تکذیب بهمنی از تیتر بعضی رسانه ها: لزوم همکاری با دولت یازدهم و خدمت به مردم

تکذیب بهمنی از تیتر بعضی رسانه ها: لزوم همکاری با دولت یازدهم و خدمت به مردم

هو الهادی
انَّ اللَّهَ لا یَهْدِى مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفَّارٌ
تکذیبیه
در هفته های اخیر مطالبی به نام بنده در رسانه ها منتشر شده که صحبت های مرا با نظرات دیگر اشخاص مورد تقابل قرار داده اند. اظهار نظر درباره یک موضوع نشان نفع نظر مقابل یا شخص مورد نظر نیست، یقیناً رسانه های کشور برای تنویر افکار عمومی خوب عمل می کنند ولی عده اندکی  به صورت غیر حرفه ای مطالب کذبی منتشر می کنند که جای تاسف دارد.
روزنامه شرق در مطلبی ذیل عنوان «دفاع منصوب احمدی‌نژاد از روش زنجانی» از قول من نوشته‌اند «محرمانه‌های عبور از تحریم را خواهم گفت» و چه بسیار سخنان دیگر که بدین وسیله اعلام می‌دارم کذب محض هستند. اینجانب صریحا اعلام می‌کنم که گفته‌های منسوب به من که در روزنامه شرق مورخ ۲۲/۱/۹۵  به چاپ رسیده با قصد انحراف اذهان عمومی منتشر شده و قصد بنده در شرایط امروز کشور،همکاری با دولت یازدهم و خدمتگزاری به مردم غیور و متدین ایران است.
مع الوصف، ضمن تاکید بر کذب بودن سخنان روزنامه شرق، حق شکایت از این جریده را برای خود محفوظ می دانم.

تکذیب بهمنی از تیتر بعضی رسانه ها: لزوم همکاری با دولت یازدهم و خدمت به مردم

هو الهادی
انَّ اللَّهَ لا یَهْدِى مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفَّارٌ
تکذیبیه
در هفته های اخیر مطالبی به نام بنده در رسانه ها منتشر شده که صحبت های مرا با نظرات دیگر اشخاص مورد تقابل قرار داده اند. اظهار نظر درباره یک موضوع نشان نفع نظر مقابل یا شخص مورد نظر نیست، یقیناً رسانه های کشور برای تنویر افکار عمومی خوب عمل می کنند ولی عده اندکی  به صورت غیر حرفه ای مطالب کذبی منتشر می کنند که جای تاسف دارد.
روزنامه شرق در مطلبی ذیل عنوان «دفاع منصوب احمدی‌نژاد از روش زنجانی» از قول من نوشته‌اند «محرمانه‌های عبور از تحریم را خواهم گفت» و چه بسیار سخنان دیگر که بدین وسیله اعلام می‌دارم کذب محض هستند. اینجانب صریحا اعلام می‌کنم که گفته‌های منسوب به من که در روزنامه شرق مورخ ۲۲/۱/۹۵  به چاپ رسیده با قصد انحراف اذهان عمومی منتشر شده و قصد بنده در شرایط امروز کشور،همکاری با دولت یازدهم و خدمتگزاری به مردم غیور و متدین ایران است.
مع الوصف، ضمن تاکید بر کذب بودن سخنان روزنامه شرق، حق شکایت از این جریده را برای خود محفوظ می دانم.