عکس العمل علی منصوریان بعد از شکست در ثانیه های آخر + تصویر

عکس العمل علی منصوریان بعد از شکست در ثانیه های آخر + تصویر

  نفت که امیدوار به پیروزی در این مسابقه و ادامه رویاپردازی در جمع آسیایی ها بود، با شکست امروز از جمع مدعیان بیرون رفت. این واکنش عجیب علیرضا منصوریان بعد از دریافت گل در دقیقه ۸۹ از امین منوچهری مهاجم سپاهان است که پارسال هم دروازه نفتی ها در همین دقیقه باز کرده بود.

عکس العمل علی منصوریان بعد از شکست در ثانیه های آخر + تصویر

  نفت که امیدوار به پیروزی در این مسابقه و ادامه رویاپردازی در جمع آسیایی ها بود، با شکست امروز از جمع مدعیان بیرون رفت. این واکنش عجیب علیرضا منصوریان بعد از دریافت گل در دقیقه ۸۹ از امین منوچهری مهاجم سپاهان است که پارسال هم دروازه نفتی ها در همین دقیقه باز کرده بود.