العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد

العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد

یمن و عربستان العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد
به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، به نقل از سایت «الرشاد پرس»؛ “محمد بن موسی العامری” طی پیامی تاکید کرد: «هر گاه توانستیم حوثی ها را از صحنه یمن کنار بزنیم، به برادران ما در شورای همکاری خلیج [فارس] منضم خواهیم شد.»

یمن و عربستان العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد
العامری، مستشار “منصور هادی” در ادامه ادعا کرد: «اگر حوثی ها که توسط ایران حمایت می شوند را کنار بزنیم، به یمنی ها مژده امنیت، استقرار و شکوفایی خواهم داد و منضم شدن به شورای همکاری خلیج [فارس] یکی از این مژدهاست.»

العامری در ادامه ادعاهای خود گفت: «حوثی ها می خواهند مردم یمن را گوش به فرمان ایران کنند ولی یمنی ها نباید فریب آنها را بخورند.»

العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد

یمن و عربستان العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد
به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، به نقل از سایت «الرشاد پرس»؛ “محمد بن موسی العامری” طی پیامی تاکید کرد: «هر گاه توانستیم حوثی ها را از صحنه یمن کنار بزنیم، به برادران ما در شورای همکاری خلیج [فارس] منضم خواهیم شد.»

(image)
العامری، مستشار “منصور هادی” در ادامه ادعا کرد: «اگر حوثی ها که توسط ایران حمایت می شوند را کنار بزنیم، به یمنی ها مژده امنیت، استقرار و شکوفایی خواهم داد و منضم شدن به شورای همکاری خلیج [فارس] یکی از این مژدهاست.»

العامری در ادامه ادعاهای خود گفت: «حوثی ها می خواهند مردم یمن را گوش به فرمان ایران کنند ولی یمنی ها نباید فریب آنها را بخورند.»