انبارلویی: ملت و مسئولین صفات انقلابی‌گری را کسب کنند

انبارلویی: ملت و مسئولین صفات انقلابی‌گری را کسب کنند

 

کاظم انبارلویی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات رهبری در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره) و تاکیدات ایشان بر شاخصه‌های انقلابی‌گری اظهار کرد: مقام معظم رهبری به معرفی امام خمینی(ره) به عنوان یک فرد انقلابی و شخصی که کشور را از منجلاب نجات داد پرداختند؛ با وجود این شخصیت بود که ما توانستیم بدون هزینه زیاد منافع بزرگی از انقلاب را به دست بیاوریم. ایشان خصوصیت‌ها و ویژگی ‌ایی برای فرد انقلابی را نام بردند و در یک جمله گفتند امام انقلاب ، دارای همه خصوصیت‌های یک فرد انقلابی بودند.

وی ادامه داد: برای انقلابی‌گری، ایشان پنج شاخصه ارائه دادند که پایبندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب را به عنوان اولین شاخصه آن دانستند. اگر امروز کسی در جهان بخواهد به عنوان فردی انقلابی شناخته شود چاره‌ای ندارد که خود را پایبند به مبانی انقلاب اسلامی و قرآنی بداند. دومین شاخصه انقلابی‌گری همت برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب است. آرمان‌های انقلاب، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و هر کسی به سهم خودش باید برای رسیدن به آن همت کند.

وی افزود: سومین نکته‌ای که برای انقلابی‌گری مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، پایبندی به استقلال همه‌جانبه کشور است. کشور ما امروز مورد هجوم همه قدرت‌های جهانی است و آن‌ها استقلال ما را در معرض خطر قرار دادند. این که شش قدرت جهانی در یک صف علیه نظام ما به بهانه پیشرفت‌های هسته‌ای ما می‌ایستند نشان می‌دهد که آن‌ها هجوم آورده‌اند تا ما استقلال خودمان را از دست بدهیم.

رییس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی هم‌چنین تصریح کرد: حساسیت در برابر دشمن و عدم تبعیت از آن چهارمین نکته‌ای است که یک انقلابی باید به آن توجه کند. فرد انقلابی نمی‌تواند از دسیسه‌های دشمن‌های نظام غفلت کند بلکه باید همواره دسیسه های دشمن را رصد کند و متناسب با آن حساسیت و برخورد داشته باشد.

وی با اشاره به پنجمین ویژگی یک فرد انقلابی مبنی بر تقوای دینی و سیاسی خاطرنشان کرد: یک فرد انقلابی حتما باید فردی اخلاق مدار و با تقوا باشد. حالا باید بدانیم که چه کسی را با تقوا می‌خواند. فرد باتقوا کسی است که به اوامر الهی توجه دارد. حتما کارهایی که خداوند گفته انجام بده را انجام می‌دهد و کارهایی که خدا منع کرده را نمی‌کند.

وی گفت: تقوای سیاسی یعنی پرهیز از رابطه با کفار و ملحدین و حفظ فاصله خود با آن‌ها. تقوای سیاسی یعنی با دوستان انقلابی دوست و با دشمنان انقلاب دشمن باشد و آنچه که خداوند متعال درباره با جهاد کفار دستور داده اند را رعایت کنند.

رییس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی درباره ضرورت توجه مردم، دولت و مسئولیت به این پنج شاخصه اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند سرمایه اصلی ما انقلاب است. مسئولان و مردم اگر می‌خواهند حیات طیبه، رفاه و زندگی الهی داشته باشند باید انقلاب خود را حفظ کنند و خودشان را دارای صفات انقلابی‌گری بکنند. این انقلاب منشا حیات ما و جاذبه اصلی کشور ما در جهان است؛ لذا دولت و نهادهای انقلابی در کنار ملت باید همت کنند تا انقلاب را در همه ابعاد آن حفظ کنند.

انبارلویی: ملت و مسئولین صفات انقلابی‌گری را کسب کنند

 

کاظم انبارلویی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات رهبری در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام (ره) و تاکیدات ایشان بر شاخصه‌های انقلابی‌گری اظهار کرد: مقام معظم رهبری به معرفی امام خمینی(ره) به عنوان یک فرد انقلابی و شخصی که کشور را از منجلاب نجات داد پرداختند؛ با وجود این شخصیت بود که ما توانستیم بدون هزینه زیاد منافع بزرگی از انقلاب را به دست بیاوریم. ایشان خصوصیت‌ها و ویژگی ‌ایی برای فرد انقلابی را نام بردند و در یک جمله گفتند امام انقلاب ، دارای همه خصوصیت‌های یک فرد انقلابی بودند.

وی ادامه داد: برای انقلابی‌گری، ایشان پنج شاخصه ارائه دادند که پایبندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب را به عنوان اولین شاخصه آن دانستند. اگر امروز کسی در جهان بخواهد به عنوان فردی انقلابی شناخته شود چاره‌ای ندارد که خود را پایبند به مبانی انقلاب اسلامی و قرآنی بداند. دومین شاخصه انقلابی‌گری همت برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب است. آرمان‌های انقلاب، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و هر کسی به سهم خودش باید برای رسیدن به آن همت کند.

وی افزود: سومین نکته‌ای که برای انقلابی‌گری مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، پایبندی به استقلال همه‌جانبه کشور است. کشور ما امروز مورد هجوم همه قدرت‌های جهانی است و آن‌ها استقلال ما را در معرض خطر قرار دادند. این که شش قدرت جهانی در یک صف علیه نظام ما به بهانه پیشرفت‌های هسته‌ای ما می‌ایستند نشان می‌دهد که آن‌ها هجوم آورده‌اند تا ما استقلال خودمان را از دست بدهیم.

رییس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی هم‌چنین تصریح کرد: حساسیت در برابر دشمن و عدم تبعیت از آن چهارمین نکته‌ای است که یک انقلابی باید به آن توجه کند. فرد انقلابی نمی‌تواند از دسیسه‌های دشمن‌های نظام غفلت کند بلکه باید همواره دسیسه های دشمن را رصد کند و متناسب با آن حساسیت و برخورد داشته باشد.

وی با اشاره به پنجمین ویژگی یک فرد انقلابی مبنی بر تقوای دینی و سیاسی خاطرنشان کرد: یک فرد انقلابی حتما باید فردی اخلاق مدار و با تقوا باشد. حالا باید بدانیم که چه کسی را با تقوا می‌خواند. فرد باتقوا کسی است که به اوامر الهی توجه دارد. حتما کارهایی که خداوند گفته انجام بده را انجام می‌دهد و کارهایی که خدا منع کرده را نمی‌کند.

وی گفت: تقوای سیاسی یعنی پرهیز از رابطه با کفار و ملحدین و حفظ فاصله خود با آن‌ها. تقوای سیاسی یعنی با دوستان انقلابی دوست و با دشمنان انقلاب دشمن باشد و آنچه که خداوند متعال درباره با جهاد کفار دستور داده اند را رعایت کنند.

رییس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی درباره ضرورت توجه مردم، دولت و مسئولیت به این پنج شاخصه اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند سرمایه اصلی ما انقلاب است. مسئولان و مردم اگر می‌خواهند حیات طیبه، رفاه و زندگی الهی داشته باشند باید انقلاب خود را حفظ کنند و خودشان را دارای صفات انقلابی‌گری بکنند. این انقلاب منشا حیات ما و جاذبه اصلی کشور ما در جهان است؛ لذا دولت و نهادهای انقلابی در کنار ملت باید همت کنند تا انقلاب را در همه ابعاد آن حفظ کنند.