امیدوارم خودروهای جدید سایپا هر چه زودتر در خط تولید قرار گیرد

امیدوارم خودروهای جدید سایپا هر چه زودتر در خط تولید قرار گیرد

به گزارش سایپا نیوز؛ دکتر ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در حاشیه بازدید از خطوط تولید و مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: ارتقاء تکنولوژی از کشورهایی که  صاحب سبک در صنعت خودرو هستند باید همواره صورت پذیرد و از امکانات و تکنولوژی و دانش فنی آنها استفاده شود.

وی افزود: بر این اساس سایپا و سیتروئن در گذشته همکاری های مناسبی از ابتدای تاسیس شرکت سایپا با هم داشته اند و شروع همکار های جدید می تواند برای دو طرف مثمر ثمر باشد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: آنچه مهم است این است که این همکاری باید دو طرفه باشد، یعنی منافع برد برد برای طرفین در نظر گرفته شده باشد، که خوشبختانه قرار داد ۵۰- ۵۰ سایپا و سیتروئن علاوه بر تولید محصولات جدید، سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و تکنولوژی؛ توسعه بازار و صادرات ۳۰ درصدی تولیدات مشترک با مسئولیت شرکت سیتروئن لحاظ شده که اقدام مناسبی در این همکاری مشترک است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: همکاری مشترک سایپا و سیتروئن خبر خوشی برای مردم است؛ چون این همکاری می تواند در توسعه بازار و اشتغال کشور مفید واقع شود.

وی تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد بومی سازی و افزایش داخلی سازی محصولات جدید است که خوشبختانه سایپا به عنوان طرف ایرانی تدابیر لازم را اندیشیده است و اگر همکاری طبق قراردادهای انجام شده ادامه پیدا کند منافع اقتصادی کشور تامین می شود.

وی افزود؛ قوانین مجلس شورای اسلامی همیشه درجهت رفع موانع تولید بوده است و حتی در ادوار گذشته مجلس قوانین خوبی در این خصوص وضع کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما دنبال اشتغال و تولید هستیم و کشورهای خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند، به اشتغال کشور کمک می کنند و تولید را بالا می برند و باید هر آنچه که مانع این رشد صنعت کشور گردد رفع شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن گفت: در این بازدید نمونه اولیه طرح های مرکز تحقیقات سایپا مورد بازدید واقع شد که در طراحی از زیبایی مناسبی برخوردار بودند و همچنین از نظر مدلینگ، خودروهای خوبی در دست ساخت است که امیدواریم این طرح ها بزودی در خط تولید قرار گیرد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنچه که حائز اهمیت است این است که در یکی دو سال اخیر توجه به استفاده از یک پلتفرم برای چند محصول مورد نظر قرار گرفته که در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا اقدامات مناسبی صورت گرفته است و از این نظر تمامی اقدامات متخصصان و مدیران ارشد سایپا قابل ستایش است.

امیدوارم خودروهای جدید سایپا هر چه زودتر در خط تولید قرار گیرد

به گزارش سایپا نیوز؛ دکتر ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در حاشیه بازدید از خطوط تولید و مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: ارتقاء تکنولوژی از کشورهایی که  صاحب سبک در صنعت خودرو هستند باید همواره صورت پذیرد و از امکانات و تکنولوژی و دانش فنی آنها استفاده شود.

وی افزود: بر این اساس سایپا و سیتروئن در گذشته همکاری های مناسبی از ابتدای تاسیس شرکت سایپا با هم داشته اند و شروع همکار های جدید می تواند برای دو طرف مثمر ثمر باشد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: آنچه مهم است این است که این همکاری باید دو طرفه باشد، یعنی منافع برد برد برای طرفین در نظر گرفته شده باشد، که خوشبختانه قرار داد ۵۰- ۵۰ سایپا و سیتروئن علاوه بر تولید محصولات جدید، سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و تکنولوژی؛ توسعه بازار و صادرات ۳۰ درصدی تولیدات مشترک با مسئولیت شرکت سیتروئن لحاظ شده که اقدام مناسبی در این همکاری مشترک است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: همکاری مشترک سایپا و سیتروئن خبر خوشی برای مردم است؛ چون این همکاری می تواند در توسعه بازار و اشتغال کشور مفید واقع شود.

وی تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد بومی سازی و افزایش داخلی سازی محصولات جدید است که خوشبختانه سایپا به عنوان طرف ایرانی تدابیر لازم را اندیشیده است و اگر همکاری طبق قراردادهای انجام شده ادامه پیدا کند منافع اقتصادی کشور تامین می شود.

وی افزود؛ قوانین مجلس شورای اسلامی همیشه درجهت رفع موانع تولید بوده است و حتی در ادوار گذشته مجلس قوانین خوبی در این خصوص وضع کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما دنبال اشتغال و تولید هستیم و کشورهای خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند، به اشتغال کشور کمک می کنند و تولید را بالا می برند و باید هر آنچه که مانع این رشد صنعت کشور گردد رفع شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن گفت: در این بازدید نمونه اولیه طرح های مرکز تحقیقات سایپا مورد بازدید واقع شد که در طراحی از زیبایی مناسبی برخوردار بودند و همچنین از نظر مدلینگ، خودروهای خوبی در دست ساخت است که امیدواریم این طرح ها بزودی در خط تولید قرار گیرد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنچه که حائز اهمیت است این است که در یکی دو سال اخیر توجه به استفاده از یک پلتفرم برای چند محصول مورد نظر قرار گرفته که در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا اقدامات مناسبی صورت گرفته است و از این نظر تمامی اقدامات متخصصان و مدیران ارشد سایپا قابل ستایش است.