دولت پرونده حقوق‌های نجومی را هرچه سریع‌تر به قوه قضاییه معرفی کند

دولت پرونده حقوق‌های نجومی را هرچه سریع‌تر به قوه قضاییه معرفی کند

خبرگزاری فارس: دولت پرونده حقوق‌های نجومی را هرچه سریع‌تر به قوه قضاییه معرفی کند/ با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد

زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و با خبرنگار پارلمانی با انتقاد از عدم برخورد جدی با متخلفان و حقوق بگیران نجومی، اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتیجه رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی برای مردم مشخص نشده است.

وی افزود: رهبر انقلاب اخیرا و در دیدار فرمانداران نیروی دریایی موضوع حقوق‌های نجومی را از جمله این کارهای ناتمام برشمردند و بر این موضوع تاکید داشتند که این مسئله از موارد مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. لذا دولت موظف است پرونده حقوق بگیران نجومی را هر چه سریع تر به قوه قضاییه معرفی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: نباید تاخیری در اعلام نتیجه نهایی بررسی حقوق‌های نجومی به وجود می آمد و انتظار مردمی که گاهی برای ابتدایی ترین نیاز زندگی با سختی مواجه هستند این است که با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد.

سعیدی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیران دلسوزی هم هستند که بدون توجه به مادیات شبانه روز در تلاشند و این از پاکی نظام ما است که مردم در جریان موارد قرار می گیرند.

دولت پرونده حقوق‌های نجومی را هرچه سریع‌تر به قوه قضاییه معرفی کند

(image)

زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و با خبرنگار پارلمانی با انتقاد از عدم برخورد جدی با متخلفان و حقوق بگیران نجومی، اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتیجه رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی برای مردم مشخص نشده است.

وی افزود: رهبر انقلاب اخیرا و در دیدار فرمانداران نیروی دریایی موضوع حقوق‌های نجومی را از جمله این کارهای ناتمام برشمردند و بر این موضوع تاکید داشتند که این مسئله از موارد مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. لذا دولت موظف است پرونده حقوق بگیران نجومی را هر چه سریع تر به قوه قضاییه معرفی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: نباید تاخیری در اعلام نتیجه نهایی بررسی حقوق‌های نجومی به وجود می آمد و انتظار مردمی که گاهی برای ابتدایی ترین نیاز زندگی با سختی مواجه هستند این است که با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد.

سعیدی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیران دلسوزی هم هستند که بدون توجه به مادیات شبانه روز در تلاشند و این از پاکی نظام ما است که مردم در جریان موارد قرار می گیرند.