ایمون زاید سوم شد/ اظهار نظر عجیب عادل + تصویر

ایمون زاید سوم شد/ اظهار نظر عجیب عادل + تصویر

مسابقه نظرسنجی این هفته برنامه نود به انتخاب بهترین داربی سال‌های اخیر تهران اختصاص داشت که ۶۸درصد مردم داربی همین جمعه گذشته را انتخاب کردند.
  مسابقه نظرسنجی این هفته برنامه نود به انتخاب بهترین داربی سال‌های اخیر تهران اختصاص داشت که ۶۸درصد مردم داربی همین جمعه گذشته را انتخاب کردند. سوم شدن داربی خاطره‌انگیز ایمون زاید در نوع خودش جالب بود. عادل هم گفت: «مردم الان تو جو این بازی هستند و به آن رای می‌دهند.» خب شما که می‌دانستی، دیگر چرا نظرسنجی گذاشتی برادر؟

 

ایمون زاید سوم شد/ اظهار نظر عجیب عادل + تصویر

مسابقه نظرسنجی این هفته برنامه نود به انتخاب بهترین داربی سال‌های اخیر تهران اختصاص داشت که ۶۸درصد مردم داربی همین جمعه گذشته را انتخاب کردند.
  مسابقه نظرسنجی این هفته برنامه نود به انتخاب بهترین داربی سال‌های اخیر تهران اختصاص داشت که ۶۸درصد مردم داربی همین جمعه گذشته را انتخاب کردند. سوم شدن داربی خاطره‌انگیز ایمون زاید در نوع خودش جالب بود. عادل هم گفت: «مردم الان تو جو این بازی هستند و به آن رای می‌دهند.» خب شما که می‌دانستی، دیگر چرا نظرسنجی گذاشتی برادر؟