آخرین وضعیت امیری؛ مبلغ پیشنهادی استقلال ۵۰۰ میلیون بیشتر از پرسپولیس

آخرین وضعیت امیری؛ مبلغ پیشنهادی استقلال ۵۰۰ میلیون بیشتر از پرسپولیس

 طی ۴۸ ساعت گذشته وحید امیری تبدیل به چهره اصلی بازار نقل و انتقالات شده است. استقلال و پرسپولیس به شدت دنبال این بازیکن هستند و هر کدام تلاش می کنند او را به چنگ بیاورند.

از لحظه ای که بهرام افشارزاده در جمع هواداران معترض استقلال، از تماسش با هافبک ملی پوش نفت خبر داد، جنگ استقلال و پرسپولیس برای جذب این بازیکن به اوج خود رسیده و هر کدام از باشگاه ها مدعی اند که وحید فصل آینده پیراهن آنها را می پوشد.

حالا به نظر می رسد که کفه ترازو به نفع استقلال سنگین تر شده چون پیشنهاد مالی آبی ها بهتر است.

این ادعای پرسپولیسی هاست که مدعی شده اند استقلال ۵۰۰ میلیون بیشتر از پرسپولیس به امیری پیشنهاد داده و شاید همین موضوع باعث شود که امیری فصل آینده هم شاگرد منصوریان باشد.

در هر صورت طبق گفته مدیربرنامه های این بازیکن، وی تا روز جمعه تکلیف تیم آینده اش را مشخص می کند.

آخرین وضعیت امیری؛ مبلغ پیشنهادی استقلال ۵۰۰ میلیون بیشتر از پرسپولیس

 طی ۴۸ ساعت گذشته وحید امیری تبدیل به چهره اصلی بازار نقل و انتقالات شده است. استقلال و پرسپولیس به شدت دنبال این بازیکن هستند و هر کدام تلاش می کنند او را به چنگ بیاورند.

از لحظه ای که بهرام افشارزاده در جمع هواداران معترض استقلال، از تماسش با هافبک ملی پوش نفت خبر داد، جنگ استقلال و پرسپولیس برای جذب این بازیکن به اوج خود رسیده و هر کدام از باشگاه ها مدعی اند که وحید فصل آینده پیراهن آنها را می پوشد.

حالا به نظر می رسد که کفه ترازو به نفع استقلال سنگین تر شده چون پیشنهاد مالی آبی ها بهتر است.

این ادعای پرسپولیسی هاست که مدعی شده اند استقلال ۵۰۰ میلیون بیشتر از پرسپولیس به امیری پیشنهاد داده و شاید همین موضوع باعث شود که امیری فصل آینده هم شاگرد منصوریان باشد.

در هر صورت طبق گفته مدیربرنامه های این بازیکن، وی تا روز جمعه تکلیف تیم آینده اش را مشخص می کند.