داور دربی مشخص شد +تصویر

داور دربی مشخص شد +تصویر

ایران ورزشی محسن ترکی را محتمل ترین گزینه برای قضاوت دربی می داند. تبریزی ها برنده جنگ سهمیه شدند و استقلالی ها هم صدر را فدای دربی کردند.

داور دربی مشخص شد +تصویر

ایران ورزشی محسن ترکی را محتمل ترین گزینه برای قضاوت دربی می داند. تبریزی ها برنده جنگ سهمیه شدند و استقلالی ها هم صدر را فدای دربی کردند.

(image)