سلفی ابراهیمی با دست‌ راست‌‌های منصوریان

سلفی ابراهیمی با دست‌ راست‌‌های منصوریان

به گزارش بانک ورزش، در عکس زیر ابراهیمی، رحمتی و حیدری را مشاهده می‌کنید که امید آبی‌ها، با دست راست‌های منصوریان سلفی گرفته است.

 

سلفی ابراهیمی با دست‌ راست‌‌های منصوریان

به گزارش بانک ورزش، در عکس زیر ابراهیمی، رحمتی و حیدری را مشاهده می‌کنید که امید آبی‌ها، با دست راست‌های منصوریان سلفی گرفته است.

 

(image)