شوک غیر منتظره به بازار نقل و انتقالات؛بمب سمت پرسپولیس چرخید+تصویر

شوک غیر منتظره به بازار نقل و انتقالات؛بمب سمت پرسپولیس چرخید+تصویر

شوک غیر منتظره به بازار نقل و انتقالات؛بمب سمت پرسپولیس چرخید

احسان حاج صفی استقلال را جا گداشته و به پرسپولیس نزدیک شده است.

طعنه منصوریان به پرسپولیسی ها هم روی جلد همشهری خودنمایی می کند.

علی دایی هم که یک میلیونی شده است.

شوک غیر منتظره به بازار نقل و انتقالات؛بمب سمت پرسپولیس چرخید+تصویر

(image)

احسان حاج صفی استقلال را جا گداشته و به پرسپولیس نزدیک شده است.

طعنه منصوریان به پرسپولیسی ها هم روی جلد همشهری خودنمایی می کند.

علی دایی هم که یک میلیونی شده است.