دروازه بان تیم المپیک به باشگاه استقلال معرفی شد+تصویر

دروازه بان تیم المپیک به باشگاه استقلال معرفی شد+تصویر

فهد طالب که در عضویت باشگاه الجاویا عراق قرار دارد،به باشگاه استقلال معرفی شده تا در صورت تایید کادر فنی به عضویت این تیم دربیاید.

 

وی همراه تیم المپیک عراق به رقابت های المپیک هم صعود کرده است.

 

کاپ نوشت: روز گذشته علیرضا منصوریان سرمربی استقلال گفت که پرونده جذب دروازه بان خارجی برای این تیم بسته نشده است.

دروازه بان تیم المپیک به باشگاه استقلال معرفی شد+تصویر

فهد طالب که در عضویت باشگاه الجاویا عراق قرار دارد،به باشگاه استقلال معرفی شده تا در صورت تایید کادر فنی به عضویت این تیم دربیاید.

 

وی همراه تیم المپیک عراق به رقابت های المپیک هم صعود کرده است.

 

کاپ نوشت: روز گذشته علیرضا منصوریان سرمربی استقلال گفت که پرونده جذب دروازه بان خارجی برای این تیم بسته نشده است.