اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، سیدمهدی کلاته رحمانی امروز در نشست خبری”تشریح قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا” اظهار کرد: بخش کشاورزی در بازار کمتر از چهاردرصد به صورت مستقیم عرضه می کنند که با حذف سلف خرها و استفاده از ظرفیت بورس کالا می توانیم این سهم را گسترش داد.
 
وی افزود: برای پرداخت وام های نقدی قرار است از مبلغ 50 میلیون ریال تا سقف 500 میلیون ریال به اعضای تعاونی‌ها وام پرداخت شود و برای سهولت‌کار دیگر نیازی به مراجعه افزاد به دفترخانه ها و یا اخذ سفته نیست.
 
عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه اعتبار تعاونی‌های روستایی به 25 برابر افزایش یافت ادامه داد: برای نخستین‌بار درتاریخ تشکیل سازمان تعاون روستایی کشورشاهد این افزایش اعتبار هستیم که این امر در سرعت سهم بخش کشاورزی در بازار موثر است.
 
کلاته رحمانی اظهار داشت: اعتبارات کشاورزی که از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی به کشاورزان عضو پرداخت می شود به دلیل نوع تسهیلات اعتباری از نظر روش نحوه پرداخت وام ها، پائین بودن نرخ کارمزد، نوع تضمین وام ها، دردسترس بودن عوامل وام دهند (شرکت های تعاونی) و پرداخت کمترین هزینه ها از ویژگی های خاصی برخوردار است.
 
در ادامه این نشست غلامحسین طباطبایی معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  در ارتباطت با افزایش 25 برابری اعتبارات تعاونی های روستایی گفت: بر اساس قانون اعتبار اسناد عادی، وام 5 تا 50 میلیون تومانی با کارمزد هشت درصدی به اعضای تعاونی‌های روستایی که عضو شرکت‌های تعاونی تولید باشند، پرداخت می شود.

اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، سیدمهدی کلاته رحمانی امروز در نشست خبری”تشریح قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا” اظهار کرد: بخش کشاورزی در بازار کمتر از چهاردرصد به صورت مستقیم عرضه می کنند که با حذف سلف خرها و استفاده از ظرفیت بورس کالا می توانیم این سهم را گسترش داد.
 
وی افزود: برای پرداخت وام های نقدی قرار است از مبلغ 50 میلیون ریال تا سقف 500 میلیون ریال به اعضای تعاونی‌ها وام پرداخت شود و برای سهولت‌کار دیگر نیازی به مراجعه افزاد به دفترخانه ها و یا اخذ سفته نیست.
 
عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه اعتبار تعاونی‌های روستایی به 25 برابر افزایش یافت ادامه داد: برای نخستین‌بار درتاریخ تشکیل سازمان تعاون روستایی کشورشاهد این افزایش اعتبار هستیم که این امر در سرعت سهم بخش کشاورزی در بازار موثر است.
 
کلاته رحمانی اظهار داشت: اعتبارات کشاورزی که از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی به کشاورزان عضو پرداخت می شود به دلیل نوع تسهیلات اعتباری از نظر روش نحوه پرداخت وام ها، پائین بودن نرخ کارمزد، نوع تضمین وام ها، دردسترس بودن عوامل وام دهند (شرکت های تعاونی) و پرداخت کمترین هزینه ها از ویژگی های خاصی برخوردار است.
 
در ادامه این نشست غلامحسین طباطبایی معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  در ارتباطت با افزایش 25 برابری اعتبارات تعاونی های روستایی گفت: بر اساس قانون اعتبار اسناد عادی، وام 5 تا 50 میلیون تومانی با کارمزد هشت درصدی به اعضای تعاونی‌های روستایی که عضو شرکت‌های تعاونی تولید باشند، پرداخت می شود.

اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

خرید بک لینک

عکس