سلفی خانم خبرنگاربا اجساد داعشی ها

سلفی خانم خبرنگاربا اجساد داعشی ها

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، این اقدام علوش موجب ناراحتی مخالفان بشار اسد و حامیان تروریست های سوریه شده است.

گزارشهای ارسالی علوش که برای شبکه های سما و الدنیا فعالیت می کند، هم نکته دیگریست که تروریست های سوریه و حتی برخی رسانه های حامی آنها را عصبانی کرده است.

 

 

 

 

 

 

سلفی خانم خبرنگاربا اجساد داعشی ها

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، این اقدام علوش موجب ناراحتی مخالفان بشار اسد و حامیان تروریست های سوریه شده است.

گزارشهای ارسالی علوش که برای شبکه های سما و الدنیا فعالیت می کند، هم نکته دیگریست که تروریست های سوریه و حتی برخی رسانه های حامی آنها را عصبانی کرده است.

(image)

 

 

(image)

 

(image)

 

(image)