اعتمادسازی سیتروئن جهت ورود تکنولوژی به ایران

اعتمادسازی سیتروئن جهت ورود تکنولوژی به ایران

به گزارش سایپا نیوز به نقل از میهن صنعت، پس از مدت ها حرف و حدیث بر سر ورود پژو – سیتروئن به ایران، مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم بیستمین سالگرد ورود سهام سایپا به بورس خبر از خرید ۵۰ درصدی سهام سایپا کاشان توسط پژو – سیتروئن را داد که این رویداد بازخوردهای متفاوتی را در سطوح مختلف جامعه داشت.

به عقیده بسیاری از کارشناسان ورود پژو – سیتروئن به ایران و خرید سهام سایپا کاشان نوید از تحول بنیادین در سبک و سیاق خودروسازی داخل خواهد بود چرا که از یاد نبریم پژو – سیتروئن دومین خودروساز بزرگ اروپا به شمار می رود و بر کسی پوشیده نیست که این خودروساز از فناوری روز دنیا در حوزه تولید خودروهای با کیفیت بهره مند می باشد.

در طی چندسال گذشته صنعت خودرو کشور به دلایل مختلف سیاسی و البته تحریم، پیشرفتی در حد انتظار مردم نداشت و یکی از مهمترین دلایل آن عدم تعامل با خودروسازان برتر دنیا بود که انتقال تکنولوژی به این صنعت صورت نگرفت.

به هزارو یک دلیل هیچ یک از خودروسازان اروپایی نیز حاضر به ورود جهت سرمایه گذاری نبودند وترس از برخوردهای سلیقه ای در این صنعت باعث می شد که حتی فکر ورود به چنین بازاری را به صورت سرمایه گذاری مستقیم نکنند

آنچه که در این چند سال شاهد آن بودیم و دیدیم که هر یک از خودروسازان خارجی تنها در سود خودروسازان داخلی شریک بودند و در مواقع زیان خبری از آنها آنطور که باید و شاید نبود.

اینکه چرا هر سرمایه گذاری خارجی در ایران را به شکل دشمن نگاه کنیم جای بسی تأمل دارد.باید قبول کنیم که صنعت خودرو کشور و بسیاری دیگری از صنایع داخلی در جهت پیشرفت نیاز به تعامل دارند.تعاملی سنجیده و با پشتوانه مدیریتی بالا که مسیر آن رو به سمت یک “قرارداد برد برد” باشد.

نمی توان انتظار داشت در یک قرارداد اقتصادی کفه ترازو به یک سمت سنگینی کند.اگر قرار باشد صنعت خودرو کشور رو به سمت تکنولوژی های پیشرفته تولید خودرو در دنیا برود و در قیاس با خودروسازان مطرح دنیا قرار بگیرد، در شرایط فعلی و با پشت سر گذاشتن فرودهای فراوان، این مهم کمی دور از دسترس خواهد بود.

بدون شک صنایع موشکی و دفاعی ایران در حال حاضر جز قدرتمندترین صنایع موشکی و دفاعی منطقه به شمار می رود اما در عین حال همکاری با روسیه و خرید سامانه اس ۳۰۰ توان بازدارنگی کشور را افزایش داد.

قطع به یقین ورود پژو – سیتروئن به ایران و نهایی شدن قرارداد این خودروساز، مسیر را در راستای تکامل صنعت خودروسازی کشور هموار خواهد کرد.گرچه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه گذاری خارجی باید همه جوانب را در نظر گرفت تا انتقال تکنولوژی به داخل به صورت صد در صد میسر شود.

ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای سرمایه گذاری خارجی فرمودند : سرمایه‌گذاری خارجی البتّه چیز خوبی است امّا این یکی از خانه‌های جدول اقتصاد مقاومتی را پر میکند. مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، فعّال کردن ظرفیّتهای درونی و داخلی است آن هم البتّه لازم است در کنار این وجود داشته باشد، امّا اینکه ما همه‌چیز را موکول کنیم به اینکه خارجی‌ها بیایند اینجا سرمایه‌گذاری کنند، نه.

با توجه به فرمایشات ایشان لازمه این قرارداد یک مدیریت هوشمندانه است که طی ۴سال گذشته مدیران دولتی در بخش های مهم کشوری ثابت کردند که می توانند بسیار با ذکاوت هوشمندانه عمل کنند.

پژو – سیتروئن با خرید سهام سایپا و سرمایه گذاری در ایران اعتمادسازی لازم جهت ورود دیگر خودروسازان بزرگ اروپایی را فراهم خواهد کرد تا انتقال تکنولوژی به ایران هرچه سریعتر صورت گیرد و صنعت خودرو کشور دچار تحولی اساسی در حوزه تولید و البته ساخت پلتفرم داخلی شود که این مهم البته که مستلزم زمان خواهد بود و نه انتقاد بدون فکر…

اعتمادسازی سیتروئن جهت ورود تکنولوژی به ایران

به گزارش سایپا نیوز به نقل از میهن صنعت، پس از مدت ها حرف و حدیث بر سر ورود پژو – سیتروئن به ایران، مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم بیستمین سالگرد ورود سهام سایپا به بورس خبر از خرید ۵۰ درصدی سهام سایپا کاشان توسط پژو – سیتروئن را داد که این رویداد بازخوردهای متفاوتی را در سطوح مختلف جامعه داشت.

به عقیده بسیاری از کارشناسان ورود پژو – سیتروئن به ایران و خرید سهام سایپا کاشان نوید از تحول بنیادین در سبک و سیاق خودروسازی داخل خواهد بود چرا که از یاد نبریم پژو – سیتروئن دومین خودروساز بزرگ اروپا به شمار می رود و بر کسی پوشیده نیست که این خودروساز از فناوری روز دنیا در حوزه تولید خودروهای با کیفیت بهره مند می باشد.

در طی چندسال گذشته صنعت خودرو کشور به دلایل مختلف سیاسی و البته تحریم، پیشرفتی در حد انتظار مردم نداشت و یکی از مهمترین دلایل آن عدم تعامل با خودروسازان برتر دنیا بود که انتقال تکنولوژی به این صنعت صورت نگرفت.

به هزارو یک دلیل هیچ یک از خودروسازان اروپایی نیز حاضر به ورود جهت سرمایه گذاری نبودند وترس از برخوردهای سلیقه ای در این صنعت باعث می شد که حتی فکر ورود به چنین بازاری را به صورت سرمایه گذاری مستقیم نکنند

آنچه که در این چند سال شاهد آن بودیم و دیدیم که هر یک از خودروسازان خارجی تنها در سود خودروسازان داخلی شریک بودند و در مواقع زیان خبری از آنها آنطور که باید و شاید نبود.

اینکه چرا هر سرمایه گذاری خارجی در ایران را به شکل دشمن نگاه کنیم جای بسی تأمل دارد.باید قبول کنیم که صنعت خودرو کشور و بسیاری دیگری از صنایع داخلی در جهت پیشرفت نیاز به تعامل دارند.تعاملی سنجیده و با پشتوانه مدیریتی بالا که مسیر آن رو به سمت یک “قرارداد برد برد” باشد.

نمی توان انتظار داشت در یک قرارداد اقتصادی کفه ترازو به یک سمت سنگینی کند.اگر قرار باشد صنعت خودرو کشور رو به سمت تکنولوژی های پیشرفته تولید خودرو در دنیا برود و در قیاس با خودروسازان مطرح دنیا قرار بگیرد، در شرایط فعلی و با پشت سر گذاشتن فرودهای فراوان، این مهم کمی دور از دسترس خواهد بود.

بدون شک صنایع موشکی و دفاعی ایران در حال حاضر جز قدرتمندترین صنایع موشکی و دفاعی منطقه به شمار می رود اما در عین حال همکاری با روسیه و خرید سامانه اس ۳۰۰ توان بازدارنگی کشور را افزایش داد.

قطع به یقین ورود پژو – سیتروئن به ایران و نهایی شدن قرارداد این خودروساز، مسیر را در راستای تکامل صنعت خودروسازی کشور هموار خواهد کرد.گرچه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه گذاری خارجی باید همه جوانب را در نظر گرفت تا انتقال تکنولوژی به داخل به صورت صد در صد میسر شود.

ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای سرمایه گذاری خارجی فرمودند : سرمایه‌گذاری خارجی البتّه چیز خوبی است امّا این یکی از خانه‌های جدول اقتصاد مقاومتی را پر میکند. مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، فعّال کردن ظرفیّتهای درونی و داخلی است آن هم البتّه لازم است در کنار این وجود داشته باشد، امّا اینکه ما همه‌چیز را موکول کنیم به اینکه خارجی‌ها بیایند اینجا سرمایه‌گذاری کنند، نه.

با توجه به فرمایشات ایشان لازمه این قرارداد یک مدیریت هوشمندانه است که طی ۴سال گذشته مدیران دولتی در بخش های مهم کشوری ثابت کردند که می توانند بسیار با ذکاوت هوشمندانه عمل کنند.

پژو – سیتروئن با خرید سهام سایپا و سرمایه گذاری در ایران اعتمادسازی لازم جهت ورود دیگر خودروسازان بزرگ اروپایی را فراهم خواهد کرد تا انتقال تکنولوژی به ایران هرچه سریعتر صورت گیرد و صنعت خودرو کشور دچار تحولی اساسی در حوزه تولید و البته ساخت پلتفرم داخلی شود که این مهم البته که مستلزم زمان خواهد بود و نه انتقاد بدون فکر…