تصمیم نهایی برانکو برای خرید دفاع راست جدید +تصویر

تصمیم نهایی برانکو برای خرید دفاع راست جدید +تصویر

هر چند رامین رضاییان از پرسپولیس جدا شد و به ریزاسپورترکیه پیوست اما برانکو ایوانکوویچ به حسین ماهینی اطمینان داده که دنبال خرید دفاع راست نیست.

سرمربی کروات که خوب می داند ماهینی انگیزه زیادی برای بازگشت به دوران اوج خود دارد بدین وسیله سعی کرد به او روحیه بدهد. البته پرسپولیسی ها به تازگی صادق محرمی را نیز خریده اند که توانایی بازی در سمت راست خط دفاعی و میانی را دارد.

قرار است پرسپولیسی ها فقط در دو پست دفاع میانی و خط تهاجمی بازیکن بخرند.

گفتنی است برخی رسانه ها امروز از احتمال پرسپولیسی شدن وریا غفوری برای جانشینی رضاییان در پرسپولیس خبر داده و نوشتند از آنجایی که هنوز وریا با استقلال قراردادی ثبت نکرده و پیش پرداختی هم دریافت نکرده می تواند گزینه پرسپولیسی ها باشد. نکته دیگری که در این خبرها آمده این است که غفوری گزینه انتخابی علیرضا منصوریان برای پیوستن به استقلال هم نبوده و طبیعتا وی مخالفتی برای جدایی وی نخواهد کرد.

تصمیم نهایی برانکو برای خرید دفاع راست جدید +تصویر

هر چند رامین رضاییان از پرسپولیس جدا شد و به ریزاسپورترکیه پیوست اما برانکو ایوانکوویچ به حسین ماهینی اطمینان داده که دنبال خرید دفاع راست نیست.

سرمربی کروات که خوب می داند ماهینی انگیزه زیادی برای بازگشت به دوران اوج خود دارد بدین وسیله سعی کرد به او روحیه بدهد. البته پرسپولیسی ها به تازگی صادق محرمی را نیز خریده اند که توانایی بازی در سمت راست خط دفاعی و میانی را دارد.

قرار است پرسپولیسی ها فقط در دو پست دفاع میانی و خط تهاجمی بازیکن بخرند.

گفتنی است برخی رسانه ها امروز از احتمال پرسپولیسی شدن وریا غفوری برای جانشینی رضاییان در پرسپولیس خبر داده و نوشتند از آنجایی که هنوز وریا با استقلال قراردادی ثبت نکرده و پیش پرداختی هم دریافت نکرده می تواند گزینه پرسپولیسی ها باشد. نکته دیگری که در این خبرها آمده این است که غفوری گزینه انتخابی علیرضا منصوریان برای پیوستن به استقلال هم نبوده و طبیعتا وی مخالفتی برای جدایی وی نخواهد کرد.