رایحه خوش تغییر در بنگاه خبری دولت

رایحه خوش تغییر در بنگاه خبری دولت

به عقیده کارشناسان رسانه ای حامی دولت، عملکرد خبرگزاری ایرنا در دولت پیشین بسیار جانبدارانه و به نفع دولت بوده و به یکی از مهمترین ابزارها برای نقد مخالفین و سرپوش گذاشتن بر ضعفهای دولت تبدیل گردیده بود، اما در دولت یازدهم دستاوردهای درخشان دولت در عرصه بین المللی و داخلی، با عملکرد ضعیف این خبرگزاری کمرنگ جلوه داده شده است.

شنیده‌ها حاکی است که بابک دربیکی رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرار است جایگزین محمد خدادی مدیر عامل فعلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شود. دربیکی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.

این تغییر و تحول می‌تواند علاوه بر نارضایتی مسئولان دولت از عملکرد خبرگزاری ایرنا، تلاشی برای آغاز رویکرد جدید دولت در موضوع رسانه‌ای همزمان با در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری باشد.

این در حالیست که مدیریت فعلی ایرنا در مصاحبه با صدای صنعت از وجود تغییرات در این خبرگزاری اظهار بی اطلاعی کرده و اخبار انتشار یافته در این خصوص را بی اساس و شایعه خواند.

منبع: صدای صنعت

رایحه خوش تغییر در بنگاه خبری دولت

به عقیده کارشناسان رسانه ای حامی دولت، عملکرد خبرگزاری ایرنا در دولت پیشین بسیار جانبدارانه و به نفع دولت بوده و به یکی از مهمترین ابزارها برای نقد مخالفین و سرپوش گذاشتن بر ضعفهای دولت تبدیل گردیده بود، اما در دولت یازدهم دستاوردهای درخشان دولت در عرصه بین المللی و داخلی، با عملکرد ضعیف این خبرگزاری کمرنگ جلوه داده شده است.

شنیده‌ها حاکی است که بابک دربیکی رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرار است جایگزین محمد خدادی مدیر عامل فعلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شود. دربیکی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.

این تغییر و تحول می‌تواند علاوه بر نارضایتی مسئولان دولت از عملکرد خبرگزاری ایرنا، تلاشی برای آغاز رویکرد جدید دولت در موضوع رسانه‌ای همزمان با در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری باشد.

این در حالیست که مدیریت فعلی ایرنا در مصاحبه با صدای صنعت از وجود تغییرات در این خبرگزاری اظهار بی اطلاعی کرده و اخبار انتشار یافته در این خصوص را بی اساس و شایعه خواند.

منبع: صدای صنعت