جدیدترین شرایط فروش اقساطی انواع سمند از سوی ایران خودرو اعلام شد

جدیدترین شرایط فروش اقساطی انواع سمند از سوی ایران خودرو اعلام شد

شرایط فروش اعتباری  فروردین ماه ۹۵  سمند ایران خودرو از روز دوشنبه ۹۵/۰۱/۱۶ تا پایان فروردین ماه یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد :

 

 

 

جدیدترین شرایط فروش اقساطی انواع سمند از سوی ایران خودرو اعلام شد

شرایط فروش اعتباری  فروردین ماه ۹۵  سمند ایران خودرو از روز دوشنبه ۹۵/۰۱/۱۶ تا پایان فروردین ماه یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد :