بازداشت مسئول تحریریه شبکه تلویزیونی ترکیه

بازداشت مسئول تحریریه شبکه تلویزیونی ترکیه

به گزارش جهان، مهر به نقل از العهد خبرداد: مقامات ترکیه «حمزه اقطان» مسئول تحریریه یک شبکه تلویزیونی را به دلیل انتشار مطالبی در یکی از حساب های مجازی اش در حمایت از مسأله کُردها دستگیر کردند.
 
بر اساس این گزارش شبکه ای ام سی اعلام کرد که در شرایطی که به دلیل وجود محدودیت ها در آزادی رسانه ها، نگرانی ها رو به افزایش است، این اقدام صورت گرفت.
 
نیروهای پلیس با حمله به منزل حمزه اقطان در استانبول، اقدام به بازداشت وی کردند و برای بازجویی وی را به مرکز پلیس منتقل کردند.
 
قرار است در این بازجویی ها در رابطه با مطالبی که وی در سال ۲۰۱۵ منتشر کرده است و همچنین انگیزه وی از انتشار نظرات ۲ نفر از کُردهای موثر، تحقیقات صورت گیرد.
 
 

بازداشت مسئول تحریریه شبکه تلویزیونی ترکیه

به گزارش جهان، مهر به نقل از العهد خبرداد: مقامات ترکیه «حمزه اقطان» مسئول تحریریه یک شبکه تلویزیونی را به دلیل انتشار مطالبی در یکی از حساب های مجازی اش در حمایت از مسأله کُردها دستگیر کردند.
 
بر اساس این گزارش شبکه ای ام سی اعلام کرد که در شرایطی که به دلیل وجود محدودیت ها در آزادی رسانه ها، نگرانی ها رو به افزایش است، این اقدام صورت گرفت.
 
نیروهای پلیس با حمله به منزل حمزه اقطان در استانبول، اقدام به بازداشت وی کردند و برای بازجویی وی را به مرکز پلیس منتقل کردند.
 
قرار است در این بازجویی ها در رابطه با مطالبی که وی در سال ۲۰۱۵ منتشر کرده است و همچنین انگیزه وی از انتشار نظرات ۲ نفر از کُردهای موثر، تحقیقات صورت گیرد.
 
 

بازداشت مسئول تحریریه شبکه تلویزیونی ترکیه

آپدیت نود 32 ویروس کش

wolrd press news