تسلیم شدن عناصرمسلح‌شهر المعضمیه

تسلیم شدن عناصرمسلح‌شهر المعضمیه

به گزارش جهان،‌ درباره تازه ترین تحولات میدانی در این کشور گفت: نیروهای ارتش سوریه با حمایت نیروهای دفاع شعری منطقه “حویسیس” در شمال غربی چاه نفتی شاعر در ریف شرقی شهر حمص را به کنترل خود در آوردند.

این نیروها همچنین یک کارگاه ساخت کمربند انفجاری و بمب را کشف و ضبط کردند.

نیروهای نظامی سوریه دو تپه “الراقم” و “مزعله” در ریف شمالی شهر لاذقیه را آزاد کرده و شماری از عناصر تروریست را کشته یا زخمی کردند.

در شهر دیرالزور سوریه نیز دهها تروریست در جریان مقابله ارتش سوریه با حمله آنها به مرکز ایست و بازرسی پانوراما در این شهر کشته و زخمی شدند.

هواپیماهای جنگنده مراکز گروه جبهه النصره در پادگان المسطومه در ریف شهر ادلب در شمال سوریه را هدف قرار داده و تعدادی از عناصر این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند.

همزمان منابع محلی به خبرنگار تسنیم گفتند: چند راکت به دو شهرک تحت محاصره کفریا و الفوعه در ریف شمالی شهر ادلب شلیک شد. این راکت ها را عناص مسلح مستقر در منطقه الصواغیه در مجاورت این دو شهرک شلیک کردند.

از سوی دیگر، اطلاعات مطبوعاتی فاش کردند که دولت ترکیه نیروهای نظامی تقویتی جدیدی را به منطقه اعزاز سوریه اعزام کرده است.

براساس این اطلاعات، دولت ترکیه زمینه سازی برای وارد کردن نیروهای زمینی به مناطق اعزاز و مارع در ریف شمالی شهر حلب را آغاز کرده است.

در همین حال، منابع تایید کردند که یک ستون نظامی متشکل از دهها عنصر یگان 17 وابسته به گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد از طریق گذرگاه باب السلامه در مرز ترکیه با سوریه از سمت حلب وارد خاک سوریه شدند.

خبر دیگر از سوریه حاکی است که ارتش سوریه و اهالی شهر المعضمیه در ریف غربی دمشق توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن عناصر مسلح خود را به مراجع زیربط برای رسیدگی به وضعیت آنها تسلیم کنند و همه خاکریزها برچیده شود و ارتش برای تضمین محافظت از این شهر وارد آن شود و این توافقنامه در چند ساعت آینده اجرایی خواهد شد.

تسلیم شدن عناصرمسلح‌شهر المعضمیه

به گزارش جهان،‌ درباره تازه ترین تحولات میدانی در این کشور گفت: نیروهای ارتش سوریه با حمایت نیروهای دفاع شعری منطقه “حویسیس” در شمال غربی چاه نفتی شاعر در ریف شرقی شهر حمص را به کنترل خود در آوردند.

این نیروها همچنین یک کارگاه ساخت کمربند انفجاری و بمب را کشف و ضبط کردند.

نیروهای نظامی سوریه دو تپه “الراقم” و “مزعله” در ریف شمالی شهر لاذقیه را آزاد کرده و شماری از عناصر تروریست را کشته یا زخمی کردند.

در شهر دیرالزور سوریه نیز دهها تروریست در جریان مقابله ارتش سوریه با حمله آنها به مرکز ایست و بازرسی پانوراما در این شهر کشته و زخمی شدند.

هواپیماهای جنگنده مراکز گروه جبهه النصره در پادگان المسطومه در ریف شهر ادلب در شمال سوریه را هدف قرار داده و تعدادی از عناصر این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند.

همزمان منابع محلی به خبرنگار تسنیم گفتند: چند راکت به دو شهرک تحت محاصره کفریا و الفوعه در ریف شمالی شهر ادلب شلیک شد. این راکت ها را عناص مسلح مستقر در منطقه الصواغیه در مجاورت این دو شهرک شلیک کردند.

از سوی دیگر، اطلاعات مطبوعاتی فاش کردند که دولت ترکیه نیروهای نظامی تقویتی جدیدی را به منطقه اعزاز سوریه اعزام کرده است.

براساس این اطلاعات، دولت ترکیه زمینه سازی برای وارد کردن نیروهای زمینی به مناطق اعزاز و مارع در ریف شمالی شهر حلب را آغاز کرده است.

در همین حال، منابع تایید کردند که یک ستون نظامی متشکل از دهها عنصر یگان 17 وابسته به گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد از طریق گذرگاه باب السلامه در مرز ترکیه با سوریه از سمت حلب وارد خاک سوریه شدند.

خبر دیگر از سوریه حاکی است که ارتش سوریه و اهالی شهر المعضمیه در ریف غربی دمشق توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن عناصر مسلح خود را به مراجع زیربط برای رسیدگی به وضعیت آنها تسلیم کنند و همه خاکریزها برچیده شود و ارتش برای تضمین محافظت از این شهر وارد آن شود و این توافقنامه در چند ساعت آینده اجرایی خواهد شد.

تسلیم شدن عناصرمسلح‌شهر المعضمیه

car