منصوریان کادر فنی اش را معرفی کرد/ خانبان هم هست

منصوریان کادر فنی اش را معرفی کرد/ خانبان هم هست

 

به گزارش افق و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، تغییر در نحوه تمرینات و اضافه شدن گروه آنالیز حرفه ای به استقلال یکی از تفاوت هایی است که با شروع دوران سرمربی گری منصوریان در استقلال رقم خورده است.
صالح مصطفوی، مهدی خانبان و کیانوش فروزش اعضای تیم آنالیز استقلال هستند که صالح مصطفوی از تیم فنی استقلال به عنوان سرپرست در تیم آنالیز استقلال فعالیت می کند و رابط تیم فنی و تیم آنالیز استقلال است. کیانوش فروزش دیگر عضو کادر آنالیز آبی پوشان است که در طول تمرین با رایانه همراه مسئولیت رصد کردن وضعیت بازیکنان که از طریق GPS انجام می شود را دارد. فروزش در هر لحظه تمرین وضعیت بازیکنان را تحت نظر دارد و کادرفنی بر اساس گزارشی که او به آنها رائه می دهد نوع فشار تمرینات را مشخص می کنند.
مهدی خانبان نیز مسئول IT تیم آنالیز استقلال است. خانبان از تمامی تمرینات استقلال فیلمبرداری می کند و پس از پایان تمرین گزارشی از نوع تمرینات را با فیلم های تهیه شده برای اعضای کادرفنی آماده می کند. او همچنین مسوول ساخت انیمیشن های آنالیز در تیم آنالیز نیز هست.
صالح مصطفوی که با تصمیم منصوریان از فصل گذشته در کنار مسوولیت در تیم آنالیز به کادر فنی نیز اضافه شده است، گزارش های تیم آنالیز را در اختیار بدنساز قرار می دهد تا بدنساز از وضعیت بازیکنان با خبر باشند. همچنین گزارش دیگر مصطفوی در اختیار محمد خرمگاه و علی چینی قرار می گیرد تا این دو نفر نیز بر وضعیت بازیکنان در طول تمرینات و مسابقات اشراف کامل داشته باشند.
در نهایت گزارش های جونز و خرمگاه به منصوریان منتقل می شود تا سرمربی استقلال تصمیمات نهایی را اتخاذ کند و با مدیریت داده های به دست آمده از رصد بازیکنان، درباره فشار تمرینات و نوع برنامه ریزی تمرینی تصمیم گیری کند.
همچنین حمید بابازاده نیز مربی دروازه بانان استقلال است که روزانه تمرینات اختصاصی برای دروازه بانان استقلال در نوبت های مختلف تمرینی طراحی و اجرا می کند. بابازاده که از بهترین مربیان دروازه بانی در ایران است، در مسائل انگیزشی و روحی نیز تبحر بالایی دارد.

منصوریان کادر فنی اش را معرفی کرد/ خانبان هم هست

 

به گزارش افق و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، تغییر در نحوه تمرینات و اضافه شدن گروه آنالیز حرفه ای به استقلال یکی از تفاوت هایی است که با شروع دوران سرمربی گری منصوریان در استقلال رقم خورده است.
صالح مصطفوی، مهدی خانبان و کیانوش فروزش اعضای تیم آنالیز استقلال هستند که صالح مصطفوی از تیم فنی استقلال به عنوان سرپرست در تیم آنالیز استقلال فعالیت می کند و رابط تیم فنی و تیم آنالیز استقلال است. کیانوش فروزش دیگر عضو کادر آنالیز آبی پوشان است که در طول تمرین با رایانه همراه مسئولیت رصد کردن وضعیت بازیکنان که از طریق GPS انجام می شود را دارد. فروزش در هر لحظه تمرین وضعیت بازیکنان را تحت نظر دارد و کادرفنی بر اساس گزارشی که او به آنها رائه می دهد نوع فشار تمرینات را مشخص می کنند.
مهدی خانبان نیز مسئول IT تیم آنالیز استقلال است. خانبان از تمامی تمرینات استقلال فیلمبرداری می کند و پس از پایان تمرین گزارشی از نوع تمرینات را با فیلم های تهیه شده برای اعضای کادرفنی آماده می کند. او همچنین مسوول ساخت انیمیشن های آنالیز در تیم آنالیز نیز هست.
صالح مصطفوی که با تصمیم منصوریان از فصل گذشته در کنار مسوولیت در تیم آنالیز به کادر فنی نیز اضافه شده است، گزارش های تیم آنالیز را در اختیار بدنساز قرار می دهد تا بدنساز از وضعیت بازیکنان با خبر باشند. همچنین گزارش دیگر مصطفوی در اختیار محمد خرمگاه و علی چینی قرار می گیرد تا این دو نفر نیز بر وضعیت بازیکنان در طول تمرینات و مسابقات اشراف کامل داشته باشند.
در نهایت گزارش های جونز و خرمگاه به منصوریان منتقل می شود تا سرمربی استقلال تصمیمات نهایی را اتخاذ کند و با مدیریت داده های به دست آمده از رصد بازیکنان، درباره فشار تمرینات و نوع برنامه ریزی تمرینی تصمیم گیری کند.
همچنین حمید بابازاده نیز مربی دروازه بانان استقلال است که روزانه تمرینات اختصاصی برای دروازه بانان استقلال در نوبت های مختلف تمرینی طراحی و اجرا می کند. بابازاده که از بهترین مربیان دروازه بانی در ایران است، در مسائل انگیزشی و روحی نیز تبحر بالایی دارد.