تقویت اسراییل با سفره افطاری اعراب!

تقویت اسراییل با سفره افطاری اعراب!

به گزارش جهان،العالم به نقل از روزنامه کویتی ” القبس” نوشت: یک کشتی بزرگ به نام “میسورا” که حامل گوسفندهای متعلق به یک شرکت اردنی درکویت بود، از بندر ایلات در سرزمین های اشغالی فلسطین، عازم بندر الشویخ در کویت شد و پس از عبور از بندر العقبه وارد الشویخ شد.

سایت خبری “وطن یغرد خارج السرب” به نقل از روزنامه القبس خاطرنشان کرد که کشتی میسورا از روزهای نهم تا یازدهم ماه جاری به مدت سه روز در سرزمین های اشغالی توقف کرد و از آن جا به بندر العقبه رفت وسپس وارد کویت شد.

به نوشته این روزنامه، آغاز حرکت این کشتی روز 21 آوریل گذشته از استرالیا بود و بعد از آن در بندر ایلات لنگر انداخت و سپس از بندر ایلات به بندر العقبه در اردن رفت و پس از پنج روز ماندن درآن جا عازم بندر الشویخ درکویت شد.

روزنامه القبس در گزارشی مصور با طرح این سوال که آیا این کشتی حامل گاوها و گوسفندهای اسرائیلی به مقصد کویت بوده است، و آیا مجوز محموله به جای اینکه اسرائیلی باشد، به مجوز اردنی تغییر کرده است؟ افزود: آیا گوشت های اسرائیلی در سفره های افطار در ماه رمضان خواهد بود؟!

این اطلاعات همزمان با گزارش پایگاه معروف انگلیسی ” میدل ایست” ارائه شده که اعلام کرده است شیخ منصور بن زائد معاون نخست وزیر امارات  و وزیر امور ریاست، مالک شرکتی است که گوشت گاور به تل آویو وارد می کند.

براساس گزارش میدل ایست، این مسئول رده بالای اماراتی، معاون رئیس شرکتی بزرگ است که علیرغم نبود روابط رسمی میان ابوظبی و تل آویو، مخفیانه درزمینه صادرات چارپایان به بازار اسرائیل و واردات گوشت اسرائیل فعالیت می کند.

میدل ایست نوشت ” 40 درصد از سهام شرکت ” مستقبل الامارات ” ازآن شیخ منصور است.

شرکت مسقبل الامارت یک شرکت مواد غذایی است که معامله های بزرگ و پیچیده تجاری با شریک اسرائیلی خود که با پسر ارییل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل درارتباط است، برقرار کرده است.

تقویت اسراییل با سفره افطاری اعراب!

به گزارش جهان،العالم به نقل از روزنامه کویتی ” القبس” نوشت: یک کشتی بزرگ به نام “میسورا” که حامل گوسفندهای متعلق به یک شرکت اردنی درکویت بود، از بندر ایلات در سرزمین های اشغالی فلسطین، عازم بندر الشویخ در کویت شد و پس از عبور از بندر العقبه وارد الشویخ شد.

سایت خبری “وطن یغرد خارج السرب” به نقل از روزنامه القبس خاطرنشان کرد که کشتی میسورا از روزهای نهم تا یازدهم ماه جاری به مدت سه روز در سرزمین های اشغالی توقف کرد و از آن جا به بندر العقبه رفت وسپس وارد کویت شد.

به نوشته این روزنامه، آغاز حرکت این کشتی روز 21 آوریل گذشته از استرالیا بود و بعد از آن در بندر ایلات لنگر انداخت و سپس از بندر ایلات به بندر العقبه در اردن رفت و پس از پنج روز ماندن درآن جا عازم بندر الشویخ درکویت شد.

روزنامه القبس در گزارشی مصور با طرح این سوال که آیا این کشتی حامل گاوها و گوسفندهای اسرائیلی به مقصد کویت بوده است، و آیا مجوز محموله به جای اینکه اسرائیلی باشد، به مجوز اردنی تغییر کرده است؟ افزود: آیا گوشت های اسرائیلی در سفره های افطار در ماه رمضان خواهد بود؟!

این اطلاعات همزمان با گزارش پایگاه معروف انگلیسی ” میدل ایست” ارائه شده که اعلام کرده است شیخ منصور بن زائد معاون نخست وزیر امارات  و وزیر امور ریاست، مالک شرکتی است که گوشت گاور به تل آویو وارد می کند.

براساس گزارش میدل ایست، این مسئول رده بالای اماراتی، معاون رئیس شرکتی بزرگ است که علیرغم نبود روابط رسمی میان ابوظبی و تل آویو، مخفیانه درزمینه صادرات چارپایان به بازار اسرائیل و واردات گوشت اسرائیل فعالیت می کند.

میدل ایست نوشت ” 40 درصد از سهام شرکت ” مستقبل الامارات ” ازآن شیخ منصور است.

شرکت مسقبل الامارت یک شرکت مواد غذایی است که معامله های بزرگ و پیچیده تجاری با شریک اسرائیلی خود که با پسر ارییل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل درارتباط است، برقرار کرده است.

تقویت اسراییل با سفره افطاری اعراب!

دانلود موزیک

ناامیدی العربی از اعراب درباره فلسطین

ناامیدی العربی از اعراب درباره فلسطین

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نبیل العربی در مصاحبه با روزنامه الوطن عربستان گفت که بدون شک قضیه فلسطین، قضیه اصلی و محور نخست است مگر اینکه موضوع دیگری در میان باشد که در آن صورت مسئله فرق می کند به عنوان مثال کشتار مردم و حوادثی که در برخی کشورها رخ می دهد، توجه همگان را جلب می کند اما قضیه اصلی که کشورهای عربی به تنهایی نمی توانند آن را حل کنند، قضیه فلسطین است.
 
وی افزود: هر منازعه دیگری از جمله منازعه سوریه ممکن است توسط طرف ها حل شود و با وجود اینکه دخالت های طرف های خارجی نیز وجود دارد اما طرف های داخلی سوریه می توانند مشکل کشور خود را حل کنند همچنانکه طرف های داخلی لیبی نیز می توانند مشکل خود را حل نمایند اما طرف های عربی نمی توانند به تنهایی مشکل فلسطین را حل کنند.
 
العربی تصریح کرد که مشکل فلسطین قواعد و قوانینی دارد که شورای امنیت و سازمان ملل آن را وضع کرده است به عنوان مثال عقب نشینی و رعایت امنیت برای دو طرف ضروری است و اینها یک امور ثابت است اما مهم چگونگی جمع بین اینها و حل آن است و من موافق این سخن نیستم که قضیه فلسطین دیگر برای اعراب مهم نیست بلکه قضیه مهمی است و تلاش برای آن ادامه دارد و ما به صورت مستمر قضیه فلسطین را بررسی می کنیم و اگر چه در عناوین اصلی روزنامه ها قرار ندارد اما بحث در این مورد استمرار دارد و در نهایت باید جامعه جهانی در این باره تصمیم گیری نماید و ما می دانیم که جامعه جهانی در همه موضوعات مرتبط با اسرائیل بایستی موافقت آمریکا و یا چراغ سبز آن را دریافت کند.

ناامیدی العربی از اعراب درباره فلسطین

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نبیل العربی در مصاحبه با روزنامه الوطن عربستان گفت که بدون شک قضیه فلسطین، قضیه اصلی و محور نخست است مگر اینکه موضوع دیگری در میان باشد که در آن صورت مسئله فرق می کند به عنوان مثال کشتار مردم و حوادثی که در برخی کشورها رخ می دهد، توجه همگان را جلب می کند اما قضیه اصلی که کشورهای عربی به تنهایی نمی توانند آن را حل کنند، قضیه فلسطین است.
 
وی افزود: هر منازعه دیگری از جمله منازعه سوریه ممکن است توسط طرف ها حل شود و با وجود اینکه دخالت های طرف های خارجی نیز وجود دارد اما طرف های داخلی سوریه می توانند مشکل کشور خود را حل کنند همچنانکه طرف های داخلی لیبی نیز می توانند مشکل خود را حل نمایند اما طرف های عربی نمی توانند به تنهایی مشکل فلسطین را حل کنند.
 
العربی تصریح کرد که مشکل فلسطین قواعد و قوانینی دارد که شورای امنیت و سازمان ملل آن را وضع کرده است به عنوان مثال عقب نشینی و رعایت امنیت برای دو طرف ضروری است و اینها یک امور ثابت است اما مهم چگونگی جمع بین اینها و حل آن است و من موافق این سخن نیستم که قضیه فلسطین دیگر برای اعراب مهم نیست بلکه قضیه مهمی است و تلاش برای آن ادامه دارد و ما به صورت مستمر قضیه فلسطین را بررسی می کنیم و اگر چه در عناوین اصلی روزنامه ها قرار ندارد اما بحث در این مورد استمرار دارد و در نهایت باید جامعه جهانی در این باره تصمیم گیری نماید و ما می دانیم که جامعه جهانی در همه موضوعات مرتبط با اسرائیل بایستی موافقت آمریکا و یا چراغ سبز آن را دریافت کند.

ناامیدی العربی از اعراب درباره فلسطین

فروش بک لینک

دلیل نزدیکی اعراب با اسرائیل چیست؟

به گزارش جهان به نقل از مهر، رژیم صهیونیستی که روزی دشمن شماره یک اعراب محسوب می شد اکنون تبدیل به شریک آنها شده و شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس دیگر ابایی از علنی شدن رابطه خود با تل آویو ندارند.
 
«جبهه شرقی اعراب» که زمانی بزرگترین تهدید امنیتی رژیم صهیونیستی به حساب می آمد امروز دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. زمانی «بن گورین» اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گفت از ترس حمله دسته جمعی اعراب شبها خواب ندارد. اما امروزه رویکرد اعراب به گونه ای است که بن گورین در گور هم نگرانی از حمله جبهه شرقی اعراب نخواهد داشت!
 
در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره دیدار مقامات دو طرف و یا اظهار نظرهای مقامات کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی درباره لزوم ارتباط میان آنها منتشر می شود.
 
در همین رابطه در جدیدترین اظهار نظر، «شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در دیدار با «مارک اشنایر» یک خاخام صهیونیست اعلام کرد: برقراری روابط دیپلماتیک میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تنها نیازمند زمان است. اسرائیل نه تنها توان دفاع از خود را دارد بلکه می تواند از کشورهای عربی میانه رو نیز دفاع کند.
 
در همین رابطه مدیر کل وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم با کشورهای عربی به صورت محرمانه ارتباط برقرار کرده است. بنا بر اعلام این مقام صهیونیست، مسئولان تل آویو می توانند با اغلب کشورهای عربی رابطه برقرار کنند.
 
در همین راستا «یووال اشتینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی چند روز پیش از سفر محرمانه خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات خبر داده بود. سفر اشتینیتز به ابوظبی تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد و این اقدام همزمان با اجرای برجام و رفع تحریم های اقتصادی ایران صورت گرفت. رسانه های رژیم صهیونیستی در این رابطه اعلام کرده اند که وزارت خارجه این رژیم سعی دارد نمایندگی خود را در ابوظبی افتتاح کند و تل آویو به دنبال برقراری روابط با کشورهای عربی به اصطلاح میانه رو در منطقه خلیج فارس است.
 
«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، نیز در نشست سال جاری داووس‌ در خصوص تأثیر برجام بر ارتباطات و حتی نیازهای مالی تمام‌ناشدنی رژیم متبوعه‌اش سخن رانده و ابتدا به دوستان جدید اسرائیل اشاره کرد و گفت: «عربستان سعودی این مسئله را پذیرفته که اسرائیل (برای ریاض) بیشتر یک متحد است تا یک دشمن و این به خاطر دو تهدید جدی پیش روی این کشور است یعنی ایران و داعش.»
 
نتانیاهو در ادامه در میان کشورهای منطقه بر اساس مذهب، خط‌کشی کرد و گفت: «چه کسی می‌تواند به ما کمک کند؟ آنها این را از ما می‌پرسند. (پاسخ ما این است که) مشخصاً اسرائیل و دولت‌های عربی سنی‌مذهب با هم در تضاد و اختلاف نیستند.»
 
نتانیاهو در خصوص عوض شدن معادلات در روابط اسرائیل و اعراب باز هم سخن گفت و افزود: «یک تغییر بزرگ در حال رخ دادن است؛ ما قبلا فکر می‌کریم که اگر مناقشه اسرائیل- فلسطینی‌ها حل شود، مناقشه ما با اعراب هم حل می‌شود. وقتی بیشتر در این خصوص دقت می‌کنم، می بینم که گویا اوضاع جور دیگری است. حالا روابطی که در حال شکل‌گیری میان ما و جهان عرب است می‌تواند به حل مناقشه فلسطین و اسرائیل کمک کند.»
 
در مورد رابطه عربستان با رژیم صهیونیستی نیز به می توان به این مورد اشاره کرد که یک هیئت بلندپایه اسرائیلی چند هفته پیش به ریاض سفر کرده است. به جزئیات سفر هیئت اسرائیلی به ریاض اشاره ای نشده چرا که این امر آسان نیست.
 
دلیل نزدیکی اعراب با اسرائیل چیست؟
 
اما چرا یکباره اعراب تصمیم به آشکار کردن رابطه ای کرده اند که زمانی از بزرگترین «تابو»های موجود در خاورمیانه محسوب می شد؟ به گفته برخی تحلیلگران آغاز مذاکرات هسته ای با ایران و به نتیجه رساندن آن و همچنین آغاز اجرای برجام و لغو تحریم های ایران یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در افزایش همکاری های اعراب با اسرائیل بوده است.
 
اعرابی که در سال های گذشته آمریکا از ایران برای آنها یک دشمن بزرگ ساخته بود، گزینه اول صهیونیست ها برای ایجاد ارتباط است. پس طبیعی است که با وارد شدن رژیم صهیونیستی به مناسبات شیخ نشین های خلیج فارس با ایران، شاهد شدت گرفتن تنش های میان تهران و اعراب باشیم
نه کشورهای عربی و نه رژیم صهیونیستی هیچ یک از مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ حمایت نکرده و در طول مدت زمان انجام گفتگوها به هر حربه ای متوسل شدند تا از به نتیجه رسیدن این مذاکرات جلوگیری کنند و حتی اعراب و صهیونیست ها با استفاده  از لابی های قدرتمند خود در آمریکا و صرف پول های زیاد تلاش کردند تا از تصویب برجام در کنگره آمریکا جلوگیری کنند که البته توفیقی در این راه کسب نکردند و همین امر عاملی شد تا اعراب و صهیونیست ها در دشمنی با ایران به یکدیگر نزدیک شوند.
 
عامل دیگر را می توان روند تحولات خاورمیانه بویژه بحران سوریه دانست. روند تحولات در این کشور به گونه ای است که هم اکنون جریان مقاومت در آن دست برتر را در اختیار دارد و این عامل موجب شده تا تلاش های پنج ساله کشورهای عربی و البته صهیونیست ها برای براندازی حکومت قانونی سوریه و ضربه زدن به محور مقاومت با شکست همراه شود.
 
اعراب و اسرائیل ادامه روند تحولات سوریه بدین شکل را گسترش نفوذ ایران در منطقه تصور می کنند از همین رو با یافتن منافع مشترک در صدد هستند تا اجازه رشد ایران را ندهند و همین امر موجب نزدیکی آنها شده است.
 
در همین رابطه «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: تل آویو آماده توسعه روابط راهبردی با برخی کشورهای عربی به ویژه درباره اوضاع سوریه است. من نسبت به اجرای آتش بس در سوریه بدبین هستم.
 
یعلون مدعی شد: اسرائیل به سیاست عدم دخالت در بحران سوریه پایبند است اما دارای خطوط قرمزی است که هرگز به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد این موضوع را نادیده بگیرند و به حاکمیت اسرائیل خدشه وارد کنند.
 
اروپا در مسیر بازگشت
 
اما نزدیکی رژیم صهیونیستی به اعراب در زمانی اتقاق می افتد که تل آویو در حال از دست دادن تدریجی یکی از متحدان اصلی خود یعنی اتحادیه اروپا است و کشورهای قاره سبز بعد از اقداماتی همچون به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، از مدتی قبل روی به تحریم کالاهای ساخت اسرائیل آورده اند.
 
در همین رابطه نتانیاهو در نشست داوس با اشاره به اختلاف اخیر میان رژیم متبوعه‌اش و اتحادیه اروپا بر سر تحریم محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین هم اشاره‌ای داشت و برای اروپایی‌ها پیامی نصیحت‌آمیز ارسال کرد و گفت: «(از اتحادیه اروپا) یک درخواست دارم، اتحادیه اروپا در سیاست خود در برابر اسرائیل و فلسطینی‌ها، سیاست غالب اعراب در برابر اسرائیل و فلسطین را منعکس کند.»
 
اتحادیه اروپا از دوسال قبل به صورت تدریجی مواضع خود در قبال اسرائیل را تغییر داده و روی به انتقاد و حتی در برخی اوقات تحریم کالاهای ساخت اسرائلی آورده است. اوج این تنش ها مربوط به شهرک سازی های غیرقانونی صهیونیست ها در مناطق فلسطینی می شود که انتقادات اروپا موجب واکنش رژیم صهیونیستی شد.
 
نتیجه آنکه رژیم صهیونیستی از دوسال قبل با سیر نزولی روابط خود با اروپا از یک سو و تغییر مناسبات خود با آمریکا به دلیل مذاکرات هسته ای ایران و به نتیجه رسیدن آن مواجه بوده است از همین رو با دلایل مختلف از جمله حفظ امنیت و حیات خود نیازمند یافتن متحدانی جدید است که با آنها منافع مشترکی نیز داشته باشد از همین رو اعرابی که در سال های گذشته آمریکا از ایران برای آنها یک دشمن بزرگ ساخته بود، گزینه اول صهیونیست ها برای ایجاد ارتباط است. پس طبیعی است که با وارد شدن رژیم صهیونیستی به مناسبات شیخ نشین های خلیج فارس با ایران، شاهد شدت گرفتن تنش های میان تهران و اعراب باشیم و در این میان حتی ممکن است بحران های مصنوعی نیز از سوی صهیونیست ها برای بدتر کردن جو موجود میان ایران و کشورهای عربی، طرح ریزی و به اجرا گذاشته شود.

خرم خبر

دانلود موزیک

حزب الله وارد بازی جدید اعراب نخواهد شد

به گزارش جهان، “ناصر قندیل” کارشناس مسائل سیاسی لبنانی در گفتگو با تسنیم به موضوع اقدامات کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان علیه لبنان و تلاش برای ایجاد فتنه در این کشور اشاره کرد و گفت: در حقیقت آغاز فتنه همچون جنگ نیازمند دو طرف مشخص است و یک طرفه نمی‌توان این کار را کرد، در سوریه یک گروه ارتش این کشور را هدف قرار داد و این امر باعث آغاز جنگ شد در عراق نیز امر به همین منوال بود اما در لبنان به نظر نمی‌رسد که منظور از فتنه تعرض به ارتش باشد بلکه هدف طیف دیگری از مردم هستند که بدنه مقاومت را تشیل می‌دهند.

جنگ اصلی محور مقاومت علیه صهیونیست‌ها باقی خواهد ماند

وی ادامه داد : درگیری در داخل لبنان نیازمند پاسخگویی مقاومت به اقدامات تحریک آمیز صورت گرفته از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس است اما سخنان روز اخیر سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان ثابت کرد که مقاومت و هوادارانش به هیچ عنوان قصد پاسخگویی به این اقدامات تحریک آمیز و ورود به یک درگیری را ندارند و جنگ اصلی محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و تروریسم باقی خواهد ماند.

هدف تبلیغاتی عربستان از اعطای کمک‌های تسلیحاتی

این کارشناس لبنانی در خصوص پیشنهاد کمک تسلیحاتی بی قید و شرط ایران به لبنان گفت: روشن است که هواداران عربستان در لبنان مانع از مطرح شدن بحث کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد و این نشان می‌دهند که اساساً هدف سعودی‌ها تجهیز و توانمند کردن ارتش لبنان نبوده است بلکه تنها قصد داشتند تبلیغات گسترده‌ای را به نفع خود به راه بیاندازند و این امر سه سال بدون نتیجه ادامه پیدا کرد اما هنگامی که موضوع تحویل این کمک‌ها جدی شد سعودی‌ها از آن عقب نشینی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: به نظر من بهانه‌ آنان برای عدم تحویل کمک‌های تسلیحاتی نمی تواند دلیل مناسبی برای ضربه زدن به ارتش لبنان باشد، زیرا اگر سعودی‌ها قصد داشتند به حزب الله ضربه بزنند می توانستند با تجهیز و تقویت ارتش لبنان اعلام کنند که با وجود یک ارتش قدرتمند دیگر نیازی به حزب الله نیست اما هم اکنون سعودی‌ها با این اقدام ارتش را در برابر تروریسم و رژیم صهیونیستی تضعیف می‌کنند و تنها سلاح باقی مانده برای دفاع از لبنان سلاح حزب الله خواهد بود.

ناصر قندیل خاطرنشان کرد: گروه پشتیبان عربستان در لبنان از طریق میشل سلیمان و وزیر دفاع سابق سمیر مقبل به طور علنی اعلام کرده بودند که کمک‌های تسلیحاتی ایران بدون قید و شرط است اما کمک‌های عربستان مشروط است، باید در نظر داشت که این کمک‌ها به واسطه فرانسه صورت خواهند گرفت و آنان نیز از مجهز کردن ارتش لبنان به سلاح‌هایی که برای رژیم صهیونیستی آزار دهنده باشند خودداری می کنند.

برای پس گرفتن کمک‌های مشروط التماس می‌کنند

وی گفت: هم اکنون واقعیت این گونه است که کمک‌های تسلیحاتی بی قید و شرط را رد می‌کنند اما در مقابل برای بازگرداند کمک‌های مشروط که پس گرفته شده‌اند التماس می‌کنند.

این کارشناس برجسته لبنانی با تاکید بر اینکه”کشورهای حاشیه خلیج فارس فشار بیشتری به حزب الله وارد خواهند کرد” گفت: پس از سخنان روز گذشته سید حسن نصر الله و قطع شدن راه بر هرگونه فتنه، کشورهای حاشیه خلیج فارس فشارهای خود را بر روی حزب الله متمرکز خواهند کرد و قرار گرفتن حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی از سوی این کشورها و به دنبال آن تحت پیگرد قرار گرفتن برخی از اتباع لبنان به اتهام همکاری با حزب الله نشان از این مسئله دارد.

این کارشناس لبنانی در پایان گفت: این کشورها تلاش می‌کنند تا حزب الله را به یک رویارویی مستقیم بکشانند اما گمان می‌کنم که حزب الله  و هوادارانش در برابر آنان صبر پیشه کند زیرا جنگ اصلی که معادلات منطقه را تغییر و تثبیت خواهد کرد هم اکنون در سوریه در جریان است و ما تنها چند ماه تا پیروزی دولت سوریه که حزب الله لبنان یکی از بزرگ‌ترین همپیمانان او است فاصله داریم و پس از آن موضوع متفاوت خواهد بود.

خبرگذاری اصفحان

دانلود نرم افزار

آغاز تلاش اعراب برای ساخت موشک مشترک

به گزارش جهان به نقل از فارس، «حمد بن عبدالله»، فرمانده نیروی هوایی سلطنتی بحرین، روز چهارشنبه ادعا کرد که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ساخت سامانه دفاع موشکی مشترک را آغاز کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر افزود نگرانی این کشورها این است که ایران بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی و احیای اقتصادش می‌تواند به موشک‌های دقیق‌تر و قابل اعتمادتری دست پیدا کند.

حمد بن عبدالله روز چهارشنبه همچنین ادعا کرد کمیته‌ای در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال همکاری برای ساخت این سامانه دفاع موشکی مشترک هستند.

او گفت: «ما کار را شروع کرده‌ایم و امیدواریم که نتایج رود اعلام خواهند شد.»

این مقام بخرینی از توضیح بیشتر در این باره خودداری کرده است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا بعد از توافق لوزان بین ایران و گروه 1+5 در فروردین‌ماه سال جاری، رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به کاخ سفید دعوت کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در آن دیدار وعده داد آمریکا به توسعه ساختارهای دفاع موشکی این کشورها برای آنچه «مقابله با تهدید ایران» خوانده می‌شود، کمک خواهد کرد.

خبرگذاری اصفحان

اپدیت نود32