سرمربی کروات لیگ ایران و همسرش در رستوران کنار رودخانه +تصویر

سرمربی کروات لیگ ایران و همسرش در رستوران کنار رودخانه +تصویر

دراگان اسکوچیچ با انتشار تصویر زیر کنار همسرش، در صفحه اجتماعی خود به صورت فینگلیش نوشت: «من و خانومم در رستوران کنار رودخانه.»

 

دراگان اسکوچیچ و همسرش

سرمربی کروات لیگ ایران و همسرش در رستوران کنار رودخانه +تصویر

دراگان اسکوچیچ با انتشار تصویر زیر کنار همسرش، در صفحه اجتماعی خود به صورت فینگلیش نوشت: «من و خانومم در رستوران کنار رودخانه.»

 

دراگان اسکوچیچ و همسرش