حاشیه پرسپولیس – صبا/ شایعه در مورد جادوگر

حاشیه پرسپولیس – صبا/ شایعه در مورد جادوگر

به گزارش بانک ورزش، در جریان این دیدار شایعه شده بود که علی کریمی پیشکسوت تیم پرسپولیس به استادیوم آمده و به همین دلیل هواداران دقایقی به تشویق او پرداختند اما بعد از دقایقی مشخص شد که کریمی به استادیوم نیامده است.

حاشیه پرسپولیس – صبا/ شایعه در مورد جادوگر

به گزارش بانک ورزش، در جریان این دیدار شایعه شده بود که علی کریمی پیشکسوت تیم پرسپولیس به استادیوم آمده و به همین دلیل هواداران دقایقی به تشویق او پرداختند اما بعد از دقایقی مشخص شد که کریمی به استادیوم نیامده است.