حمله هوایی ترکیه به پ.ک.ک

حمله هوایی ترکیه به پ.ک.ک

به گزارش جهان به نقل از العالم، منابع نظامی گفتند که این حمله در اقلیم دیاربکر در جنوب ترکیه انجام شد.
 
خبرگزاری رویترز هم گزارش کرد که هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه اعضای پ.ک.ک را در شمال دیاربکر تحت تعقیب و شناسایی قراردادند.
 
ارتش ترکیه اعلام کرد که جنگنده بمب افکنهای ترکیه اهدافی متعلق به حزب کارگران در سرت، هکاری و مناطقی از شمال عراق را مورد هدف قراردادند.
 
 

حمله هوایی ترکیه به پ.ک.ک

به گزارش جهان به نقل از العالم، منابع نظامی گفتند که این حمله در اقلیم دیاربکر در جنوب ترکیه انجام شد.
 
خبرگزاری رویترز هم گزارش کرد که هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه اعضای پ.ک.ک را در شمال دیاربکر تحت تعقیب و شناسایی قراردادند.
 
ارتش ترکیه اعلام کرد که جنگنده بمب افکنهای ترکیه اهدافی متعلق به حزب کارگران در سرت، هکاری و مناطقی از شمال عراق را مورد هدف قراردادند.
 
 

حمله هوایی ترکیه به پ.ک.ک

دانلود موزیک