دیپلماسی فعال و انسجام داخلی؛ الزامات بازیگری ایران در عرصه بین المللی

دیپلماسی فعال و انسجام داخلی؛ الزامات بازیگری ایران در عرصه بین المللی

در هفته های اخیر تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به این شهر، موجی از نارضایتی و اعتراض های بین المللی را بر انگیخته است. اعتراض هایی که تنها به کشورهای اسلامی محدود نشد و همه کشورها و مقامات جهان به جز رژیم صهیونیستی با آن مخالفت کردند.
شامگاه دوشنبه(۲۷ اذر) نیز مصر که هم اکنون عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه داد که در آن بدون ذکر نام کشور یا محکوم کردن کشوری، هر اقدامی برای تغییر وضعیت قدس را لغو می کند و از تمامی کشورها می خواهد از انتقال سفارت خود از سرزمین های اشغالی به قدس خودداری کنند. این پیش نویس رای مثبت ۱۴ عضو شورای امنیت را کسب کرد، اما به دلیل مخالفت آمریکا نتوانست تصویب شود؛ اقدامی از سوی نماینده آمریکا که بار دیگر موج اعتراضات جهانی را روانه ایالات متحده آمریکا کرد.
بدین ترتیب دونالد ترامپ، بعد از دهه ها قدرت نمایی ایالات متحده، این کشور را به ابرقدرتی تنها و منزوی بدل کرده است که نه تنها در عرصه داخلی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار نیست؛ بلکه به سوژه تکراری محکومیت ها و انتقادات مردم و سران سایر کشورها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا که زمانی سرزمین فرصت های طلایی معرفی می شد و گرین کارت ورود به این سرزمین را به شهروندان دیگر کشورها هدیه می داد؛ حال از ترس گاف های امنیتی، درهای خود را به روی شهروندان دیگر کشورها بسته و در عرصه بین المللی نیز جز رژیم جعلی و آسیب پذیر اسرائیل، هیچ متحد و شریک استراتژیکی برای خود باقی نگذاشته است. بدین ترتیب آمریکا در حرکتی رو به عقب، همچون دوران پیش از جنگ جهانی اول، بار دیگر به درون لاک خود فرو می رود؛ با این تفاوت که دیگر همچون آن دوران، خبری از افتخار مردم آمریکا به کشور و دولتشان و یکدستی و اتحاد آنها برای عظمت آمریکا نیست.
عقبگرد و انزوای ایالات متحده آمریکا در حالی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا نیز با خروج انگلیس از این اتحادیه، مواجه شدن کشورهای این حوزه با بحران مهاجران و در نتیجه در پیش گرفتن سیاست های ملی گرایانه به جای همکاری جویانه و روی کار آمدن احزاب راست گرا، بدترین دوران خود را از زمان تشکیل اتحادیه تجربه می کند و انشقاق و پراکندگی به وجه بارز اتحاد آنها تبدیل شده است.
بدین ترتیب، در شرایط کنونی که چین و روسیه نیز با وجود دارا بودن برخی مؤلفه های قدرت، هنوز توان یا اشتیاقی برای بازیگری در سطح بین المللی ندارند؛ می توان از حاکم شدن فضای «بی قطبی» بر روابط بین الملل سخن گفت؛ شرایطی که در آن همه ابرقدرتهای قدیمی به نوعی تضعیف شده اند و قدرتهای جدید هنوز نقش خود را به عنوان بازیگر بین المللی کنش مند تعریف نکرده اند.
از ویژگی های مهم فضای «بی قطبی» در روابط بین الملل، باز شدن راه برای بازیگری قدرت های متوسط و منطقه ای است. فرصتی که می تواند برای جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند باشد و زمینه کنش گری هر چه فعال تر ایران در عرصه منطقه ای و حتی بین المللی را فراهم کند.
به جز عوامل بین المللی که زمینه های قدرت نمایی ایران را فراهم کرده، در عرصه ملی نیز مشی میانه رو و سیاست تنش زدایی دولت های یازدهم و دوازدهم، بهانه را از دست دشمنان ایران گرفته و تشدید سیاست های ایران هراسی و منزوی کردن مجدد ایران را برای آنها دشوار ساخته است.
هر چند دولت دوازدهم در هفته های اخیر و بویژه بعد از ارائه بودجه ۱۳۹۷ با برخی انتقادات داخلی مواجه شده؛ اما از این نکته نباید غفلت کرد که سیاست خارجی عقلانی و میانه روی این دولت، زمینه های لازم برای رشد و پویایی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه منطقه ای فراهم کرده و ایران را به قدرت بی بدیل و با ثبات منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است.
در واقع در شرایط کنونی زمینه های داخلی و بین المللی برای قدرت نمایی و پیشرفت ایران در حوزه های مختلف فراهم گردیده، چنانکه دستگاه دیپلماسی کشور برنامه ای دقیق و سنجیده برای بازیگری مؤثر در عرصه منطقه ای و بین المللی تعریف کند و از سوی دیگر، رقابت های کور جناحی و کشمکش های سیاسی داخلی، دست دولت را نبندد و عرصه را بر آن تنگ نکند، می توانیم شاهد ورود عزتمندانه ایران به عرصه بازی های بین المللی باشیم و بیشترین استفاده ممکن را از اختلافات موجود در جبهه کشورهای غربی و تضعیف آمریکا ببریم.

*استاد دانشگاه

دیپلماسی فعال و انسجام داخلی؛ الزامات بازیگری ایران در عرصه بین المللی

در هفته های اخیر تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به این شهر، موجی از نارضایتی و اعتراض های بین المللی را بر انگیخته است. اعتراض هایی که تنها به کشورهای اسلامی محدود نشد و همه کشورها و مقامات جهان به جز رژیم صهیونیستی با آن مخالفت کردند.
شامگاه دوشنبه(۲۷ اذر) نیز مصر که هم اکنون عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه داد که در آن بدون ذکر نام کشور یا محکوم کردن کشوری، هر اقدامی برای تغییر وضعیت قدس را لغو می کند و از تمامی کشورها می خواهد از انتقال سفارت خود از سرزمین های اشغالی به قدس خودداری کنند. این پیش نویس رای مثبت ۱۴ عضو شورای امنیت را کسب کرد، اما به دلیل مخالفت آمریکا نتوانست تصویب شود؛ اقدامی از سوی نماینده آمریکا که بار دیگر موج اعتراضات جهانی را روانه ایالات متحده آمریکا کرد.
بدین ترتیب دونالد ترامپ، بعد از دهه ها قدرت نمایی ایالات متحده، این کشور را به ابرقدرتی تنها و منزوی بدل کرده است که نه تنها در عرصه داخلی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار نیست؛ بلکه به سوژه تکراری محکومیت ها و انتقادات مردم و سران سایر کشورها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا که زمانی سرزمین فرصت های طلایی معرفی می شد و گرین کارت ورود به این سرزمین را به شهروندان دیگر کشورها هدیه می داد؛ حال از ترس گاف های امنیتی، درهای خود را به روی شهروندان دیگر کشورها بسته و در عرصه بین المللی نیز جز رژیم جعلی و آسیب پذیر اسرائیل، هیچ متحد و شریک استراتژیکی برای خود باقی نگذاشته است. بدین ترتیب آمریکا در حرکتی رو به عقب، همچون دوران پیش از جنگ جهانی اول، بار دیگر به درون لاک خود فرو می رود؛ با این تفاوت که دیگر همچون آن دوران، خبری از افتخار مردم آمریکا به کشور و دولتشان و یکدستی و اتحاد آنها برای عظمت آمریکا نیست.
عقبگرد و انزوای ایالات متحده آمریکا در حالی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا نیز با خروج انگلیس از این اتحادیه، مواجه شدن کشورهای این حوزه با بحران مهاجران و در نتیجه در پیش گرفتن سیاست های ملی گرایانه به جای همکاری جویانه و روی کار آمدن احزاب راست گرا، بدترین دوران خود را از زمان تشکیل اتحادیه تجربه می کند و انشقاق و پراکندگی به وجه بارز اتحاد آنها تبدیل شده است.
بدین ترتیب، در شرایط کنونی که چین و روسیه نیز با وجود دارا بودن برخی مؤلفه های قدرت، هنوز توان یا اشتیاقی برای بازیگری در سطح بین المللی ندارند؛ می توان از حاکم شدن فضای «بی قطبی» بر روابط بین الملل سخن گفت؛ شرایطی که در آن همه ابرقدرتهای قدیمی به نوعی تضعیف شده اند و قدرتهای جدید هنوز نقش خود را به عنوان بازیگر بین المللی کنش مند تعریف نکرده اند.
از ویژگی های مهم فضای «بی قطبی» در روابط بین الملل، باز شدن راه برای بازیگری قدرت های متوسط و منطقه ای است. فرصتی که می تواند برای جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند باشد و زمینه کنش گری هر چه فعال تر ایران در عرصه منطقه ای و حتی بین المللی را فراهم کند.
به جز عوامل بین المللی که زمینه های قدرت نمایی ایران را فراهم کرده، در عرصه ملی نیز مشی میانه رو و سیاست تنش زدایی دولت های یازدهم و دوازدهم، بهانه را از دست دشمنان ایران گرفته و تشدید سیاست های ایران هراسی و منزوی کردن مجدد ایران را برای آنها دشوار ساخته است.
هر چند دولت دوازدهم در هفته های اخیر و بویژه بعد از ارائه بودجه ۱۳۹۷ با برخی انتقادات داخلی مواجه شده؛ اما از این نکته نباید غفلت کرد که سیاست خارجی عقلانی و میانه روی این دولت، زمینه های لازم برای رشد و پویایی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه منطقه ای فراهم کرده و ایران را به قدرت بی بدیل و با ثبات منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است.
در واقع در شرایط کنونی زمینه های داخلی و بین المللی برای قدرت نمایی و پیشرفت ایران در حوزه های مختلف فراهم گردیده، چنانکه دستگاه دیپلماسی کشور برنامه ای دقیق و سنجیده برای بازیگری مؤثر در عرصه منطقه ای و بین المللی تعریف کند و از سوی دیگر، رقابت های کور جناحی و کشمکش های سیاسی داخلی، دست دولت را نبندد و عرصه را بر آن تنگ نکند، می توانیم شاهد ورود عزتمندانه ایران به عرصه بازی های بین المللی باشیم و بیشترین استفاده ممکن را از اختلافات موجود در جبهه کشورهای غربی و تضعیف آمریکا ببریم.

*استاد دانشگاه

دیپلماسی فعال و انسجام داخلی؛ الزامات بازیگری ایران در عرصه بین المللی

نقض قوانین بین المللی توسط عربستان

نقض قوانین بین المللی توسط عربستان

به گزارش جهان، مهر به نقل از العهد خبرداد: سازمان دیده بان حقوق بشر گزارشی تحت عنوان بمب های آمریکا علیه یمن منتشر کرده است که در آن «ساره لیا وتسون» مدیر اجرایی این سازمان در بخش خاورمیانه تصریح کرده است: آمریکا و انگلیس در جنگ عربستان علیه یمن نقش ایفا می کنند.
 
بر اساس این گزارش وتسون در ادامه اظهار داشته است: یک هفته پیش از حملات تروریستی در بروکسل پایتخت بلژیک، جنگنده های سعودی یک بازار را در المصطبه یمن هدف حملات خود قرار دادند؛ با وجود اینکه شمار قربانیان بازار یمن ۱۰۶ نفر بود و شمار انفجارهای بروکسل ۳۶ نفر، تمام رسانه های جهان از این حادثه چشم پوشی کردند؛ همان طور که از همه حملات وحشیانه سال گذشته در یمن چشم پوشی کردند اما بدتر از عدم توجه رسانه ها به این جنگ، حمایت غرب از آن از طریق فروش اسلحه و کمک های نظامی به عربستان سعودی است.
 
مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در همین راستا افزود: عربستان سعودی تسلیحات خود را از بازارهای جهانی می خرد. این کشور پس از امضای قرارداد خرید اسلحه از واشنگتن به میزان ۲۰ میلیارد دلار و بیش از ۴ میلیارد از لندن در سال ۲۰۱۵ به بزرگترین خریدار اسلحه تبدیل شده است.
 
وی همچنین اظهار داشت: امارات پس از عربستان در جایگاه دوم وارد کننده اسلحه از غرب قرار دارد. این کشور همچنین شریک اصلی عربستان در تجاوز به یمن محسوب می شود. امارات همچنین به دلیل خرید سلاح به میزان بیش از ۱ میلیارد دلار از واشنگتن و بیش از ۶۵ میلیون دلار از لندن در سال گذشته میلادی در رتبه چهارم جهان قرار دارد.
 
وتسون در بخش پایانی سخنان خود گفته است که امکان ندارد که نقض قوانین بین المللی از سوی عربستان سعودی انکار گردد. این کشور اقدام به حمله به نقاط غیر نظامی می کند و همچنین از سلاح های ممنوعه مانند بمب های خوشه ای در حملات خود علیه یمنی ها استفاده می کند. عربستان در حملات هوایی خود مدارس، بیمارستان ها، بازارها و منازل را هدف قرار می دهد که منجر به قربانی شدن مردم می گردد.

 

نقض قوانین بین المللی توسط عربستان

به گزارش جهان، مهر به نقل از العهد خبرداد: سازمان دیده بان حقوق بشر گزارشی تحت عنوان بمب های آمریکا علیه یمن منتشر کرده است که در آن «ساره لیا وتسون» مدیر اجرایی این سازمان در بخش خاورمیانه تصریح کرده است: آمریکا و انگلیس در جنگ عربستان علیه یمن نقش ایفا می کنند.
 
بر اساس این گزارش وتسون در ادامه اظهار داشته است: یک هفته پیش از حملات تروریستی در بروکسل پایتخت بلژیک، جنگنده های سعودی یک بازار را در المصطبه یمن هدف حملات خود قرار دادند؛ با وجود اینکه شمار قربانیان بازار یمن ۱۰۶ نفر بود و شمار انفجارهای بروکسل ۳۶ نفر، تمام رسانه های جهان از این حادثه چشم پوشی کردند؛ همان طور که از همه حملات وحشیانه سال گذشته در یمن چشم پوشی کردند اما بدتر از عدم توجه رسانه ها به این جنگ، حمایت غرب از آن از طریق فروش اسلحه و کمک های نظامی به عربستان سعودی است.
 
مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در همین راستا افزود: عربستان سعودی تسلیحات خود را از بازارهای جهانی می خرد. این کشور پس از امضای قرارداد خرید اسلحه از واشنگتن به میزان ۲۰ میلیارد دلار و بیش از ۴ میلیارد از لندن در سال ۲۰۱۵ به بزرگترین خریدار اسلحه تبدیل شده است.
 
وی همچنین اظهار داشت: امارات پس از عربستان در جایگاه دوم وارد کننده اسلحه از غرب قرار دارد. این کشور همچنین شریک اصلی عربستان در تجاوز به یمن محسوب می شود. امارات همچنین به دلیل خرید سلاح به میزان بیش از ۱ میلیارد دلار از واشنگتن و بیش از ۶۵ میلیون دلار از لندن در سال گذشته میلادی در رتبه چهارم جهان قرار دارد.
 
وتسون در بخش پایانی سخنان خود گفته است که امکان ندارد که نقض قوانین بین المللی از سوی عربستان سعودی انکار گردد. این کشور اقدام به حمله به نقاط غیر نظامی می کند و همچنین از سلاح های ممنوعه مانند بمب های خوشه ای در حملات خود علیه یمنی ها استفاده می کند. عربستان در حملات هوایی خود مدارس، بیمارستان ها، بازارها و منازل را هدف قرار می دهد که منجر به قربانی شدن مردم می گردد.

 

نقض قوانین بین المللی توسط عربستان

بک لینک

اقتصاد مقاومتی یعنی پویا بودن در عرصه های صادراتی و نفوذ به بازارهای بین المللی

به گزارش سایپا نیوز، محسن دستخوش جوان معاون صادرات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند تعاریف کلی داشته باشد. وقتی این مفهوم وارد عرصه صنعت و تولید می شود تعاریف خاص تری پیدا می کند. آنچه مهم است این است که با توجه به مختصات کشور عزیزمان ایران و نقش آن در عرصه بین المللی یکی از جایگاه های تقویت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همانا سنگر تولید و ایجاد اشتغال در عرصه صنعتی است که ارزش افزوده بالایی دارد و صنعت خودرو در این موضوع نقش مهمی دارد.

وی افزود: به هر ترتیب باید قبول کرد که صنعت خودرو، مادر صنعت هاست و درحقیقت صنعت خودرو نه تنها در اشتغال بلکه می توان گفت دو درصد GDP یا درآمد ناخالص کل کشور را تشکیل می دهد و طبیعتاً می تواند یکی از ارکان نگهدارنده اقتصاد کشور باشد.

جوان افزود: در اقتصاد مقاومتی در عین حال که برای حفظ سرمایه های خودمان اعم از نیروی انسانی و ایجاد وحدت رویه تلاش می کنیم؛ باید همزمان با آن به مساله کاهش هزینه ها توجه داشته باشیم و در عین حال به نوآوری و ایجاد محصولی که مطابق با رضایت مشتریان چه در عرصه بازار داخل و چه در عرصه بین الملل باشد توجه داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: مجموع این موارد، می تواند ما را به یک وضیعت پویا رهنمون کند، برای اینکه بتوانیم محصولی را به بازار عرضه کنیم باید دائماً در تلاش باشیم. همچنین تلاش زیادی انجام دهیم تا مطابق با خواسته های مشتریان و در جهت کیفی تر شدن محصولات حرکت کنیم.

معاون صادرات سایپا گفت: علاوه بر این باید بهترین وضیعت از لحاظ قیمت رقابتی را داشته باشد تا بتوانیم در این عرصه همچنان حضور داشته باشیم و اگر بخواهیم به وجه خاص آن دقت کنیم می توانیم این اقتصاد را دارای مقاومت کنیم یعنی اینکه پویا باشد و عرصه بازارها را توسعه دهیم و به بازارهای صادراتی نفوذ پیدا کنیم چه آنکه با این حرکت می توانیم سهم بیشتری را از بازارهای بین المللی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با روابط و ارتباطاتی که در دنیا وجود دارد، کشورها دیگر محدود به حوزه قلمرو جغرافیشان نیستند و شرکت هایی در دنیا موفقند که بتوانند از قلمرو خودشان خارج شوند و محصولاتی را تولید و عرضه کنند که قابل توزیع و مصرف در همه بازارهای بین المللی باشد. طبیعتاً اگر همچون برکه ای از آب باشیم که این برکه به هیچ جا راه نداشته باشد و دائماً در درون خودمان حالت ایستایی ایجاد کنیم منجر به ماندگاری و نهایتاً باعث عدم تحرک و پویایی می شود؛ اما اگر این برکه تبدیل به رودخانه ای شود و به فضاهای بین المللی راه پیدا کند، قطعاً می توانیم فضای بیشتری را برای تولید و دستیابی به تکنولوژی های جدید تجربه کنیم.

معاون صادرات گروه سایپا گفت: برای اینکه بتوانیم با تولیدات و محصولات داخلی ارز وارد کشورمان کنیم و اقتصاد کشور را به جای اتکا به نفت به اقتصاد متکی به صنعت و تولید، تبدیل کنیم، باید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. بنابراین در معاونت صادرات سایپا، هم در حوزه داخل و هم در حوزه بازار بین المللی برای اینکه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ که همانا صادرات ۳۰ درصد محصولات تولیدی گروه سایپا و همچنین صادرات قطعات به خارج از کشور است باید تلاش کنیم.

جوان تصریح کرد: دراین مسیر نقش تصمیم گیران سازمان مهمتر از همه موارد است و در وهله اول، مدیریت ارشد باید با توجه به جمیع شرایطی که وجود دارد بتواند خوب موضوعات را رصد کند که بحمدالله این موضوع در حال انجام شدن است.

 وی افزود: باید مشکلات را واکاوی و شناسایی کنیم و با اتکا به استعدادهای فراوانی که در گروه و در میان پرسنل گروه سایپا حاکم است بتوانیم با یک رهبری خوب سازمان را هدایت کنیم.

معاون صادرات سایپا جهت عبور از  بحران های موجود گفت: حضرت علی(ع) وقتی در خصوص گرفتاری ها از ایشان سؤالی شد فرمودند: العمل العمل العمل و لذا باید با کار و تلاش و کوشش و بدون اتکاء به توجیهات و فرافکنی ها، همه با هم تلاش و کوشش کنیم و هم قسم شویم. در قرآن کریم خداوند عالم می فرماید: لیس للانسان الی ما سعی. یعنی انسان باید تلاش کند تا موفق شود. طبیعتاً ما با انگیزه ها و اعتقادهای دینی و مذهبی و با رهبری جامع حضرت آیت الله خامنه ای می توانیم به همان نسبت با کار و تلاش و کوشش موفق شویم.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

روزنامه قانون

بك لينك