انفجاری دیگر در بروکسل

انفجاری دیگر در بروکسل

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، خبرگزاری بلگای بلژیک اعلام کرد امروز در جریان عملیات جستجوی خانگی پلیس بلژیک در بروکسل صدای انفجاری شنیده شد.

این عملیات در شاربیک، منطقه‌ای در بروکسل رخ داد که تحقیقات درمورد بمبگذاری‌های اخیر این شهر درحال انجام است.

این درحالی است که برخی رسانه‌های دیگر بلژیکی از شنیده شدن صدای دو انفجار و همچنین بازداشت یک مظنون در حین عملیات جستجوی پلیس خبر دادند.

تعداد زیادی از نیروهای پلیس در میدان میسر حضور دارند و طبق آخرین گزارشات عبور و مرور در این منطقه ممنوع اعلام شده است.

هنوز خبری از علت این انفجار و تعداد تلفات احتمالی آن مخابره نشده است.

انفجاری دیگر در بروکسل

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، خبرگزاری بلگای بلژیک اعلام کرد امروز در جریان عملیات جستجوی خانگی پلیس بلژیک در بروکسل صدای انفجاری شنیده شد.

این عملیات در شاربیک، منطقه‌ای در بروکسل رخ داد که تحقیقات درمورد بمبگذاری‌های اخیر این شهر درحال انجام است.

این درحالی است که برخی رسانه‌های دیگر بلژیکی از شنیده شدن صدای دو انفجار و همچنین بازداشت یک مظنون در حین عملیات جستجوی پلیس خبر دادند.

تعداد زیادی از نیروهای پلیس در میدان میسر حضور دارند و طبق آخرین گزارشات عبور و مرور در این منطقه ممنوع اعلام شده است.

هنوز خبری از علت این انفجار و تعداد تلفات احتمالی آن مخابره نشده است.

انفجاری دیگر در بروکسل

باشگاه خبری ورزشی

مرجع توریسم