قتل در افغانستان؛ انتقام در ایران!

قتل در افغانستان؛ انتقام در ایران!

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، ساعت 7:30 دیروز از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی  وقوع یک فقره فوت ناشی از اصابت جسم تیز  قتل در بیمارستان شهید ضیائیان‌، به کلانتری 161 ابوذر اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که یک جوان افغانستانی به نام عبدالباری 22 ساله به علت اصابت ضربه چاقو به قسمت قفسه سینه و ایجاد جراحت شدید در قلبش جانش را از دست داده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور قاضی مرادی؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بیمارستان، جوانی افغانستانی به نام اسلام با مراجعه به کارآگاهان خودش را برادر مقتول معرفی و عنوان داشت: ساعت یک صبح  برادرم به منزل ما در منطقه فلاح مراجعه و پس از زدن زنگ خانه  از من خواست تا به در منزل مراجعه کنم. در کمتر از چند دقیقه به در خانه مراجعه کردم که ناگهان با بدن نیمه جان برادرم روبه‌رو شدم که روی زمین افتاده و خون زیادی از وی رفته بود.

با توجه به اظهارات این شخص، کارآگاهان به محل زندگی اسلام در منطقه فلاح مراجعه و در تحقیقات از همسر اسلام ، وی نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به محل کار مقتول در یک مغازه مرغ فروشی واقع در منطقه سه راه آذری به تحقیق از صاحب مغازه پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مقتول در ساعت 21:30‌ با پسرعمویش به نام ذبیح از مغازه خارج شده است.

در تحقیقات از پسرعموی مقتول وی ضمن تأیید اظهارات صاحبکار عبدالباری مبنی بر مراجعه وی به مغازه جهت ملاقات با مقتول عنوان داشت که مقتول را در مقابل مغازه محل کارش ملاقات کرده اما پس از آن خبری از وی ندارد‌.

در ادامه تحقیقات‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول به همراه چند افغانستانی دیگر در خانه‌ای مجردی در منطقه فلاح زندگی می‌کرد.  با شناسایی این محل‌، کارآگاهان اداره دهم به محل مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که پسرعموی مقتول ذبیح ‌به همراه فرد دیگری به نام ضیاءالدین در این خانه زندگی می‌کرده اما وی از بیان این موضوع به کارآگاهان خودداری ‌و دیگر هم اتاقی آنها نیز ‌گوشی تلفن همراهش را خاموش کرده و مراجعتی به محل سکونتش نداشته است.

در تحقیقات میدانی از محل زندگی مقتول کارآگاهان به نحوه چیدمان وسایل منزل در این خانه مجردی مشکوک شده لذا اقدامات علمی کشف جرم در دستور کار قرار گرفت و در بررسی دقیق محل کارآگاهان موفق به کشف آثار به جای مانده از ‌درگیری منجر به جنایت در محل شدند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی محل وقوع جنایت،کذب بودن اظهارات اسلام مبنی بر وقوع جنایت در منطقه فلاح محرز‌، لذا وی دستگیر و  برای تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

با انتقال همزمان اسلام و ذبیح به اداره دهم و در تحقیات پلیسی به عمل آمده مشخص شد که اسلام نیز به دروغ خودش را برادر مقتول معرفی کرده و هیچ نسبت خانوادگی یا فامیلی با مقتول ندارد. ذبیح نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتاً اعتراف کرد که در زمان وقوع جنایت‌، در خانه در حال استراحت بوده اما جنایت توسط دیگر هم اتاقی آنها یعنی ضیاءالدین انجام شده و آنها ‌ذبیح و اسلام  قصد داشتند تا با ارائه اطلاعات نادرست به کارآگاهان و ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات‌، زمینه  فرار ضیاءالدین از کشور را فراهم کنند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی دقیق قاتل‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی قصد دارد تا به مقصد مرزهای شرقی کشور از تهران خارج و از آنجا به افغانستان متواری شود  لذا با شناسایی محل دقیق تردد متهم در محدوده میدان آزادی‌، ضیا‌ءالدین ساعت 6 صبح امروز (دوشنبه) دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش در خصوص انگیزه خود از انجام جنایت و نحوه انجام آن به کارآگاهان گفت: سال گذشته و در یک نزاع و درگیری‌، عموی بنده توسط تعدادی از بستگان نزدیک مقتول به قتل رسید. امسال پس از آمدن به ایران با مقتول هم اتاقی شدم. طی این مدت همچنان کینه ‌کشته شدن عمویم توسط بستگان مقتول را به همراه داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم تا با کشتن مقتول انتقام مرگ عموی خود را بگیرم به همین علت‌، شب قبل از جنایت با محل کار خود تسویه حساب کامل کرده و پس از آن در شب جنایت و زمانی که ذبیح و مقتول خواب بودند، با یک ضربه چاقو اقدام به کشتن  عبدالباری کر‌دم‌ و از محل متواری شدم.

قتل در افغانستان؛ انتقام در ایران!

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، ساعت 7:30 دیروز از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی  وقوع یک فقره فوت ناشی از اصابت جسم تیز  قتل در بیمارستان شهید ضیائیان‌، به کلانتری 161 ابوذر اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که یک جوان افغانستانی به نام عبدالباری 22 ساله به علت اصابت ضربه چاقو به قسمت قفسه سینه و ایجاد جراحت شدید در قلبش جانش را از دست داده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور قاضی مرادی؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بیمارستان، جوانی افغانستانی به نام اسلام با مراجعه به کارآگاهان خودش را برادر مقتول معرفی و عنوان داشت: ساعت یک صبح  برادرم به منزل ما در منطقه فلاح مراجعه و پس از زدن زنگ خانه  از من خواست تا به در منزل مراجعه کنم. در کمتر از چند دقیقه به در خانه مراجعه کردم که ناگهان با بدن نیمه جان برادرم روبه‌رو شدم که روی زمین افتاده و خون زیادی از وی رفته بود.

با توجه به اظهارات این شخص، کارآگاهان به محل زندگی اسلام در منطقه فلاح مراجعه و در تحقیقات از همسر اسلام ، وی نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به محل کار مقتول در یک مغازه مرغ فروشی واقع در منطقه سه راه آذری به تحقیق از صاحب مغازه پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مقتول در ساعت 21:30‌ با پسرعمویش به نام ذبیح از مغازه خارج شده است.

در تحقیقات از پسرعموی مقتول وی ضمن تأیید اظهارات صاحبکار عبدالباری مبنی بر مراجعه وی به مغازه جهت ملاقات با مقتول عنوان داشت که مقتول را در مقابل مغازه محل کارش ملاقات کرده اما پس از آن خبری از وی ندارد‌.

در ادامه تحقیقات‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول به همراه چند افغانستانی دیگر در خانه‌ای مجردی در منطقه فلاح زندگی می‌کرد.  با شناسایی این محل‌، کارآگاهان اداره دهم به محل مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که پسرعموی مقتول ذبیح ‌به همراه فرد دیگری به نام ضیاءالدین در این خانه زندگی می‌کرده اما وی از بیان این موضوع به کارآگاهان خودداری ‌و دیگر هم اتاقی آنها نیز ‌گوشی تلفن همراهش را خاموش کرده و مراجعتی به محل سکونتش نداشته است.

در تحقیقات میدانی از محل زندگی مقتول کارآگاهان به نحوه چیدمان وسایل منزل در این خانه مجردی مشکوک شده لذا اقدامات علمی کشف جرم در دستور کار قرار گرفت و در بررسی دقیق محل کارآگاهان موفق به کشف آثار به جای مانده از ‌درگیری منجر به جنایت در محل شدند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی محل وقوع جنایت،کذب بودن اظهارات اسلام مبنی بر وقوع جنایت در منطقه فلاح محرز‌، لذا وی دستگیر و  برای تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

با انتقال همزمان اسلام و ذبیح به اداره دهم و در تحقیات پلیسی به عمل آمده مشخص شد که اسلام نیز به دروغ خودش را برادر مقتول معرفی کرده و هیچ نسبت خانوادگی یا فامیلی با مقتول ندارد. ذبیح نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتاً اعتراف کرد که در زمان وقوع جنایت‌، در خانه در حال استراحت بوده اما جنایت توسط دیگر هم اتاقی آنها یعنی ضیاءالدین انجام شده و آنها ‌ذبیح و اسلام  قصد داشتند تا با ارائه اطلاعات نادرست به کارآگاهان و ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات‌، زمینه  فرار ضیاءالدین از کشور را فراهم کنند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی دقیق قاتل‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی قصد دارد تا به مقصد مرزهای شرقی کشور از تهران خارج و از آنجا به افغانستان متواری شود  لذا با شناسایی محل دقیق تردد متهم در محدوده میدان آزادی‌، ضیا‌ءالدین ساعت 6 صبح امروز (دوشنبه) دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش در خصوص انگیزه خود از انجام جنایت و نحوه انجام آن به کارآگاهان گفت: سال گذشته و در یک نزاع و درگیری‌، عموی بنده توسط تعدادی از بستگان نزدیک مقتول به قتل رسید. امسال پس از آمدن به ایران با مقتول هم اتاقی شدم. طی این مدت همچنان کینه ‌کشته شدن عمویم توسط بستگان مقتول را به همراه داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم تا با کشتن مقتول انتقام مرگ عموی خود را بگیرم به همین علت‌، شب قبل از جنایت با محل کار خود تسویه حساب کامل کرده و پس از آن در شب جنایت و زمانی که ذبیح و مقتول خواب بودند، با یک ضربه چاقو اقدام به کشتن  عبدالباری کر‌دم‌ و از محل متواری شدم.

قتل در افغانستان؛ انتقام در ایران!

اس ام اس جدید

به این شرط از صهیونیست ها انتقام بدرالدین را می گیریم

به این شرط از صهیونیست ها انتقام بدرالدین را می گیریم

به گزارش جهان، سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید مصطفی بدرالدین فرمانده شاخه نظامی حزب‌الله لبنان که عصر امروز(سه‌شنبه) در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آن چیزی که معلوم است این است که استکبارجهانی در راه جنگ نظامی شکست خورده، اما استکبار دست از سلطه‌جویی بر نمی‌دارد و انقلاب اسلامی نیز دست از مبارزه برنخواهد داشت.

وی تاکید کرد: استکبارجهانی به دنبال راهکارهای دیگری مانند عملیات روانی، استحاله نظام، لیبرالیزه کردن کشور و سکولار کردن دانشجویان، اساتید و مردم است تا اسلام ناب محمدی(ص) و امام(ره) را کور کنند، اما آنها کور خوانده‌اند.

سرلشکر فیروزآبادی خاطرنشان کرد: جهاد کبیری که امام خامنه‌ای از آن نام برد به معنای آن است که هر جایی نشانی از استکبار دیدیم در برابر آن مقاومت کنیم و این مقاومت نیز به تمام معناست.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه در راه جهاد کبیر سربازان آماده هستند، تصریح کرد: این بنای ذهنی را حضرت امام(ره) با اسلام ناب محمدی(ص) ریخته و همه آحاد قدرت تشیخص و مقابله دارند و امروز مسیر را پیش‌ می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه تکلیف دارند و مجاهدت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در 22 بهمن هر سال ملت بیرون می‌آید تا بگوید که در خط امام هستند؛ انقلاب اسلامی از راه نظامی کشورگشایی نمی‌کند، بلکه از راه روشن‌بینی ملت‌ها و آگاهی عدالت‌پرور آنها را بیدار می‌کند و مردم کشورها خواستار حقوق‌شان می‌شوند.

سرلشکر فیروزآبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی در قبال به شهادت رساندن شهید بدرالدین صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: سیاست‌های حزب‌الله را خود حزب‌الله وضع می‌کند، سیدحسن نصرالله فرمود اگر اسرائیل برخورد کرده باشد(به شهادت رساندن شهید بدرالدین) انتقامش را خارج از مزارع شبعا می‌گیرد و همه می‌دانند که رهبر حزب‌الله لبنان راستگوست و حتی وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی به این موضوع اعتراف کرده است.
منبع:تسنیم

به این شرط از صهیونیست ها انتقام بدرالدین را می گیریم

به گزارش جهان، سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید مصطفی بدرالدین فرمانده شاخه نظامی حزب‌الله لبنان که عصر امروز(سه‌شنبه) در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آن چیزی که معلوم است این است که استکبارجهانی در راه جنگ نظامی شکست خورده، اما استکبار دست از سلطه‌جویی بر نمی‌دارد و انقلاب اسلامی نیز دست از مبارزه برنخواهد داشت.

وی تاکید کرد: استکبارجهانی به دنبال راهکارهای دیگری مانند عملیات روانی، استحاله نظام، لیبرالیزه کردن کشور و سکولار کردن دانشجویان، اساتید و مردم است تا اسلام ناب محمدی(ص) و امام(ره) را کور کنند، اما آنها کور خوانده‌اند.

سرلشکر فیروزآبادی خاطرنشان کرد: جهاد کبیری که امام خامنه‌ای از آن نام برد به معنای آن است که هر جایی نشانی از استکبار دیدیم در برابر آن مقاومت کنیم و این مقاومت نیز به تمام معناست.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه در راه جهاد کبیر سربازان آماده هستند، تصریح کرد: این بنای ذهنی را حضرت امام(ره) با اسلام ناب محمدی(ص) ریخته و همه آحاد قدرت تشیخص و مقابله دارند و امروز مسیر را پیش‌ می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه تکلیف دارند و مجاهدت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در 22 بهمن هر سال ملت بیرون می‌آید تا بگوید که در خط امام هستند؛ انقلاب اسلامی از راه نظامی کشورگشایی نمی‌کند، بلکه از راه روشن‌بینی ملت‌ها و آگاهی عدالت‌پرور آنها را بیدار می‌کند و مردم کشورها خواستار حقوق‌شان می‌شوند.

سرلشکر فیروزآبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی در قبال به شهادت رساندن شهید بدرالدین صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: سیاست‌های حزب‌الله را خود حزب‌الله وضع می‌کند، سیدحسن نصرالله فرمود اگر اسرائیل برخورد کرده باشد(به شهادت رساندن شهید بدرالدین) انتقامش را خارج از مزارع شبعا می‌گیرد و همه می‌دانند که رهبر حزب‌الله لبنان راستگوست و حتی وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی به این موضوع اعتراف کرده است.
منبع:تسنیم

به این شرط از صهیونیست ها انتقام بدرالدین را می گیریم

bluray movie download