افزایش سرمایه‌ شرکت سوئدی در ایران

افزایش سرمایه‌ شرکت سوئدی در ایران

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از رویترز خبر داد، از زمانی که تحریم های غرب علیه ایران برداشته شده، یک شرکت سوئدی به دنبال اولین عرضه عمومی سهام خود جهت افزایش سرمایه برای سرمایه گذاری در ایران است.

اما اقدامات احتیاطی ای که این شرکت انجام می دهد تا نشان دهد معاملاتش قانونی است حاکی از این است که اقداماتی که شرکت مذکور عهده دار شده، حتی در ابعاد کوچک زمان بر و پرهزینه است.

هرچند تحریم های تجاری علیه ایران در ماه ژانویه و بعد از اجرایی شدن برجام لغو شد، اما آمریکا همچنان اتباع و شرکت های خود را از تجارت با ایران منع می کند و اجازه معامله با فهرستی از نهادهایی را که همچنان تحت تحریم قرار دارند نمی دهد.

به این دلایل، شرکت پومگراناته اینوستمنت، که در سال 2014 در سوئد تاسیس شد، به شکلی محتاطانه در حال ورود به بازار ایران است.

فلورین هلمیپ، مدیر اجرایی این شرکت روز دوشنبه در لندن گفت، شرکت که از سال 2014 تاکنون، به امید لغو تحریم ها 80 میلیون یورو (91 میلیون دلار) از سرمایه گذاران اروپایی سرمایه جذب کرده، امیدوار است در طی 12 ماه آینده برای اولین بار سهام خود را به صورت عمومی در سوئد عرضه کند تا سرمایه های لازم برای سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی مصرف ایران را جذب نماید.

وی نگفت که ممکن است چه مقدار سرمایه جذب کند، اما شهروندان و شرکت های کانادایی و آمریکایی از این عرضه عمومی مستثنی خواهند بود.

برای پیشگیری از هرگونه ریسک نقض تحریم های معاملات دلاری، که هنوز موجب نگرانی بانک های اروپایی است، برخی از بانک هایی که در سال های گذشته متحمل جریمه هایی سنگین شده اند، معاملات مرتبط با ایران را به یورو انجام می دهند.

اما چالش اصلی پیش روی هر شرکت بین المللی، کنترل پیشینه شرکای ایرانی است تا اطمینان حاصل کنند که آنها در لیست سیاه دولت آمریکا قرار ندارند.

هلمیچ در این باره گفت: «ما یاد گرفته ایم که در فضای تحریم کار کنیم. این بدان معناست که ما باید زمان زیادی را صرف شناخت مشتری مان کنیم.»

افزایش سرمایه‌ شرکت سوئدی در ایران

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از رویترز خبر داد، از زمانی که تحریم های غرب علیه ایران برداشته شده، یک شرکت سوئدی به دنبال اولین عرضه عمومی سهام خود جهت افزایش سرمایه برای سرمایه گذاری در ایران است.

اما اقدامات احتیاطی ای که این شرکت انجام می دهد تا نشان دهد معاملاتش قانونی است حاکی از این است که اقداماتی که شرکت مذکور عهده دار شده، حتی در ابعاد کوچک زمان بر و پرهزینه است.

هرچند تحریم های تجاری علیه ایران در ماه ژانویه و بعد از اجرایی شدن برجام لغو شد، اما آمریکا همچنان اتباع و شرکت های خود را از تجارت با ایران منع می کند و اجازه معامله با فهرستی از نهادهایی را که همچنان تحت تحریم قرار دارند نمی دهد.

به این دلایل، شرکت پومگراناته اینوستمنت، که در سال 2014 در سوئد تاسیس شد، به شکلی محتاطانه در حال ورود به بازار ایران است.

فلورین هلمیپ، مدیر اجرایی این شرکت روز دوشنبه در لندن گفت، شرکت که از سال 2014 تاکنون، به امید لغو تحریم ها 80 میلیون یورو (91 میلیون دلار) از سرمایه گذاران اروپایی سرمایه جذب کرده، امیدوار است در طی 12 ماه آینده برای اولین بار سهام خود را به صورت عمومی در سوئد عرضه کند تا سرمایه های لازم برای سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی مصرف ایران را جذب نماید.

وی نگفت که ممکن است چه مقدار سرمایه جذب کند، اما شهروندان و شرکت های کانادایی و آمریکایی از این عرضه عمومی مستثنی خواهند بود.

برای پیشگیری از هرگونه ریسک نقض تحریم های معاملات دلاری، که هنوز موجب نگرانی بانک های اروپایی است، برخی از بانک هایی که در سال های گذشته متحمل جریمه هایی سنگین شده اند، معاملات مرتبط با ایران را به یورو انجام می دهند.

اما چالش اصلی پیش روی هر شرکت بین المللی، کنترل پیشینه شرکای ایرانی است تا اطمینان حاصل کنند که آنها در لیست سیاه دولت آمریکا قرار ندارند.

هلمیچ در این باره گفت: «ما یاد گرفته ایم که در فضای تحریم کار کنیم. این بدان معناست که ما باید زمان زیادی را صرف شناخت مشتری مان کنیم.»

افزایش سرمایه‌ شرکت سوئدی در ایران

بک لینک رنک 8

تلگرام