پرسپولیسی ها نگران استقلالی شدن ستاره فصل قبل!

پرسپولیسی ها نگران استقلالی شدن ستاره فصل قبل!

به گزارش نامه نیوز، پرسپولیس با حفظ تقریبی بازیکنان موثر فصل گذشته خود،‌ برای فصل جدید نیز ستاره هایی جذب کرده است.

ساسان انصاری ستاره فولاد و وحید امیری هافبک ملی پوش نفت قرمزپوش شده اند و نفراتی مثل کامیابی نیا، احمدزاده، مسلمان، نورالهی نیز مانده اند و صحبت از حضور مهرداد محمدی نیز کاملا جدی است.
در چنین شرایطی بحث جدایی امید عالیشاه که قراردادش نیز به اتمام رسیده کاملا جدی شده چراکه ممکن است ستاره نیم فصل دوم پرسپولیس، در فصل جاری فرصت زیادی برای بازی کردن پیدا نکند.
جالب اینکه در این شرایط گفته می شود عالیشاه از استقلال نیز پیشنهاد دریافت کرده و حالا پرسپولیسی ها نگرانند که این بازیکن آبی پوش شود!

پرسپولیسی ها نگران استقلالی شدن ستاره فصل قبل!

به گزارش نامه نیوز، پرسپولیس با حفظ تقریبی بازیکنان موثر فصل گذشته خود،‌ برای فصل جدید نیز ستاره هایی جذب کرده است.

ساسان انصاری ستاره فولاد و وحید امیری هافبک ملی پوش نفت قرمزپوش شده اند و نفراتی مثل کامیابی نیا، احمدزاده، مسلمان، نورالهی نیز مانده اند و صحبت از حضور مهرداد محمدی نیز کاملا جدی است.
در چنین شرایطی بحث جدایی امید عالیشاه که قراردادش نیز به اتمام رسیده کاملا جدی شده چراکه ممکن است ستاره نیم فصل دوم پرسپولیس، در فصل جاری فرصت زیادی برای بازی کردن پیدا نکند.
جالب اینکه در این شرایط گفته می شود عالیشاه از استقلال نیز پیشنهاد دریافت کرده و حالا پرسپولیسی ها نگرانند که این بازیکن آبی پوش شود!