چه درجه اهمیتی برخوردار است. این تصمیم، مستحق تکریم و قدرشناسی است یا تخریب؟! و آیا شایسته است که بدلیل عدم امکان بیان خیلی از مسائل (بخاطر مصلحت و منافع کشور)، بهره‌برداری سیاسی شود و افراد و تریبون‌ها حقوق مردم را نادیده بگیرند؟

من دیپلماسی بلد نیستم ولی غرور دینی و ملی آقای روحانی و استواری و سخت‌گیری ایشان در برخورد با تروریست‌ها و آدم‌کشها را می‌ستایم.
و به این تصمیم انقلابی، شجاعانه و هوشیارانه، که عزت و منافع پایدار کشور را بدنبال دارد؛ علی‌رغم هر خسارت احتمالی و کوتاه مدت، از صمیم قلب احترام می‌گذارم. معتقدم که او یک انقلابی با تدبیر ،شاگرد امام، مطیع و یار رهبری است.

امید که امسال، همه با هم باشیم تا ملت آسایش و آرامش بیشتری بیابد و مرهمی نهیم بر زخم‌های اقتصادی و اجتماعی ملت شریف ایران. انشاءالله.

رئیس‌جمهور شجاعانه یک تصمیم انقلابی گرفت

فروش بک لینک

انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با هنرمان، به هرجا بخواهیم راهنمایی می‌کنیم

انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با هنرمان، به هرجا بخواهیم راهنمایی می‌کنیم

همزمان با حضور کاروان‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان این مناطق برای سومین سال متوالی میزبان بیش از  ۶۰ اجرای نمایش‌های خیابانی با مضمون دفاع مقدس توسط گروه تئاتر نمایه که از هنرمندان تئاتر خیابانی کشور هستند با پشتیبانی بنیاد برکت در راستای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس در حال انجام است؛ در همین راستا اعضای گروه تئاتر نمایه، یادداشتی را در اختیار قرار داده‌اند که در ادامه می‌خوانید:

کاروان خورشید عشق، سومین سال طلوعش را در سرزمین نور و خون، صبح می‌کند.

سرزمین عشق، راهی است پر نور که میزبان راهپیمایان سرزمین نور است.

سومین سال است که  سرزمین عشق،  به همت ستاد راهیان نور و با موضوع ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان میزبان گروه تئاتر نمایه است. راهیان سرزمین نور، میزبان نمایش اشک‌ها و لبخندهای اربابان نور است. نمایش‌هایی که سجاده وفاداری و یادآوری رزمنده‌های سفره‌های آسمانی است.

نمایش‌هایی که کلامش، حرکاتش، گویایی و شیواییش‌، دیالوگ‌هایش، صحنه هایش همه بیان از آن چشمه‌های جوشان زمزمه‌گر رزمنده‌های عاشق در دل خنکای شب و گرمای روز دارد.

گروه نمایش کربلایی آمده است تا نگذارد سجاده عشق رزمندگان راهیان نور ، عشق را فراموش و فراموشی را عشق کنند.

آمده است تا در دل سومین سالش، با باز یاد آوری خاطرات آن آسمانی‌ها، دل زمینی‌ها را در خاک‌های بهشتی منطقه راهیان نور خیمه نور کند و بگذارد تا اشک‌های شورانگیز زمزمه‌های عاشقی رزمندگان با رب الکریم، آرام و آهسته بر گوشه گوشه چشم‌های زائران سرزمین عشق شود.

اجرای نمایش‌ها، راه و آرامشی برای ابدیت مضامین دفاع مقدس، فرهنگ عاشورایی و انقلابی را بازگو می‌کند، تا رسانه‌ گویا انقلاب و بلندگوی اذان سفره‌های آسمانی باشد.

ما انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با چشمه‌های هنرمان، به هر آنجا که بخواهیم، آرام راهنمایی می‌کنیم.

انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با هنرمان، به هرجا بخواهیم راهنمایی می‌کنیم

همزمان با حضور کاروان‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان این مناطق برای سومین سال متوالی میزبان بیش از  ۶۰ اجرای نمایش‌های خیابانی با مضمون دفاع مقدس توسط گروه تئاتر نمایه که از هنرمندان تئاتر خیابانی کشور هستند با پشتیبانی بنیاد برکت در راستای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس در حال انجام است؛ در همین راستا اعضای گروه تئاتر نمایه، یادداشتی را در اختیار قرار داده‌اند که در ادامه می‌خوانید:

کاروان خورشید عشق، سومین سال طلوعش را در سرزمین نور و خون، صبح می‌کند.

سرزمین عشق، راهی است پر نور که میزبان راهپیمایان سرزمین نور است.

سومین سال است که  سرزمین عشق،  به همت ستاد راهیان نور و با موضوع ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان میزبان گروه تئاتر نمایه است. راهیان سرزمین نور، میزبان نمایش اشک‌ها و لبخندهای اربابان نور است. نمایش‌هایی که سجاده وفاداری و یادآوری رزمنده‌های سفره‌های آسمانی است.

نمایش‌هایی که کلامش، حرکاتش، گویایی و شیواییش‌، دیالوگ‌هایش، صحنه هایش همه بیان از آن چشمه‌های جوشان زمزمه‌گر رزمنده‌های عاشق در دل خنکای شب و گرمای روز دارد.

گروه نمایش کربلایی آمده است تا نگذارد سجاده عشق رزمندگان راهیان نور ، عشق را فراموش و فراموشی را عشق کنند.

آمده است تا در دل سومین سالش، با باز یاد آوری خاطرات آن آسمانی‌ها، دل زمینی‌ها را در خاک‌های بهشتی منطقه راهیان نور خیمه نور کند و بگذارد تا اشک‌های شورانگیز زمزمه‌های عاشقی رزمندگان با رب الکریم، آرام و آهسته بر گوشه گوشه چشم‌های زائران سرزمین عشق شود.

اجرای نمایش‌ها، راه و آرامشی برای ابدیت مضامین دفاع مقدس، فرهنگ عاشورایی و انقلابی را بازگو می‌کند، تا رسانه‌ گویا انقلاب و بلندگوی اذان سفره‌های آسمانی باشد.

ما انقلابی هستیم و خون شهدایمان را با چشمه‌های هنرمان، به هر آنجا که بخواهیم، آرام راهنمایی می‌کنیم.