طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، «نداو سرگای» پژوهشگر برجسته صهیونیستی به تازگی کتاب خود تحت عنوان “دیوار پنهان” را منتشر کرد.
 
این کتاب به بررسی طرح های رژیم صهیونیستی در زمینه تخریب برخی محله های قدس قدیمی واقع در مجاورت مسجد مبارک الاقصی یا همان اقدامی که در سال 1967 صورت گرفت، می پردازد. دشمن صهیونیستی در سال مذکور دست به تخریب محله المغاربه زد، هدف از این اقدام سیطره کامل بر دیوار غربی مسجد الاقصی و تبدیل آن به یک مکان کاملا یهودی بود.
 
روزنامه صهیونیستی “اسرائیل امروز” چند روز پیش به مناسبت چهل و نهمین سالروز اشغال شهر قدس گزارشی را در مورد این کتاب منتشر کرد. این گزارش مشتمل بر مذاکرات و جلسات و نقشه های مهندسی ارائه شده به کابینه اسرائیل در زمینه تخریب خانه ها و املاک موقوفه منطقه رباط الکرد است که بخشی از دیوار غربی مسجد الاقصی به شمار می رود.
 
به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سرگای در این کتاب آورده است که این طرح ها را وزارت به اصطلاح “ادیان اسرائیل” به دنبال اشغال قدس تدوین کرد و به موشه دیان وزیر جنگ وقت اسرائیل ارائه کرد، ولی او به شدت با آنها مخالفت کرد و گفت که این طرح ها موجب بروز بحران دیپلماسی شدید علیه اسرائیل می شود، این اقدام در حالی صورت می گیرد که مناخیم بیگن رهبر وقت جنبش اسرائیلی حیروت از این طرح ها حمایت کرد.
 
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی برای تبدیل منطقه رباط الکرد طرح های زیادی را ارائه کرده است، این اقدام در حالی صورت می گیرد که یهودیان به تازگی به برپایی آیین های تلمودی خود در این منطقه شدت بخشیده اند.

طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، «نداو سرگای» پژوهشگر برجسته صهیونیستی به تازگی کتاب خود تحت عنوان “دیوار پنهان” را منتشر کرد.
 
این کتاب به بررسی طرح های رژیم صهیونیستی در زمینه تخریب برخی محله های قدس قدیمی واقع در مجاورت مسجد مبارک الاقصی یا همان اقدامی که در سال 1967 صورت گرفت، می پردازد. دشمن صهیونیستی در سال مذکور دست به تخریب محله المغاربه زد، هدف از این اقدام سیطره کامل بر دیوار غربی مسجد الاقصی و تبدیل آن به یک مکان کاملا یهودی بود.
 
روزنامه صهیونیستی “اسرائیل امروز” چند روز پیش به مناسبت چهل و نهمین سالروز اشغال شهر قدس گزارشی را در مورد این کتاب منتشر کرد. این گزارش مشتمل بر مذاکرات و جلسات و نقشه های مهندسی ارائه شده به کابینه اسرائیل در زمینه تخریب خانه ها و املاک موقوفه منطقه رباط الکرد است که بخشی از دیوار غربی مسجد الاقصی به شمار می رود.
 
به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سرگای در این کتاب آورده است که این طرح ها را وزارت به اصطلاح “ادیان اسرائیل” به دنبال اشغال قدس تدوین کرد و به موشه دیان وزیر جنگ وقت اسرائیل ارائه کرد، ولی او به شدت با آنها مخالفت کرد و گفت که این طرح ها موجب بروز بحران دیپلماسی شدید علیه اسرائیل می شود، این اقدام در حالی صورت می گیرد که مناخیم بیگن رهبر وقت جنبش اسرائیلی حیروت از این طرح ها حمایت کرد.
 
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی برای تبدیل منطقه رباط الکرد طرح های زیادی را ارائه کرده است، این اقدام در حالی صورت می گیرد که یهودیان به تازگی به برپایی آیین های تلمودی خود در این منطقه شدت بخشیده اند.

طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

گوشی موبایل