هلاکت دو تروریست قبل از انتحار درعراق

هلاکت دو تروریست قبل از انتحار درعراق

به گزارش جهان به نقل از مهر،‌ منابع وابسته به پلیس استان صلاح الدین از هلاکت دو عامل انتحاری که قصد ورود به منطقه بیشکان در شرق الضلوعیه در صد کیلومتری جنوب تکریت را داشتند خبر دادند.

هلاکت دو تروریست قبل از انتحار درعراق

به گزارش جهان به نقل از مهر،‌ منابع وابسته به پلیس استان صلاح الدین از هلاکت دو عامل انتحاری که قصد ورود به منطقه بیشکان در شرق الضلوعیه در صد کیلومتری جنوب تکریت را داشتند خبر دادند.

هلاکت دو تروریست قبل از انتحار درعراق

بک لینک رنک 1

موسیقی