کاهش قدرت خرید کارگران +جدول

به گزارش جهان، لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش 14درصدی حقوق کارگران، گفت: طبق قانون حقوق و دستمزد کارگران باید در حد تورم افزایش یابد البته باتوجه به شرایط سخت این قشر، این ارقام دردی از آنها دوا نمی کند.

وی درادامه یادآورشد: اگر حقوق کارگر بیشتر از نرخ تورم باشد قدرت خرید افزایش خواهد داشت و در نتیجه معیشت بهتری برای آن ها رقم می خورد.

وی طرف دیگر این امر را کارفرمایان رکود زده دانست و افزود: اینکه رکودحاکم بر اقتصاد کشور افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان  را سخت کرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طی سالهای اخیر تعدیل نیرو واحدهای تولیدی منجر به بیکار شدن بخشی از جامعه کارگری شده است و این افزایش دستمزدها ممکن است باتوجه به وضع رکود سبب شود تا بنگاههای تولیدی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند و بازهم بر تعداد بیکاران اضافه شود.

**افزایش 14درصدی حقوق کارگزان کارساز نیست

در ادامه مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران دراین باره گفت: افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ رشد سالیانه تورم چندان بر معیشت این قشر کار ساز نیست.

 وی در ادامه افزود:البته این افزایش دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی موجب خواهد شد واحدهای تولیدی نتواندجوابگوی هزینه و حقوق کارگران باشند و در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران  درادامه یادآورشد: بخش های تولیدی باید تقویت شوند تا بتوانند تولید و صادرات بیشتری داشته باشند و در چنین شرایطی است که کارفرما نیز توانایی پرداخت حقوق این قشر را خواهد داشت.

دانشمندتصریح کرد: تقویت واحدهای تولیدی موجب اشتغال پایدار می شود.

** افزایش 14درصدی حقوق کارگران ممکن است دردی را دوا نکند

محمدحسین فاتحی از دیگر کارشناسان اقتصادی دراین باره گفت: معمولا زمانی که صحبت از افزایش دستمزدها برای کارگران می شود مهمترین پارامتر تصمیم گیری درخصوص معیشت زندگی آنها است.

وی در ادامه عنوان کرد: این افزایش دستمزدها دردی از کارگران درمان نمی کند چراکه سالهاست قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است.

جزییات حقوق کارگران در طی سالهای اخیر به شرح زیر است:
 

عنوان
دستمزد سال 95 کارگران کشور (تومان)
دستمزد سال 94کارگران کشور (تومان)
دستمزد سال 93 کارگران کشور (تومان)
دستمزد سال 92 کارگران کشور (تومان)

حداقل مزد
۸۱۲۱۶۵
۷۱۲۴۲۵
۶۰۸۹۰۰
487125

بن نقدی(خواروبار)
۱۱۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
50000

حق مسکن
۲۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
20000

حق پایه سنوات روزانه
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
300

حق اولاد/یک فرزند
۸۱۲۱۶
۷۱۲۴۲
۶۰۸۸۸
48969

جمع دریافتی افراد متاهل تک فرزند
۱۰۵۳۳۸۰
۹۶۳۶۷۱
۷۸۴۷۸۸
608669

جمع دریافتی افراد مجرد
۹۷۲۱۶۵
۸۹۲۴۳۰
۷۲۳۹۰۰
559700

حداقل مزد روزانه
۲۷۰۷۲
۲۳۷۴۷
۲۰۲۹۷
1948

نرخ تورم سال


14.8
34.7

اخبار دنیای تکنولوژی

فانتزی