تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران افزایش یافت

 به گزارش افق علیرضا دبیر در جریان بررسی این لایحه بیان داشت: با جمع بندی کمیسیون های شهرسازی و برنامه و بودجه پیشنهاد می شود خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ۱۵ درصد در سال آینده افزایش داشته باشد. این در شرایطی است که شهرداری افزایش ۲۵ درصدی بهای خدمات این دفاتر را خواستار بوده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دخل وخرج این دفاتر همخوانی ندارد؛ تاکید کرد: نباید با این موضوع برخورد احساسی داشته باشیم و براساس جنوب یا شمال شهر واقع شدن دفاتر خدمات الکترونیک برای تعرفه شان تصمیم گیری کنیم.

وی دفاتر خدمات الکترونیک را یکپارچه دانست و گفت: دفاتر یکپارچه هستند و به تفکیک مناطق جدا نشده اند. در وافع دفاتر خدمات الکترونیک بر اساس میزان فعال بودن شان درآمد بیشتری دارند.

دبیر ارجاع امور دیگر شهرداری به این دفاتر را اثرگذار تر از افزایش تعرفه و بهای خدمات دانست و گفت: برای تعیین بهای خدمات این دفاتر، کمیسیون شهرسازی و کمیسیون برنامه و بودجه کار کارشناسی انجام داده اند و پیشنهاد من این است اعضا به کارشناسی انجام شده رای بدهند تا در جلسه ای دیگر موضوع عدم واگذاری کارها به دفاتر را بررسی کنیم.

سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا در مخالفت با لایحه ارایه شده گفت: در شرایطی که رکود ساخت و ساز داریم و مشخص نیست این مصوبه چقدر در درآمد دفاتر اثرگذار باشد با این مصوبه به رکود دامن خواهیم زد. این فضا برای شورا مناسب نیست و مشخص نیست با افزایش ۱۵ درصد بازهم مشکلات ساختاری شان کم می شود یا خیر.

در نهایت بعد از بحث و بررسی انجام شده چمران پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه بهای دفاتر خدمات الکترونیک را به رای گذاشت و اکثریت اعضا با این پیشنهاد موافقت کردند.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

دانلود سریال و آهنگ

شهرداری