روش جدید داعش برای اعدام+فیلم

روش جدید داعش برای اعدام+فیلم

به گزارش  جهان به نقل از العالم، این جنایت در میدان “باب الطوب” در مرکز شهر موصل انجام شد.

با وجود ادعای داعش مبنی بر اینکه عملیات اعدام به دست افراد داوطلب انجام شده است، منابعی در شهر موصل عراق تأکید کردند که اعدام کنندگان از مردم نبودند، بلکه همگی از عناصر محلی داعش هستند.

گروه تروریستی داعش برای ارعاب شهروندان در مناطق تحت کنترل خود و جلوگیری از هرگونه قیام مردمی، هر از گاهی دست به اینگونه جنایتها می زند.

داعش ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی است و تفکرات آن برخاسته از وهابیت است و به عقیده کارشناسان این گروه تروریستی به دنبال تخریب چهره اسلام در دنیا است؛ “ابوبکر بغدادی” سرکرده اصلی گروه تروریستی داعش در دوران حضور اشغالگران آمریکایی در عراق، در زندان بوکا در اختیار آمریکایی ها بود.

با ایجاد این گروه شمار قابل توجهی از افراطی‌ها از کشورهای مختلف حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، در سایه سکوت مقامات آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند.

اما اکنون بازگشت این تروریستها به یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای غربی تبدیل شده است.
 

فـیـلـم

 

روش جدید داعش برای اعدام+فیلم

به گزارش  جهان به نقل از العالم، این جنایت در میدان “باب الطوب” در مرکز شهر موصل انجام شد.

با وجود ادعای داعش مبنی بر اینکه عملیات اعدام به دست افراد داوطلب انجام شده است، منابعی در شهر موصل عراق تأکید کردند که اعدام کنندگان از مردم نبودند، بلکه همگی از عناصر محلی داعش هستند.

گروه تروریستی داعش برای ارعاب شهروندان در مناطق تحت کنترل خود و جلوگیری از هرگونه قیام مردمی، هر از گاهی دست به اینگونه جنایتها می زند.

داعش ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی است و تفکرات آن برخاسته از وهابیت است و به عقیده کارشناسان این گروه تروریستی به دنبال تخریب چهره اسلام در دنیا است؛ “ابوبکر بغدادی” سرکرده اصلی گروه تروریستی داعش در دوران حضور اشغالگران آمریکایی در عراق، در زندان بوکا در اختیار آمریکایی ها بود.

با ایجاد این گروه شمار قابل توجهی از افراطی‌ها از کشورهای مختلف حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، در سایه سکوت مقامات آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند.

اما اکنون بازگشت این تروریستها به یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای غربی تبدیل شده است.
 

فـیـلـم

 

روش جدید داعش برای اعدام+فیلم

بک لینک رنک 8

تلگرام