حمایت خبرنگاران ایران از خبرنگار فلسطینی

به گزارش جهان، روابط عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان با صدور بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از مقاومت حماسی خبرنگار فلسطینی، محمد القیق و محکومیت اقدام صهیونیست ها در بازداشت غیر قانونی و اصرار بر تداوم بازداشت وی، علی رغم شرایط وخیم جسمانی اش، از مجامع بین المللی خواست تا نسبت به این موضوع با حساسیت بالا برخورد کرده و از هر گونه اقدامی در جهت پایان دادن به جنایات ضد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه صهیونیست ها کوتاهی نکنند.

برپایه این گزارش متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد القیق خبرنگار فلسطینی از 21 نوامبر 2015 در بازداشت رژیم صهیونیستی قرار دارد. این خبرنگار مانند بسیاری از فلسطینیان در سرزمین خود توسط اشغالگران صهیونیست، بازداشت و بدون اینکه تفهیم اتهام شود در شرایط بلا تکلیف که اشغالگران صهیونیست به آن بازداشت اداری عنوان داده اند، به سر می برد. تا کنون چندین اسیر فلسطینی در اعتراض به این اقدام صهیونیست ها اعتصاب غذا کرده اند. اما صهیونیست ها با توجه به نه تنها نبود اراده واقعی نزد دولت های غربی و سازمان های بین المللی در برخورد جدی با موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشر دوستانه و کلیه کنوانسیون های بین المللی مرتبط از سوی دولت صهیونیستی، بلکه سکوت تعمدی و کاملا جانبدارانه و حمایتگرانه از اشغالگران سرزمین فلسطین، به تشدید جنایات خود علیه ملت فلسطین پرداخته اند.

محمد القیق خبرنگار فلسطینی که به اتهام انعکاس وسیع جنایات ضد بشری صهونیست ها دستگیر شده است، در اعتراض به بازداشت اداری خود دست به اعتصاب غذا زده و اکنون بیش از 80 روز است که در اعتصاب بسر می برد. آنگونه که از اخبار دریافت می شود شرایط جسمی اش وخیم بوده و امکان شهادت وی در بازداشت می رود. این در حالی است که این خبرنگار فلسطینی از روحیه ای مقاوم برخوردار است و اعلام کرده یا شهادت  و یا آزادی پایان اعتصاب است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن اعلام حمایت از مقاومت حماسی خبرنگار فلسطینی، محمد القیق و محکومیت اقدام صهیونیست ها در بازداشت غیر قانونی و اصرار بر تداوم بازداشت وی، علی رغم شرایط وخیم جسمانی اش، از مجامع بین المللی  قویا خواستار است تا نسبت به این موضوع با حساسیت بالا برخورد کرده و از هر گونه اقدامی در جهت پایان دادن به جنایات ضد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه صهیونیست ها کوتاهی نکنند.

همچنین این انجمن از جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه خواستار است که به رسالت خود در حمایت از این همکار اسیر عمل کرده و اجازه ندهند تا اشغالگران صهیونیست در سکوت دولت های مدعی دموکراسی و مجامع بین المللی به نیات جنایتکارانه خود جامعه عمل بپوشانند.

علم و فناوری

فستیوال فیلم