کدام مهاجم ایرانی به الخریطیات می‌رود؟

کدام مهاجم ایرانی به الخریطیات می‌رود؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، پس از آنکه رسانه‌های قطر در چند روز گذشته از مذاکره باشگاه الخریطیات قطر با یک بازیکن ایرانی خبر می‌دادند، امروز روزنامه الرایه نیز در گزارشی تفصیلی به این موضوع پرداخت.

روزنامه الرایه قطر امروز خبر داد: باشگاه الخریطیات به دنبال دو لژیونر است تا جاگزین یحیی کیبی و آسیا دیار کند. پس از بررسی‌های لازم جانشین‌های این دو بازیکن، دو مهاجم هستند که یکی از آنها آفریقایی است و دیگری ایرانی است.

پیش از این هم روزنامه الشرق قطر از مذاکره باشگاه الخریطیات با یک بازیکن ایرانی خبر داده بود. به نظر می‌رسد یک لژیونر ایرانی دیگر امسال به لیگ ستارگان قطر اضافه می‌شود.

کدام مهاجم ایرانی به الخریطیات می‌رود؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، پس از آنکه رسانه‌های قطر در چند روز گذشته از مذاکره باشگاه الخریطیات قطر با یک بازیکن ایرانی خبر می‌دادند، امروز روزنامه الرایه نیز در گزارشی تفصیلی به این موضوع پرداخت.

روزنامه الرایه قطر امروز خبر داد: باشگاه الخریطیات به دنبال دو لژیونر است تا جاگزین یحیی کیبی و آسیا دیار کند. پس از بررسی‌های لازم جانشین‌های این دو بازیکن، دو مهاجم هستند که یکی از آنها آفریقایی است و دیگری ایرانی است.

پیش از این هم روزنامه الشرق قطر از مذاکره باشگاه الخریطیات با یک بازیکن ایرانی خبر داده بود. به نظر می‌رسد یک لژیونر ایرانی دیگر امسال به لیگ ستارگان قطر اضافه می‌شود.

کدام مهاجم ایرانی به الخریطیات می‌رود؟

استخدام