عدم تناسب رشد اعتبارات بیمه‌ با تورم

عدم تناسب رشد اعتبارات بیمه‌ با تورم

به گزارش جهان، رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: رشد اعتبارات حوزه سلامت ،بهداشت و درمان در بخش توانبخشی و خدمات درمانی متناسب با رشد تورم نیست.

وی تصریح کرد: برای متناسب‌سازی رشد اعتبارات بیمه‌ها و نرخ تورم، به مدیران قوی و توانمند در راستای ارائه راهکارهای اساسی و موثر نیازمندیم که در حال حاضر فقط 30 درصد از مسئولان دارای تجربه و شم اقتصادی هستند.

خضری ادامه داد: منابع همخوانی رشد اعتبارات بیمه و تورم از سوی دولت تخصیص داده نمی‌شود که بی‌توجهی به این امر مشکلات به وجود آمده در حوزه سلامت را تشدید می‌کند.

وی افزود: تجمیع بیمه‌ها از دیگر بی‌توجهی‌ دولت در بحث تناسب‌سازی بوده است در حالی که ادغام بیمه‌ها از مهم‌ترین نیازهای سیاست‌گذاری و ارائه خدمات بهتر به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز برای کمک به دولت در راستای تناسب‌سازی اعتبارات بیمه‌ها و نرخ تورم مالیات بر خرده‌فروشی سیگار را به تصویب رساند اما متاسفانه همچنان مشکل عدم تناسب‌سازی وجود دارد.

عدم تناسب رشد اعتبارات بیمه‌ با تورم

به گزارش جهان، رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: رشد اعتبارات حوزه سلامت ،بهداشت و درمان در بخش توانبخشی و خدمات درمانی متناسب با رشد تورم نیست.

وی تصریح کرد: برای متناسب‌سازی رشد اعتبارات بیمه‌ها و نرخ تورم، به مدیران قوی و توانمند در راستای ارائه راهکارهای اساسی و موثر نیازمندیم که در حال حاضر فقط 30 درصد از مسئولان دارای تجربه و شم اقتصادی هستند.

خضری ادامه داد: منابع همخوانی رشد اعتبارات بیمه و تورم از سوی دولت تخصیص داده نمی‌شود که بی‌توجهی به این امر مشکلات به وجود آمده در حوزه سلامت را تشدید می‌کند.

وی افزود: تجمیع بیمه‌ها از دیگر بی‌توجهی‌ دولت در بحث تناسب‌سازی بوده است در حالی که ادغام بیمه‌ها از مهم‌ترین نیازهای سیاست‌گذاری و ارائه خدمات بهتر به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز برای کمک به دولت در راستای تناسب‌سازی اعتبارات بیمه‌ها و نرخ تورم مالیات بر خرده‌فروشی سیگار را به تصویب رساند اما متاسفانه همچنان مشکل عدم تناسب‌سازی وجود دارد.

عدم تناسب رشد اعتبارات بیمه‌ با تورم

فروش بک لینک

موسیقی