برگزاری همایش در تهران با قرار منع ورود مسئولان تحریم‌شده فاجعه است

برگزاری همایش در تهران با قرار منع ورود مسئولان تحریم‌شده فاجعه است

سیدحسین نقوی حسینی در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایشی که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما توافق برجام را انجام دادیم که تحریم ها لغو شود و حداقل انتظار این است که محدودیت های تحریمی برداشته شود اما به طور ناگهانی شنیده می شود که قرار است در تهران همایشی برگزار شود که در آن همایش تحریم ها به رسمیت شناخته می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر این همایش در انگلستان و فرانسه برگزار و اعلام می شد کسانی که در لیست تحریم ها هستند نمی توانند شرکت کنند گله مندی نمی کردیم البته جای گله داشت چون وقتی توافق برجام صورت گرفته باید زیرساخت های تحریم برداشته شود.

وی افزود: اینکه در پایتخت جمهوری اسلامی ایران همایشی با مجوز وزیر ارتباطات کشورمان برگزار می شود و خود ایشان هم سخنران مراسم است و در همان همایش ایرانی ها و کسانی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند اجازه حضور ندارند، فاجعه آمیز است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه یا دولت توجه ندارد یا در زیرمجموعه این تصمیم ها گرفته می شود که یا آگاهانه است و یا از روی غفلت که البته نسبت به خیلی مسائل در دولت غفلت می شود علیرغم این هیچ همایشی نباید با اهانت به هیچ ایرانی برگزار شود مخصوصا اینکه افرادی که در لیست تحریم قرار دارند از کسانی هستند که به نظام ما خدمت کرده اند.

برگزاری همایش در تهران با قرار منع ورود مسئولان تحریم‌شده فاجعه است

سیدحسین نقوی حسینی در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایشی که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما توافق برجام را انجام دادیم که تحریم ها لغو شود و حداقل انتظار این است که محدودیت های تحریمی برداشته شود اما به طور ناگهانی شنیده می شود که قرار است در تهران همایشی برگزار شود که در آن همایش تحریم ها به رسمیت شناخته می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر این همایش در انگلستان و فرانسه برگزار و اعلام می شد کسانی که در لیست تحریم ها هستند نمی توانند شرکت کنند گله مندی نمی کردیم البته جای گله داشت چون وقتی توافق برجام صورت گرفته باید زیرساخت های تحریم برداشته شود.

وی افزود: اینکه در پایتخت جمهوری اسلامی ایران همایشی با مجوز وزیر ارتباطات کشورمان برگزار می شود و خود ایشان هم سخنران مراسم است و در همان همایش ایرانی ها و کسانی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند اجازه حضور ندارند، فاجعه آمیز است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه یا دولت توجه ندارد یا در زیرمجموعه این تصمیم ها گرفته می شود که یا آگاهانه است و یا از روی غفلت که البته نسبت به خیلی مسائل در دولت غفلت می شود علیرغم این هیچ همایشی نباید با اهانت به هیچ ایرانی برگزار شود مخصوصا اینکه افرادی که در لیست تحریم قرار دارند از کسانی هستند که به نظام ما خدمت کرده اند.