برخی به جای شورآفرینی تنش‌زایی می‌کنند

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه تشییع پیکر امیر سلیمی، بیان داشت: ضرورت انتخابات قانونمداری و آرامش است؛ برخی به جای شورآفرینی، تنش زایی را برگزیده اند. ایجاد هیجان کاذب و تنش، آرامش روانی جامعه را به هم می زند، شکایات و اعتراضات باید مسیر قانونی را طی کند.
 
رضایی افزود: ما باید از گذشته درس بگیریم، در سال 88 هم چنین اظهار نظرهایی به التهابات بعدی منجر شد و یک فتنه بزرگی را درکشور بوجود آورد. نیاز فعلی و فوری کشور آرامش و قانونمداری است که ترجمه بیرونی آن باید برای منطقه و جهان امنیت و اقتدارملی باشد.

اسکای نیوز

اندروید