نگاهی به خریدهای استقلال و پرسپولیس: گزینه‌های جا به جا

نگاهی به خریدهای استقلال و پرسپولیس: گزینه‌های جا به جا

بعد از این که کاوه رضایی حضورش در استقلال قطعی شد هواداران و مسئولان پرسپولیس دلیل این انتقال را مسائل مالی می‌‌دانستند.
بعد از این که کاوه رضایی حضورش در استقلال قطعی شد هواداران و مسئولان پرسپولیس دلیل این انتقال را مسائل مالی می‌‌دانستند.

 

اما بعد از این انتقادات، کاوه رضایی و علیرضا از دخالت مسائل فنی در این انتخاب گفتند. اما واقعا کاوه رضایی اگر مسائل فنی را درنظر داشت و همچنین منصوریان هم شرایط فنی تیمش را درنظر می‌گرفت این انتخاب یک انتخاب خوب بود؟در مورد وحید امیری هم همین استدلال وجود دارد. اگر قرار بود مسائل فنی برای طرفین درنظرگرفته شود امیری باید پرسپولیسی می‌شد؟

 

نگاهی به وضعیت دو تیم و بازیکنان و شرایط تیم نشان می‌دهد که این نقل وانتقال جابه‌جا انجام شده است!

 

کاوه رضایی مهاجمی است که استقلال از جنس بازی او چند بازیکن در تیم فعلی‌اش دارد. اگر به دنبال جذب مهاجم سرزن باشد بازیکنانی مثل علی قربانی و آرش افشین را به خدمت گرفته. اگر بخواهد روی تکنیک و بازی روی زمین این بازیکن حساب کند سجادشهباززاده را در ترکیب دارد که عملکرد فصل گذشته‌اش بهتر از کاوه رضایی بوده است.

 

با اضافه کردن جابرانصاری به این لیست، استقلال در خط حمله با ترافیک عجیبی روبرو است و حضور کاوه رضایی در این تیم نمی‌تواند توجیه فنی داشته باشد. این در حالی است که پرسپولیس بعد از رفتن طارمی و بنگستون با حضور علیپور و ساسان انصاری، مهاجم نوک تخصصی ندارد و کاوه رضایی با حضور در جمع سرخپوشان تنها مهاجم این تیم محسوب می‌شد.

 

در آن سوی میدان وحید امیری هم به تیمی رفته که بازیکنانی با سبک بازی شبیه او زیاد دارد. امید عالیشاه در جناح چپ و فرشاد احمدزاده در جناح راست بازیکنانی هستند که با حضور آنها، پرسپولیس نیاز چندانی به حضور وحید امیری را احساس نمی‌کرده است. در استقلال اما نیاز به وحید امیری بیشتر احساس می‌شد چون در جمع آبی‌ها بازیکنی با خصوصیت وحید امیری و در سطح او وجود ندارد.

نگاهی به خریدهای استقلال و پرسپولیس: گزینه‌های جا به جا

بعد از این که کاوه رضایی حضورش در استقلال قطعی شد هواداران و مسئولان پرسپولیس دلیل این انتقال را مسائل مالی می‌‌دانستند.
بعد از این که کاوه رضایی حضورش در استقلال قطعی شد هواداران و مسئولان پرسپولیس دلیل این انتقال را مسائل مالی می‌‌دانستند.

 

اما بعد از این انتقادات، کاوه رضایی و علیرضا از دخالت مسائل فنی در این انتخاب گفتند. اما واقعا کاوه رضایی اگر مسائل فنی را درنظر داشت و همچنین منصوریان هم شرایط فنی تیمش را درنظر می‌گرفت این انتخاب یک انتخاب خوب بود؟در مورد وحید امیری هم همین استدلال وجود دارد. اگر قرار بود مسائل فنی برای طرفین درنظرگرفته شود امیری باید پرسپولیسی می‌شد؟

 

نگاهی به وضعیت دو تیم و بازیکنان و شرایط تیم نشان می‌دهد که این نقل وانتقال جابه‌جا انجام شده است!

 

کاوه رضایی مهاجمی است که استقلال از جنس بازی او چند بازیکن در تیم فعلی‌اش دارد. اگر به دنبال جذب مهاجم سرزن باشد بازیکنانی مثل علی قربانی و آرش افشین را به خدمت گرفته. اگر بخواهد روی تکنیک و بازی روی زمین این بازیکن حساب کند سجادشهباززاده را در ترکیب دارد که عملکرد فصل گذشته‌اش بهتر از کاوه رضایی بوده است.

 

با اضافه کردن جابرانصاری به این لیست، استقلال در خط حمله با ترافیک عجیبی روبرو است و حضور کاوه رضایی در این تیم نمی‌تواند توجیه فنی داشته باشد. این در حالی است که پرسپولیس بعد از رفتن طارمی و بنگستون با حضور علیپور و ساسان انصاری، مهاجم نوک تخصصی ندارد و کاوه رضایی با حضور در جمع سرخپوشان تنها مهاجم این تیم محسوب می‌شد.

 

در آن سوی میدان وحید امیری هم به تیمی رفته که بازیکنانی با سبک بازی شبیه او زیاد دارد. امید عالیشاه در جناح چپ و فرشاد احمدزاده در جناح راست بازیکنانی هستند که با حضور آنها، پرسپولیس نیاز چندانی به حضور وحید امیری را احساس نمی‌کرده است. در استقلال اما نیاز به وحید امیری بیشتر احساس می‌شد چون در جمع آبی‌ها بازیکنی با خصوصیت وحید امیری و در سطح او وجود ندارد.